Opdateret d. 15. juni 2021 Coronavirus

(See the text in English below)

IBA er nu helt åbent igen - og alle studerende må være 100 procent fysisk til stede. 

Frem til den 31. juli er det et krav, at du til enhver tid har et gyldigt Coronapas, når du færdes på akademiet. Se mere under punktet "Tests".

Vores testcenter har åbent hver formiddag. Vær opmærksom på, at du skal bære mundbind inde i testcentret. Se mere under punktet "Testcenter på IBA" .

Kontakt IBA - hvis du er smittet

Hvis du eller en i din husstand får konstateret COVID-19, bedes du kontakte IBA så hurtigt som muligt på tlf. +45 72 11 82 00.

Hvis det er uden for IBAs åbningstid, skal du kontakte kommunikationschef
Britt Johnsen på mob. +45 41 39 37 43.

HUSK: Bliv hjemme hvis du føler dig syg! Og lad dig teste!

Læs mere på coronasmitte.dk >>

++++

If you are tested positive for
COVID-19: 


If you or anyone in your household are tested positive for COVID-19, you should contact IBA International Business Academy as quickly as possible at (+45) 72 11 82 00.

If we are closed, you need to contact IBAs Head of Communication Britt Johnsen at (+45) 41 39 37 43.

IMPORTANT: Stay at home if you feel sick! And get tested!

Read more on the Danish Health Authorities website >>

For studerende

Tests

For at kunne være (fysisk) på IBA er det frem til den 31. juli en betingelse, at du til enhver tid har følgende dokumentation med dig:

 • Dokumentation for, at du er testet inden for de seneste 72 timer (det er testtidspunktet - der tæller) – dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. Du skal altså have opnået et negativt testresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 UDEN for institutionen.
 • Eller at du ankommer og går direkte ind i IBA's eget testcenter og tester dig selv. Herinde kan du hurtigt se, om testen er negativ eller positiv og reagere efter det. Se testcentrets åbningstider under "Testcenter på IBA". 

UNDTAGELSER: Ifølge ministeriet er der visse undtagelser fra dokumentationskravet. Kravet gælder således ikke dig, der:

1) Er færdigvaccineret og kan fremvise dokumentation for det. 

2) Har fået 1. vaccinestik for mellem 14 og 42 dage siden - og kan fremvise dokumentation for det. 

3) Har været smittet med covid-19. Her skal du kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19. (Lyntest dur ikke). Og resultatet SKAL på fremvisningstidspunktet være mindst 14 og højst 8 måneder gammelt.

4) Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest.

5) Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

Testcenter på IBA

IBA har frem til den 31. juli sit eget testcenter, som fungerer som supplement til de eksisterende offentlige testcentre. Testen foretages i samarbejde med Carelink - og er lige så gyldig som andre kviktests. 

På IBA’s testcenter har du adgang, hvis du er enten ansat eller studerer på IBA. Eller hvis du er studerende hos SDU eller Designskolen (og medbringer dit studiekort). 

Åbningstider:

Alle hverdage kl. 7.30 – 10.30.

Testcentret ligger i IBA’s bygning i Havneparken. Lige inden for hovedindgangen til venstre.

Medbring:

 • Dit gule sygesikringskort.
 • Dit mobilnummer – da du får testsvar 15 min efter på din telefon.

Se video hjemmefra:

Se gerne introduktionsvideoen hjemmefra >>

Sådan foregår testen:

 • Du tester dig selv – med support fra en vejleder. 
 • Du fører selv vatpinden 2-3 centimeter ind i først dit ene næsebor. Dernæst i det andet.
 • Herefter skal du stille vatpinden i en væske og dryppe væsken over på en målepind.
 • Ret hurtigt viser testen, om du er negativ eller positiv. Og du kan agere efter det. 
 • Cirka 15 minutter senere vil du også modtage testsvaret på din mobiltelefon.

Hvis din test er positiv:

Følg vejledningen fra ministeriet >>

Sprit af – når du ankommer til IBA
 • Som studerende bør du - ligesom alle andre - spritte dine hænder af, når du ankommer til IBA. I løbet af dagen beder vi dig vaske hænder hyppigt. 
 • Sprit også af eller vask hænder, inden du går ind i dit undervisningslokale. (Via ophængte plakater får du gode råd til, hvordan du mest korrekt vasker dine hænder.)
 • Du har adgang til håndsprit flere steder på hver etage. 
 • Afsprit knapperne, når du benytter kaffemaskiner og printere.
Sådan bruger du kantinen
 • Ifølge Fødevarestyrelsen er der intet, der tyder på, at coronavirussen smitter gennem fødevarer - så længe de generelle retningslinjer omkring hygiejne overholdes.

 • På IBA tilbyder vi to typer af måltider: Buffet og "Grab-and-Go". Dette foregår i hver sin kø. Buffetten er i ét område - og Grab-and-Go betjenes uden for området. 
 • I kantinen skal du følge krav om hygiejne, når du køber og spiser din mad. Ifør dig engangshandsker - inden du går ind i buffetområdet. 
 • De enkelte fade og service i buffetten bliver udskiftet ofte.
 • Brug kontaktløs betaling (kort eller MobilePay).
 • Spis gerne udenfor - når vejret tillader det.
Sådan passer vi på dig
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

 • Bordoverflader og kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, trykknapper i elevator m.m.) bliver dagligt tørret af. 
   
 • Kaffemaskiner sprittes af før og efter brug (der står klude og sprit).
   
