Professionsbachelor It-arkitektur

Med en professionsbachelor i it-arkitektur får du evnerne til at udvikle strategiske, digitale løsninger, der er efterspurgte og gør en forskel for brugerne. Du bliver skarp i it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling. Samtidig vil du gennem den 3,5 år lange uddannelse udvikle tekniske kompetencer indenfor forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Professionsbacheloren i it-arkitektur indeholder desuden et obligatorisk praktikforløb på 5. semester. Her vil du få mulighed for at omsætte din faglighed til praksis i en relevant virksomhed. Du vil få mulighed for at udvikle, optimere og vedligeholde virksomhedens it-systemer – eksempelvis hjemmesider eller apps.

Som uddannet it-arkitekt vil du blive en værdifuld del af en arbejdsplads. Du vil få mulighed for at optimere it-infrastrukturen på din arbejdsplads – fx ved at udvikle nye systemer og vedligeholde eksisterende it-løsninger. Det kan for eksempel være i en stilling som it-arkitekt, software/systemudvikler, it-projektleder eller meget andet.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 3,5 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hvorfor skal du læse it-arkitektur

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Det lærer du på It-arkitektur uddannelsen

Du lærer de tekniske discipliner, der er nødvendige for at løse opgaverne på din kommende arbejdsplads. Du lærer blandt andet at bygge it-systemer – lige fra planlægning til implementering. 

Du lærer også om datamodellering, brugerinddragelse samt at samle, bearbejde og strukturere data. Du får også viden om organisations- og forretningsudvikling og bliver klædt på til at lede forandringsprocesser, så it-systemerne på din kommende arbejdsplads udvikles ud fra en gennemtænkt, digital arkitektur.

Uddannelsens fag ligger inden for tre kerneområder:

Forretningsarkitektur: Her lærer du om enterprise-arkitektur og at danne dig et overblik over virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Der er fokus på hele virksomheden og på, hvordan it anvendes optimalt i den konkrete situation.

Du kan se frem til at lære om forretningsudvikling, kravspecifikationer, projektstyring, brugerinvolvering og implementeringsaktiviteter.

Informationssystemarkitektur: Inden for dette område lærer du om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Du kan glæde dig til at arbejde med programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur. Du lærer forskellige metoder til it-udvikling.

Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Bliv klogere på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data. Der arbejdes med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger.

Uddannelsernes varighed og opbygning

Studiet er normeret til 3,5 år (210 ECTS-point). De første 4 semestre følger du undervisningen på IBA. 5. semester byder på et fem måneder langt praktikophold i en virksomhed, der er relevant for studiet. På 6. og 7. semester er der igen undervisning på IBA.

Uddannelsen består af 40% forretningsudvikling, 40% informationsarkitektur og 20% teknologisk arkitektur.

 

Oversigt over de forskellige semestre på it-arkitektur
Oversigt over de forskellige semestre på it-arkitektur
 
Undervisningen

Undervisningen er varieret og består af dialog- og casebaseret klasseundervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og brug af digitale læringsmidler. IBA Erhvervsakademi Kolding og vores undervisere har et godt samarbejde med virksomheder, og det er med til at bringe virkeligheden ind i klasselokalet, koble teori og praksis og sørge for altid relevant undervisning. Du er i øjenhøjde med vores dygtige undervisere, der er klar til at klæde dig godt på til arbejdslivet efter studierne.

Job og karriere

Flere og flere virksomheder har brug for it-arkitekter. Dine kompetencer som it-arkitekt er efterspurgte, og du har muligheden for at påtage dig mange jobtitler af forskellig karakter. Du vil have bred mulighed for at arbejde i både den private og offentlige sektor, og dine muligheder er ikke kun indskrænket til it-branchen.

Med en professionsbachelor i it-arkitektur kan du søge stillinger som:

 • Informationsarkitekt/it-arkitekt
 • It-forretningskonsulent
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • It-projektleder
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer.
Praktik

Du kan se frem til hele 20 ugers obligatorisk praktik på 5. semester. Det giver dig rig mulighed for at få værdifuld erfaring og bruge din viden fra studiet i en virksomhed, der er relevant for din uddannelse. Praktikopholdet er for mange lig med faglig udvikling, gode oplevelser og styrket CV og netværk.

Du kan selvfølgelig få hjælp til at finde den helt rigtige praktikplads. Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Søren Ø. Knudsen
- Jeg ser et kæmpe behov for uddannelsen, og jeg kan sagtens se os ansætte studerende fra it-arkitektur. Jeg tror, de kommer med en komplet profil.
Søren Ø. Knudsen
Direktør, Elbek & Vejrup
Læs: Forventer at ansætte it-arkitekter hvert år
Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på it-arkitektur på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 5 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende samt et studieophold i udlandet på 3. semester.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Uddannelsen er på samme niveau som andre bacheloruddannelser. Efter at have afsluttet uddannelsen kan du derfor søge om optagelse på en relevant kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis du supplerer med visse fag. Bemærk at det er de enkelte universiteter, der bestemmer adgangskravene og dermed også, hvilke supplerende fag, du evt. skal tage for at blive optaget.

Undervisere
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
 • Markus Klahn Laursen
  Markus Klahn Laursen
  Adjunkt
Flemming Kærgaard
- It-arkitektur er på mange måder den uddannelse, jeg altid har drømt om. Kombinationen af det tekniske og forretningsforståelse er fantastisk og giver mange muligheder.
Flemming Kærgaard
Studerende på it-arkitektur
Bent Hansen
- Med sådan en uddannelse i Kolding har vi lettere adgang til kompetente medarbejdere. Uddannelsen kobler klassiske it-discipliner med viden om forretningsprocesser, og det er netop det, vi har brug for
Bent Hansen
Bestyrelsesformand, Bredana Axcite A/S

Ansøgning og optagelse

På It-arkitektur er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Kvote 1 – adgangskrav

Optagelse via kvote 1 kræver, at du har bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Matematik B inden studiestart.

I kvote 1 vurderes din ansøgning udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 – adgangskrav

Du kan søge om optagelse via kvote 2, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) – læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Matematik B inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter:

 • Adgangskvotient
 • Motiveret ansøgning – læs mere her
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Bemærk at alt ovenstående skal dokumenteres. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 1 er:

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 60270.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Matematik C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på A-niveau

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Alexandra Juul Svendsen-Thorvaldsen, studerende
- It handler ikke kun om teknologi. Det handler i virkeligheden mere om mennesker, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Som jeg ser det, så er It-arkitektur en uddannelse, som kobler computer og mennesker sammen. Det er helt klart en af de vigtigste grunde til, at jeg har valgt uddannelsen.
Alexandra Juul Svendsen-Thorvaldsen, studerende
Læs også: Det fascinerer mig, hvad der sker inde i en computer
Søg ind til vinter. Læs mere.
Kevin Samuel Hougesen
- På uddannelsen lærer jeg noget inden for en masse forskellige emner. Vi arbejder både med kodning og forretningsmodeller. Så vi får lidt viden om det hele.
Kevin Samuel Hougesen
Læser til it-arkitektur
Læs Kevins historie her