Opdateret d. 11. april 2021 Coronavirus

(See the text in English below)

Fra tirsdag den 6. april er IBA i små skridt begyndt at genåbne akademiet. Vi følger retningslinjerne om sprit, afstand - og nu også tests. 

Fra mandag den 12. april bliver kombinationen af fysisk- og online-undervisning rullet ud til alle akademiets studerende på de videregående fuldtidsuddannelser. 1-2 undervisningsdage bliver på akademiet hver uge, mens de resterende foregår online. 

Efter- og videreuddannelse: Fra mandag den 12. april vil de første dag- og aftenhold få tilbudt fysisk undervisning på akademiet. De involverede får direkte besked fra deres undervisere eller kursuskoordinatorer.

OBS: Alle skal ved fysisk fremmøde på IBA til enhver tid kunne fremvise dokumentation for, at man er færdigvaccineret, har overstået en Covid-19 infektion eller er testet negativ i løbet af de seneste 72 timer. Se flere info under punktet "tests" herunder.

Senest fra onsdag den 21. april – vil IBA kunne supplere med superviserede selvtests.

Kontakt IBA - hvis du er smittet

Hvis du eller en i din husstand får konstateret COVID-19, bedes du kontakte IBA så hurtigt som muligt på tlf. +45 72 11 82 00.

Hvis det er uden for IBAs åbningstid, skal du kontakte kommunikationschef
Britt Johnsen på mob. +45 41 39 37 43.

HUSK: Bliv hjemme hvis du føler dig syg! Og lad dig gerne teste!

Læs mere på coronasmitte.dk >>

++++

If you are tested positive for
COVID-19: 


If you or anyone in your household are tested positive for COVID-19, you should contact IBA International Business Academy as quickly as possible at (+45) 72 11 82 00.

If we are closed, you need to contact IBAs Head of Communication Britt Johnsen at (+45) 41 39 37 43.

IMPORTANT: Stay at home if you feel sick! And get tested if possible

Read more on the Danish Health Authorities website >>

For studerende

Tests

De nye regler betyder, at det fra den 6. april 2021 er en betingelse for, at studerende og ansatte kan møde fysisk frem på IBA, at de til enhver tid har følgende dokumentation med sig:

 • Dokumentation for, at de er testet inden for de seneste 72 timer (det er testtidspunktet - der tæller) – dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage. 
 • De skal altså have opnået et negativt testresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 UDEN for institutionen. Eller de har – fra den 21. april - gennemført antigentesten for covid-19 PÅ IBA.

Undtagelser: Der er ifølge ministeriet visse undtagelser fra dokumentationskravet. Kravet gælder således ikke studerende og ansatte der:

1) Tidligere har været smittet med covid-19. Her skal de kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19. Og resultatet SKAL på fremvisningstidspunktet være mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

2) Er færdigvaccineret. 

3) Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest.

4) Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

Sprit af – når du ankommer til IBA
 • Som studerende bør du - ligesom alle andre - spritte dine hænder af, når du ankommer til IBA. I løbet af dagen beder vi dig vaske hænder hyppigt. 
 • Sprit også af eller vask hænder, inden du går ind i dit undervisningslokale. (Via ophængte plakater får du gode råd til, hvordan du mest korrekt vasker dine hænder.)
 • Du har adgang til håndsprit flere steder på hver etage. 
 • Afsprit dit bord og stol, når undervisningen er slut. Der vil være sprit og aftørringsklude i undervisningslokalerne.
 • Afsprit knapperne, når du benytter kaffemaskiner og printere.
Undervisning
 • Du må tage dit mundbind af, når du er kommet ind i klasselokalet. Men skal huske at tage det på, inden du forlader lokalet. 
 • Her på IBA gennemfører vi undervisning, vejledning og eksamen fysisk på hold på maksimalt 50 personer. Når det er nødvendigt for det faglige og sociale udbytte for de studerendes undervisningssituation, har vi her på IBA lov til at fravige kravet om 2 meters afstand. Dog kun - hvis bordene placeres i samme retning, og de studerende undgår at sidde ansigt til ansigt. 
   
