Opdateret den 03. december 2021 Coronavirus

(See the text in English below)

Det er et krav, at du skal kunne fremvise et gyldigt Coronapas for at møde fysisk op på IBA.

Du skal dog stadig blive hjemme, hvis du føler dig syg. Og bliv gerne testet hurtigst muligt. 

(Vær opmærksom på - at hvis du er færdigvaccineret, kan dine symptomer minde om en forkølelse.)

IBA følger i det hele taget Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Vi opfordrer alle til at spritte hænder så ofte som muligt i løbet af dagen. Vi sørger for ekstra rengøring og har et effektivt udluftningssystem på akademiet. Oveni bruger vi engangshandsker i vores kantine. 

På vores efter- og videreuddannelser tilbyder vi, at du kan deltage online i undervisningen. Så hvis du føler dig sløj eller af anden grund hellere vil deltage hjemme foran skærmen, så kontakt en uddannelseskoordinator eller din underviser. Dette tilbud gælder for alle vores hold på efter- og videreuddannelse.

Kontakt IBA - hvis du er smittet

Hvis du får konstateret COVID-19, skal du give besked til IBA så hurtigt som muligt på tlf. +45 72 11 82 00.

Nær på en smittet? Se guiden her!

HUSK: Bliv hjemme hvis du føler dig syg! Og lad dig teste!

Læs også mere på coronasmitte.dk >>

++++

If you are tested positive for
COVID-19: 


If you are tested positive for COVID-19, you should contact IBA as quickly as possible at (+45) 72 11 82 00.

IMPORTANT: Stay at home if you feel sick! And get tested!

Read more on the Danish Health Authorities website >>

For studerende

Sprit af – når du ankommer til IBA
 • Som studerende bør du - ligesom alle andre - spritte dine hænder af, når du ankommer til IBA. I løbet af dagen beder vi dig vaske hænder hyppigt. 
 • Sprit også af eller vask hænder, inden du går ind i dit undervisningslokale. (Via ophængte plakater får du gode råd til, hvordan du mest korrekt vasker dine hænder.)
 • Du har adgang til håndsprit flere steder på hver etage. 
 • Afsprit knapperne, når du benytter kaffemaskiner og printere.
Sådan bruger du kantinen
 • Ifølge Fødevarestyrelsen er der intet, der tyder på, at coronavirussen smitter gennem fødevarer - så længe de generelle retningslinjer omkring hygiejne overholdes.

 • På IBA tilbyder vi to typer af måltider: Buffet og "Grab-and-Go". Dette foregår i hver sin kø. Buffetten er i ét område - og Grab-and-Go betjenes uden for området. 
 • I kantinen skal du følge krav om hygiejne, når du køber og spiser din mad. Ifør dig engangshandsker - inden du går ind i buffetområdet. 
 • De enkelte fade og service i buffetten bliver udskiftet ofte.
 • Brug kontaktløs betaling (kort eller MobilePay).
 • Spis gerne udenfor - når vejret tillader det.
Sådan passer vi på dig
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

 • Bordoverflader og kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter, trykknapper i elevator m.m.) bliver dagligt tørret af. 
   
 • Kaffemaskiner sprittes af før og efter brug (der står klude og sprit).
   
 • Skraldespande i undervisningslokaler og på toiletter tømmes mindst én gang om dagen. 
Symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke møde op på IBA.

Læs mere om symptomer

Hvis du bliver testet positiv
Hvis du har været nær en smittet

Hvis du har været nær en person, som er blevet testet positiv for coronavirus, kan du få hjælp af en guide: Klik dig hele vejen igennem og få svar på, om du skal testes og gå i isolation. 

Se flere retningslinjer her: Coronasmitte.dk 

Indrejse i Danmark

Se her de nyeste retningslinjer ved indrejse til Danmark

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

On- og offline undervisning på IBA' efter- og videreuddannelser

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA anbefaler, at alle studerende henter appen smitte|stop for at hjælpe med at stoppe udbredelsen af COVID-19. Læs mere om appen her >>

Information about IBA

From Monday 29 November, it is a requirement that you must be able to present a valid Corona passport in order to enter the IBA.

However, you should still stay home if you feel sick. And be sure to get tested as soon as possible.

(Note that your symptoms may feel like having a common cold if you are vaccinated.)

IBA is following the general guidelines of the Danish Health Authority on infection prevention. We make sure to clean more regularly, and we have an effective venting system in the building.

Additionally, we still use disposable gloves in our canteen.

Traveling to Denmark and tests

Read more about the rules for traveling to Denmark and Mandatory testing

Use sanitiser when you arrive and during the day
 • As a student you should use hand sanitiser like everyone else when you arrive at IBA International Business Academy. You will be asked to wash your hands regularly throughout the day.
   
 • Use hand sanitiser or wash your hands before entering a classroom.
   
 • Posters on the walls will help you with good advice on how to wash your hands correctly.
 • You will have access to hand sanitiser on every floor. 
   
 • Sanitise the buttons on coffee machines and printers after use.
How to use the canteen
 • According to the Ministry of Environment and Food of Denmark, there are no indications that COVID-19 is contagious through food, as long as the general guidelines regarding hygiene are followed.

 • In the canteen you must follow the requirement of hygiene when you buy and consume food.
   
 • At IBA we offer two types of meals: Buffet and “Grab-and-Go”. There will be a separate line for each. The buffet will be in one area, and the “Grab-and-Go” will be in another.
   
 • Put on disposable gloves before entering the canteen area.

 

 • Each serving trays and the utensils will be changed frequently.

 

 • Use electronic methods of payment as much as possible (card or MobilePay).

 

 • You can also eat outside if the weather allows it.
How we take care of you
 • Toilets are cleaned at least twice per day.
   
 • Surfaces and contact areas (such as door handles, railings, armrests, light switches, buttons in the elevator etc.) are being wiped daily.
   
 • Coffee machines are sanitised before and after use (there will be sanitiser and cloths).
   
 • Trash bins in the classrooms and in the toilets are emptied at least once per day.
Symptoms of COVID-19

If you have any symptoms of COVID-19, you are not allowed to show up at IBA.

Read more about Symptoms of COVID-19

If you are tested positive for COVID-19

If you are tested positive for COVID-19 read more here

If you have been near an infected person

You must follow these guidelines if you have been near someone who have tested positive for COVID-19. Read more here: Corona Symptoms 

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

IBA recommend that you download the app ’smitte|stop’ to help in stopping the spread of COVID-19. You will need a Danish CPR-number and NemID to register yourself. However, you can see if you have been in contact with anyone infected with COVID-19.

Read more about the app here >>

Kontakt