Cookie- og persondatapolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

IBA Erhvervsakademi Kolding
Havneparken 1
6000 Kolding
marketing@iba.dk

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der omfatter Google, Facebook, LinkedIn oh Hotjar.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, tilmelder dig events, kurser og webinarer eller ansøger om optagelse på en uddannelse via websitet eller Optagelse.dk. Se hvordan du søger om optagelse under de enkelte uddannelser.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev, kurser, events eller uddannelse.

Beskyttelse af personoplysninger

Med henblik på at leve op til EU-forordningen vedr. håndtering af persondata, har IBA Erhvervsakademi Kolding tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

DPO‘ens opgave er at fungere som akademiets faglige sparringspartner omkring vores interne og eksterne håndtering af personoplysninger. Formålet er at personoplysninger håndteres korrekt og ikke kommer i de forkerte hænder.

Det kan f.eks. være afklaring af hvilke personoplysninger om medarbejdere eller studerende, der må deles med andre (f.eks. i forbindelse med studierejser m.m.) eller information om akademiets slettepolitik.  

Selvom DPO‘ens opgaver primært er understøttelse af akademiets ledelse, har akademiets medarbejdere ligeledes mulighed for, i begrænset omfang, at søge råd og vejledning hos DPO'en.

DPO’en træffes via mail: DPO@herningsholm.dk og på tlf. 25 42 48 24 eller 25 42 48 18.  

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Perioden for opbevaring af dine data afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Ved ansøgning til et uddannelsesforløb opbevares dine data i statens studieadministrative system iht. statens gældende praksis. I alle andre systemer slettes dine data senest 12 måneder efter endt uddannelse. Oplysninger du afgiver på kontaktformularer og lignende, opbevares i max 12 måneder. Ved tilmelding til nyhedsbrev opbevares dine data, så længe du abonnerer på nyhedsbreve. Hvis du afmelder nyhedsbrevet, holder vi straks op med at sende nyhedsbreve, og opbevarer dine data i maksimalt 12 måneder herefter. 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til marketing@iba.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Til dig der er fuldtidsstuderende ved IBA Erhvervsakademi Kolding

Fold ud og læs om behandling af persondata for fuldtidsstuderende på IBA

Behandling af dine persondata

Disse oplysninger gælder for din ansøgning til et studie ved IBA Erhvervsakademi Kolding og den efterfølgende studietid.

IBA Erhvervsakademi Kolding er den dataansvarlige for dine persondata, som betyder at vi har pligt til at behandle dine data på en ansvarlig måde. Vi har i den forbindelse tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis opgave er, at føre tilsyn med, at IBA’s behandling af persondata sker i henhold til reglerne på området.

Du skal være opmærksom på, at vi udover almindelig e-mail også anvender udsendelse til e-boks, og du skal derfor løbende holde dig ajour begge steder. Husk derfor altid at opdatere din aktuelle mail på UMS.

Ansøgningens persondata; alle ansøgere

Din ansøgning med tilhørende bilag opbevares i et studieadministrativt system, som er godkendt til sikker databehandling. Materialet slettes ikke.

Dine oplysninger bliver brugt til at vurdere, om du kan optages på studiet, og vi benytter udelukkende data, du har opgivet til os.

Dine oplysninger vil blive brugt i anonymiseret form til statistiske formål, f.eks. udarbejdelse af oversigter over studerendes uddannelsesmæssige baggrund, alder, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter m.v. Anonymiseret vil sige, at vi ikke vil kunne identificere og finde tilbage til dig.

Ansøgningens persondata; ansøgere der optages på et studie

For ansøgere, der optages på et studie, bruges oplysningerne i øvrigt til at administrere studieforløbet, hvilket er nødvendigt for din optagelse på IBA.

IBA anvender og videregiver persondata til tredje mand med det formål, at overholde disses ret til at få dine oplysninger. Det er f.eks. oplysning om sygefravær til din bopælskommune (hvis du har et uddannelsespålæg, er under revalidering mv.) og oplysninger til SU-styrelsen til brug for tildeling af SU til uddannelsen.

Dine oplysninger bruges til at rekvirere dit login til akademiets systemer, der bruges som dit brugernavn til it-systemer, f.eks. trådløst netværk, Blackboard/Canvas, print, UMS, bibliotekssystem m.m. Dit UNI-Login videregives desuden til praktikportalen.dk, så du kan blive oprettet som bruger. Som bruger kan du se og være i kontakt med mulige praktikvirksomheder.

Persondata under studiet

Fotos

Det portrætbillede, du har uploaded/fået taget ved studiestart, vil blive opbevaret i de studieadministrative systemer og vil blive brugt internt til studiekort/fotooversigt over holdet.

Til markedsføringsmæssige formål, f.eks. i brochurer eller på hjemmesiden kan der blive brugt situationsbilleder fra undervisningen og studiemiljøet.