 • Som studerende vil du blive tilknyttet en stamklasse og flere andre klasser. Det er kun i aktiviteter med stamklassen, at IBA kan fravige kravet om 2 meters afstand inde i klasselokalet.
 • Ved ankomst til lokalet skal den enkelte sørge for at have vasket hænder lige inden - eller have brugt håndsprit. 
 • Hvis du bliver syg i løbet af undervisningsdagen, skal du tage hjem med det samme og give besked til IBA.
Hold afstand på IBA
 • Du skal holde 2 meters afstand til andre, når du opholder dig i IBAs fællesarealer, i kantinen, på biblioteket, i værksteder mv.
 • Trapper: Alle trapper er retningsopdelt. Hold til højre og følg anmærkningerne.
 • Elevatorer: Der må maks. være 2 personer ad gangen i elevatoren på IBA – for at overholde afstandskravet. Giv gerne plads til gangbesværede! 
Sådan bruger du kantinen
 • Der er krav om, at du skal bære mundbind i kantinen og i alle andre fællesområder på IBA. Når du har sat dig ned for at spise din mad, må du tage mundbindet af.

 • Ifølge Fødevarestyrelsen er der intet, der tyder på, at coronavirussen smitter gennem fødevarer - så længe de generelle retningslinjer omkring hygiejne overholdes.
 • I kantinen skal du følge krav om afstand og hygiejne, når du køber og spiser din mad. 
 • På IBA tilbyder vi to typer af måltider: Buffet og "Grab-and-Go". Dette foregår i hver sin kø. Buffetten er i ét område - og Grab-and-Go betjenes uden for området. 
 • Husk at afspritte dine hænder, inden du går ind i buffetområdet. Der er samtidig mulighed for at afspritte igen inde i området.
 • I buffetområdet må kun 8 personer opholde sig ad gangen - følg anvisningerne fra personalet.
 • De enkelte fade og service i buffetten bliver udskiftet ofte.
 • Brug kontaktløs betaling - så vidt muligt. (kort eller MobilePay).
 • I kantineområdet vil stolene være opstillet, så de overholder afstandskravet. Pladser, der ikke må benyttes, vil være markeret med et kryds. 
 • Der ligger desinfektions wipes på bordene, så tør gerne bordet af foran dig, inden du sætter dig. Og igen når du rejser dig. 
 • Spis gerne udenfor - når vejret tillader det.
Sådan passer vi på dig
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

 • Bordoverflader og kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, trykknapper i elevator m.m.) bliver dagligt tørret af. 
   
 • Kaffemaskiner sprittes af før og efter brug (der står klude og sprit).
   
 • Skraldespande i undervisningslokaler og på toiletter tømmes mindst én gang om dagen. 
Symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke møde op på IBA.

Læs mere om symptomer

Hvis du bliver testet positiv
Hvis du har været nær en smittet

Hvis du har været nær en person, som er blevet testet positiv for coronavirus, skal du følge bestemte retningslinjer.

Se de helt opdaterede retningslinjer her: Coronasmitte.dk 

Indrejse i Danmark

Se her de nyeste retningslinjer ved indrejse til Danmark

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

On- og offline undervisning på IBA' efter- og videreuddannelser

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA anbefaler, at alle studerende henter appen smitte|stop for at hjælpe med at stoppe udbredelsen af COVID-19. Læs mere om appen her >>

Information about IBA

From Tuesday April 6th, the reopening of IBA International Business Academy will start – by following the guidelines concerning test and keeping distance. 

In the first week, full-time students on their first semester will be offered teaching with physical presence for two full days. The remaining days of teaching will take place online (which will appear on the individual student’s schedule).

From Monday April 12th, a combination of teaching with physical presence and online teaching will be rolled out for all students on a full-time higher education. 1-2 teaching days per week will take place onsite at the academy, while the remaining days will be online. This will appear in the students’ schedules in week 14. 

NOTE: Everyone present at IBA must at all times be able to show documentation proving that they are fully vaccinated, have been infected with Covid-19 in the past or have tested negative for Covid-19 within the last 72 hours. (Both PCR tests and rapid tests are valid).

From the end of April, IBA International Business Academy will supplement with supervised self-tests. Read more on this in the section “tests” below. 

Continuing and Further Education and Training: From Monday April 12th, the first day and evening classes will be offered teaching with physical presence on-site at the academy. Students involved will receive a direct message from their teachers or course coordinators. 

Traveling to Denmark and tests

Read more about the rules for traveling to Denmark and Mandatory testing

Tests

The new guidelines mean that from April 6th, 2021 students and employees can be present at IBA if they can present the following documentation at all times:

 • Documentation proving a negative test that has been taken within 72 hours – however, you cannot get tested more than two times within 7 days and it must be evenly distributed. (You must have a negative test from either a rapid test or PCR-test for COVID-19 outside the institution. When it eventually becomes available, a rapid test from within IBA will also suffice.)

