Opdateret den 12. april 2022 Coronavirus

(See the text in English below)

Alle restriktioner er ophævet på IBA, men alligevel forsøger vi at passe godt på hinanden. Du skal fortsat blive hjemme, hvis du føler dig syg. 

IBA følger i det hele taget Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Vi opfordrer alle til spritte hænder, når de kommer ind i bygningen, og tilbyder også engangshandsker i vores kantine.

Kontakt IBA - hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til IBA's håndtering af Corona-smitte, så kontakt os på +45 72 11 82 00.

HUSK: Bliv hjemme hvis du føler dig syg! Og lad dig eventuelt teste!

Læs også mere på coronasmitte.dk >>

++++

If you have questions to IBA & COVID-19, please contact IBA at (+45) 72 11 82 00.

IMPORTANT: Stay at home if you feel sick! (Get tested if possible!)

Read more on the Danish Health Authorities website >>

For studerende

Sprit af – når du ankommer til IBA
 • Som studerende bør du - ligesom alle andre - spritte dine hænder af, når du ankommer til IBA. I løbet af dagen beder vi dig vaske hænder hyppigt. 
 • Du har adgang til håndsprit flere steder på hver etage. 
 • Afsprit knapperne, når du benytter kaffemaskiner og printere.
Sådan bruger du kantinen
 • Ifølge Fødevarestyrelsen er der intet, der tyder på, at coronavirussen smitter gennem fødevarer - så længe de generelle retningslinjer omkring hygiejne overholdes. 

 • Brug gerne kontaktløs betaling (kort eller MobilePay).
 • Spis gerne udenfor - når vejret tillader det.
Symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke møde op på IBA.

Læs mere om symptomer

Hvis du bliver testet positiv
Indrejse i Danmark

Se her de nyeste retningslinjer ved indrejse til Danmark

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

On- og offline undervisning på IBA' efter- og videreuddannelser

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Information about IBA

It is still very important that we take good care of each other at the academy. You should stay home if you feel sick. 

IBA is following the general guidelines of the Danish Health Authority on infection prevention. Please use sanitisers regularly. 

Traveling to Denmark and tests

Read more about the rules for traveling to Denmark and Mandatory testing

Use sanitiser when you arrive and during the day
 • As a student you should use hand sanitiser like everyone else when you arrive at IBA International Business Academy. You will be asked to wash your hands regularly throughout the day.
   
 • Posters on the walls will help you with good advice on how to wash your hands correctly.
 • Sanitise the buttons on coffee machines and printers after use.
How to use the canteen
 • According to the Ministry of Environment and Food of Denmark, there are no indications that COVID-19 is contagious through food, as long as the general guidelines regarding hygiene are followed.

 • Use electronic methods of payment as much as possible (card or MobilePay).

 • You can also eat outside if the weather allows it.
Symptoms of COVID-19

If you have symptoms of COVID-19, you are not allowed to show up at IBA.

Read more about Symptoms of COVID-19

If you are tested positive for COVID-19

If you are tested positive for COVID-19 read more here

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Kontakt