Ved studiets afslutning kan der blive taget dimissionsfoto. Disse fotos kan blive offentliggjort i trykte og digitale medier. Hvis du ikke ønsker dette, skal du undlade at stille op til dimissionsfoto.

Hvis vi har brug for portrætbillede af dig, vil du blive kontaktet med henblik på at give samtykke. 

Personlighedstest i undervisningsøjemed

I de tilfælde, hvor personlighedstests indgår som en naturlig del af et undervisningsforløb, vil der ikke blive indhentet personligt samtykke fra hver enkelt studerende til, at resultaterne drøftes på holdet. Den enkelte studerende kan dog anmode underviseren om fritagelse, hvis anmodningen finder sted ved undervisningsforløbets begyndelse.

Umiddelbart efter undervisningsforløbets afslutning sørger underviseren for sletning af testresultaterne.

Projekter/opgaver

De projekter og opgaver, du afleverer i løbet af studiet, vil blive opbevaret i det digitale eksamenssystem, Wiseflow.

Projekter/eksamensopgaver opbevares varigt i systemet Urkund, hvis formål er plagiatkontrol. Hvis det afleverede projekt er fortroligt (hovedprojekt i samarbejde med en virksomhed), kan projektet fjernes fra Urkund efter indlevering og plagiatkontrol.

Du skal tage stilling til, om dit projekt må offentliggøres, når du uploader det på Wiseflow.

Karakterer

Karakterer opbevares i det studieadministrative system i 30 år efter uddannelsens afslutning.

Dette er et lovgivningsmæssigt krav.

Journalsag over dit studie – ”Studentersag”

IBA opretter en journalsag om dig i et journalsystem. Sagen har det formål at opbevare og dokumentere forhold, som angår studiet. Det kan f.eks. være dokumenter, som har betydning for SU, fravær, klager og advarsler. Korrespondance med dig om samme emner opbevares også i dette system.

Slettefrister

Slettefrister forlænges i de tilfælde, hvor der verserer en klagesag, indtil klagesagen er afsluttet.

Persondata efter studiet

Da IBA er forpligtet til løbende at tilpasse uddannelsernes beskæftigelse på arbejdsmarkedet, vil du efter endt studie kunne blive kontaktet bl.a. pr. mail eller telefon med henblik på at deltage i spørgeskemaundersøgelser og interviews om din aktuelle beskæftigelsessituation, samt aktuelle relevante uddannelsestilbud.

Automatiske profiler

Persondata kan bruges til at udarbejde automatiske profiler med henblik på automatiserede afgørelser i forbindelse med studiet. Dine data vil ikke blive anvendt til at generere sådanne automatiske profiler eller afgørelser.

Rettigheder

Du har en række rettigheder, som du kan få opfyldt efter anmodning. Du skal rette din henvendelse til studiesekretæren ved din uddannelse.

1. Indsigt
Du kan anmode om indsigt i dine persondata. Tidsrammen for svar er senest en måned efter anmodning, men kan dog forlænges til to måneder i komplekse tilfælde.
 
2. Korrektion
Du har ret til at få rettet persondata om dig, som er ukorrekte.
 
3. Sletning
Du har ret til at få slettet personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at opbevare dem, eller hvis de behandles ulovligt. 
 
Hvis dine persondata anvendes anonymiseret til statistiske eller videnskabelige formål, har du ret til at blive slettet fra disse databaser, hvis du selv kan bidrage med yderligere information, der kan identificere dig i sådanne databaser.
 
4. Begrænsning
Du har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger til det nødvendige.
 
5. Underretning om tredjemand
Hvis du beder om at få slettet eller korrigeret oplysninger i.f.t. ovenstående punkt 2 og 3, skal IBA give denne information videre til andre, som IBA har givet disse informationer videre til, så disse også kan slette og korrigere oplysningerne. Hvis du anmoder om det, har du ret til at få oplyst, hvem disse modtagere er.
 
6. Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, hvis du:
mener, at data behandles ulovligt 
har personlige grunde, der gør, at du ønsker, at persondata ikke behandles, og disse vejer tungere end IBAs formål med databehandlingen.
 
7. Mulighed for at klage til datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at IBA behandler dine persondata ulovligt.
 

Hjemmelsgrundlag

Denne information indeholder oplysninger, som IBA er forpligtet til at give studiesøgende og studerende på baggrund af reglerne i Persondataforordningen og Persondataloven.

Der henvises til:

  • Persondatalovens § 6 (indtil 25. maj 2018)
  • Persondataforordningens artikel 6 og 9 (fra 25. maj 2018)
  • Persondataforordningens kapitel 3, for så vidt angår dine rettigheder (fra 25. maj 2018)
  • Lov om erhvervsakademier.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
IBA Erhvervsakademi Kolding
Havneparken 1
6000 Kolding
marketing@iba.dk

Du kan teste din viden om erhvervsakademier. Prøv testen her.