Exceptions: According to the ministry, there are certain exceptions to the guidelines. The need for documentation does not include students and employees who:

1) Have prior tested positive for COVID-19. Here, you must present documentation for a positive rapid or PCR-test for COVID-19. The result must at the time of presentation be at least 14 days old and no more than 12 weeks old.

2) Being fully vaccinated.

3) Cannot get a rapid or PCR-test due to medical reasons.

4) Cannot get a rapid or PCR-test due to decreased physical or psychological functionality.

Use sanitiser when you arrive and during the day
 • As a student you should use hand sanitiser like everyone else when you arrive at IBA International Business Academy. You will be asked to wash your hands regularly throughout the day.
   
 • Use hand sanitiser or wash your hands before entering a classroom.
   
 • Posters on the walls will help you with good advice on how to wash your hands correctly.
 • You will have access to hand sanitiser on every floor. 
   
 • Sanitise your table and chair when the lecture is over. You will find sanitser and cloths in the classrooms.
 • Sanitise the buttons on coffee machines and printers after use.
 • There´s disinfectant wipes on the tables in the canteen. Please wipe the table in front of you before sitting down – and once again when you leave.
Lectures
 • You can remove your facemask when you have entered a classroom. Make sure to put it back on when you leave the room.

 • IBA International Business Academy will conduct teaching, counselling, and exams in the building in groups of a maximum of 50 people. IBA International Business Academy can depart from the requirement of having 2 meter between people if deemed necessary for the academic and social results of the students´ teaching.
   
 • Students will be assigned to a specific group, which will be the same for all educational related activities. The requirement of having 2 meter between people can only be exempted within these groups.
   
 • Each student must either wash their hands or use hand sanitiser before entering the classroom.
   
 • If you feel sick during the day you must go home immediately and contact IBA International Business Academy.
Keep your distance
 • The requirement of keeping a 2-meter distance also applies to the common areas of IBA International Business Academy, the canteen, in the library, in the workshops etc.
   
 • Stairs: Keep right and follow the markings on the floor.
 • Elevator: There can be a maximum of 2 people in the elevator at a time. Make room for people with reduced mobility.
 • You must follow the hygiene and distance requirements when you eat in the canteen. You are welcome to eat outside if the weather allows it.
 • The beforementioned requirements also apply to any meetings between students and social activities. Partying is not allowed, and the student bar will remain closed for now.
How to use the canteen
 • You must wear a facemask in IBA´s canteen area and other common areas. You can remove your facemask when you sit down to eat a meal.

 • According to the Ministry of Environment and Food of Denmark, there are no indications that COVID-19 is contagious through food, as long as the general guidelines regarding hygiene are followed.
   
 • In the canteen you must follow the requirement of keeping distance and hygiene when you buy and consume food.
   
 • At IBA International Business Academy we offer two types of meals: Buffet and “Grab-and-Go”. There will be a separate line for each. The buffet will be in one area, and the “Grab-and-Go” will be in another.
   
 • Remember to use hand sanitiser before entering the buffet area. You can also use hand sanitiser again within the buffet area.
   
 • There will be a maximum of 8 people at a time in the buffet area. If the light is green, you are allowed to enter the area. If the light is red, you must wait.
   
 • Each serving trays and the utensils will be changed frequently.
   
 • Use electronic methods of payment as much as possible (card or MobilePay).
   
 • The chairs will be placed in accordance with the distance requirement in the canteen area. The seats not available for use will be marked with a cross.
 • There´s disinfectant wipes on the tables in the canteen. Please wipe the table in front of you before sitting down – and once again when you leave.
 • You can also eat outside if the weather allows it.
How we take care of you
 • Toilets are cleaned at least twice per day.
   
 • Surfaces and contact areas (such as door handles, railings, armrests, light switches, buttons in the elevator etc.) are being wiped daily.
   
 • Coffee machines are sanitised before and after use (there will be sanitiser and cloths).
   
 • Trash bins in the classrooms and in the toilets are emptied at least once per day.
Symptoms of COVID-19

If you have any symptoms of COVID-19, you are not allowed to show up at IBA.

Read more about Symptoms of COVID-19

If you are tested positive for COVID-19

If you are tested positive for COVID-19 read more here

If you have been near an infected person

You must follow these guidelines if you have been near someone who have tested positive for COVID-19. Read more here: Corona Symptoms 

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA recommend that you download the app ’smitte|stop’ to help in stopping the spread of COVID-19. You will need a Danish CPR-number and NemID to register yourself. However, you can see if you have been in contact with anyone infected with COVID-19.

Read more about the app here >>

Kontakt