 • Skraldespande i undervisningslokaler og på toiletter tømmes mindst én gang om dagen. 
Symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke møde op på IBA.

Læs mere om symptomer

Hvis du bliver testet positiv
Hvis du har været nær en smittet

Hvis du har været nær en person, som er blevet testet positiv for coronavirus, skal du følge bestemte retningslinjer.

Se de helt opdaterede retningslinjer her: Coronasmitte.dk 

Indrejse i Danmark

Se her de nyeste retningslinjer ved indrejse til Danmark

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

On- og offline undervisning på IBA' efter- og videreuddannelser

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA anbefaler, at alle studerende henter appen smitte|stop for at hjælpe med at stoppe udbredelsen af COVID-19. Læs mere om appen her >>

Information about IBA

IBA has reopened the academy, and we can now be 100% physically present again.

However, until the end of July, it is still a requirement that you have a valid Corona-passport when you are at the academy. Se more in the section “Tests”.

Our test center is open every morning. See more in the section “Test center at IBA”.

Traveling to Denmark and tests

Read more about the rules for traveling to Denmark and Mandatory testing

Tests

Up to and including July 31st, you must be able to show the following documentation: 

 • Documentation proving a negative test that has been taken within 72 hours (it is the time of the test that is valid) – however, you cannot get tested more than two times within the past 7 days, and it must be evenly distributed. You must have a negative test from either a rapid test or PCR-test for COVID-19 outside the institution.
 • Or that you arrive and immediately go to IBA´s own test center to get tested. You will quickly be able to see whether the test is positive or negative and act accordingly. See the test center´s opening hours in the section “Test Center at IBA”.

Exceptions: According to the ministry, there are certain exceptions to the guidelines. The need for documentation does not include students and employees who:

 1. Are fully vaccinated.
 2. Have gotten the 1st vaccine injection between 14 and 42 days ago – and can provide documentation for it.  
 3. Have prior tested positive for COVID-19. Here, you must present documentation for a positive PCR-test for COVID-19 (Antigen tests are not accepted). The result must at the time of presentation be at least 14 days old and no more than 8 months old.
 4. Cannot get an antigen or PCR-test due to medical reasons.
 5. Cannot get an antigen or PCR-test due to decreased physical or psychological functionality.
Test Center at IBA

The test is performed in cooperation with Carelink, which makes it as valid as any other rapid/antigen test

You can only use IBA´s test center if you are either an employee or student at IBA – or if you are a student at SDU or Designskolen (and bring your student ID).


Opening Hours:

Monday-Friday from 07:30 to 10:30.

The test center is placed inside IBA´s building to the left of the main entrance at Havneparken 1.  

Remember to bring:

 • Your yellow public health security card.
 • Your phone number, as you will receive the test result on your phone.

Watch this video at home:
Please watch this instructional video at home >>

NOTE: The video is in Danish but you can enable English subtitles by clicking 'CC' on the video (it's located in the lower right corner on desktops and upper right corner on mobile/tablet devices).


Test process overview:

 • You test yourself – with support from a supervisor.
 • You put the cotton swab 2-3 centimeters up one of your nostrils. Then the second nostril.
 • Place the cotton swab in the tube with liquid. Pour the liquid into the chamber on the test cassette.
 • You can now leave the test center.
 • Approximately 15 minutes later you receive the test result on your phone.
   

If your test is positive:

Follow the guidelines from the Danish Health Authorities >> 

Official guidelines are currently only available in Danish, but you can access a translation of its content made by IBA here >>

Use sanitiser when you arrive and during the day
 • As a student you should use hand sanitiser like everyone else when you arrive at IBA International Business Academy. You will be asked to wash your hands regularly throughout the day.
   
 • Use hand sanitiser or wash your hands before entering a classroom.
   
 • Posters on the walls will help you with good advice on how to wash your hands correctly.
 • You will have access to hand sanitiser on every floor. 
   
 • Sanitise the buttons on coffee machines and printers after use.
How to use the canteen
 • According to the Ministry of Environment and Food of Denmark, there are no indications that COVID-19 is contagious through food, as long as the general guidelines regarding hygiene are followed.

 • In the canteen you must follow the requirement of hygiene when you buy and consume food.
   
 • At IBA we offer two types of meals: Buffet and “Grab-and-Go”. There will be a separate line for each. The buffet will be in one area, and the “Grab-and-Go” will be in another.
   
 • Put on disposable gloves before entering the canteen area.

 

 • Each serving trays and the utensils will be changed frequently.

 

 • Use electronic methods of payment as much as possible (card or MobilePay).

 

 • You can also eat outside if the weather allows it.
How we take care of you
 • Toilets are cleaned at least twice per day.
   
 • Surfaces and contact areas (such as door handles, railings, armrests, light switches, buttons in the elevator etc.) are being wiped daily.
   
 • Coffee machines are sanitised before and after use (there will be sanitiser and cloths).
   
 • Trash bins in the classrooms and in the toilets are emptied at least once per day.
Symptoms of COVID-19

If you have any symptoms of COVID-19, you are not allowed to show up at IBA.

Read more about Symptoms of COVID-19

If you are tested positive for COVID-19

If you are tested positive for COVID-19 read more here

If you have been near an infected person

You must follow these guidelines if you have been near someone who have tested positive for COVID-19. Read more here: Corona Symptoms 

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA recommend that you download the app ’smitte|stop’ to help in stopping the spread of COVID-19. You will need a Danish CPR-number and NemID to register yourself. However, you can see if you have been in contact with anyone infected with COVID-19.

Read more about the app here >>

Kontakt