Charlotte har været til alle timerne

Charlotte Hedevang modtog en pris, da hun dimitterede fra IBA Erhvervsakademi Kolding. For ikke bare var hun færdig med sin toårige uddannelse som finansøkonom. Hun fik også hele sin årgangs højeste karaktergennemsnit. Snittet var på 11,21 – hvilket bevidner, at hun har fået rigtig mange 12-taller til sine eksaminer.

Fakta

  • Finansøkonom er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af undervisning, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.
  • På finansøkonomstudiet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.
  • Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv.
Charlotte Hedevang

Charlotte fik årgangens højeste snit på sin videregående uddannelse som finansøkonom på IBA i Kolding.

Charlotte har da også for længst fået job. Ja, faktisk begyndte hun allerede som trainee i Handelsbanken i Vejle den 30. maj 2016. Det etårige trainee forløb, som er en del af en fastansættelse, fik hun efter at have været i praktik i Handelsbanken i Fredericia, som afslutning på sin uddannelse på IBA i foråret. 

Charlotte Hedevang

Charlotte var helt vild med finansøkonom studiet, og det var god motivation til at læse lektier hver dag.

Og hvad er så opskriften på at score SÅ høje karakterer på en videregående uddannelse som finansøkonom?

Charlotte Hedevang har læst sine lektier hver eneste dag og har været til samtlige timer. Og det sidste tror hun bestemt er vigtigt, for på den måde har hun fået repeteret hele pensum.

Og så handler det også rigtig meget om interesse.

- Jeg gik slet ikke op i karakterer på samme måde, da jeg gik på gymnasiet. Men den her uddannelse har jeg bare rigtig godt kunnet lide, fortæller den 22-årige pige, som er tilflytter til Fredericia fra Kvong i Vestjylland.

Charlotte Hedevang

Den 22-årige Charlotte Hedevang bor i Fredericia med sin kæreste, som læser på Maskinmesterskolen.

Charlotte rykkede for nogle år siden teltpælene til Fredericia sammen med sin kæreste, da han skulle læse på Maskinmesterskolen. Og det, at hun nu har fået fast job i Vejle, ændrer ikke på noget. Hun bliver boende i Fredericia og kører frem og tilbage.

Test din viden om studielivet på IBA og i Kolding. Ta' quizzen.

Kontakt

Nu kan du læse Industriel 3D-print på IBA. Læs mere.