Professionsbachelor It-arkitektur

Med en professionsbachelor i it-arkitektur får du evnerne til at udvikle strategiske, digitale løsninger, der er efterspurgte og gør en forskel for brugerne. Du bliver skarp i it-faglige discipliner som programudvikling, databasedesign og systemudvikling. Samtidig vil du gennem den 3,5 år lange uddannelse udvikle tekniske kompetencer indenfor forretningsforståelse, projektstyring og brugerinddragelse.

Professionsbacheloren i it-arkitektur indeholder desuden et obligatorisk praktikforløb på 5. semester. Her vil du få mulighed for at omsætte din faglighed til praksis i en relevant virksomhed. Du vil få mulighed for at udvikle, optimere og vedligeholde virksomhedens it-systemer – eksempelvis hjemmesider eller apps.

Som uddannet it-arkitekt vil du blive en værdifuld del af en arbejdsplads. Du vil få mulighed for at optimere it-infrastrukturen på din arbejdsplads – fx ved at udvikle nye systemer og vedligeholde eksisterende it-løsninger. Det kan for eksempel være i en stilling som it-arkitekt, software/systemudvikler, it-projektleder eller meget andet.

Fakta

 • Studiestart: 28. august 2023 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 3,5 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hvorfor skal du læse it-arkitektur

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Det lærer du på It-arkitektur uddannelsen

Du lærer de tekniske discipliner, der er nødvendige for at løse opgaverne på din kommende arbejdsplads. Du lærer blandt andet at bygge it-systemer – lige fra planlægning til implementering. 

Du lærer også om datamodellering, brugerinddragelse samt at samle, bearbejde og strukturere data. Du får også viden om organisations- og forretningsudvikling og bliver klædt på til at lede forandringsprocesser, så it-systemerne på din kommende arbejdsplads udvikles ud fra en gennemtænkt, digital arkitektur.

Uddannelsens fag ligger inden for tre kerneområder:

Forretningsarkitektur: Her lærer du om enterprise-arkitektur og at danne dig et overblik over virksomhedens forretningsgrundlag og digitaliseringsbehov. Der er fokus på hele virksomheden og på, hvordan it anvendes optimalt i den konkrete situation.

Du kan se frem til at lære om forretningsudvikling, kravspecifikationer, projektstyring, brugerinvolvering og implementeringsaktiviteter.

Informationssystemarkitektur: Inden for dette område lærer du om moderne udviklingsmiljøer og softwarekonstruktion. Du kan glæde dig til at arbejde med programkonstruktion, webteknologier, app-udvikling og systemarkitektur. Du lærer forskellige metoder til it-udvikling.

Teknologisk arkitektur: Du lærer om it-systemers arkitektur. Bliv klogere på virksomhedens tilgang til og anvendelse af data. Der arbejdes med databasedesign, datamodellering og dataudveksling baseret på moderne og efterspurgte webteknologier og cloud-løsninger.

Uddannelsernes varighed og opbygning

Studiet er normeret til 3,5 år (210 ECTS-point). De første 4 semestre følger du undervisningen på IBA. 5. semester byder på et fem måneder langt praktikophold i en virksomhed, der er relevant for studiet. På 6. og 7. semester er der igen undervisning på IBA.

Uddannelsen består af 40% forretningsudvikling, 40% informationsarkitektur og 20% teknologisk arkitektur.

 

Oversigt over de forskellige semestre på it-arkitektur
Oversigt over de forskellige semestre på it-arkitektur
 
Undervisningen

Undervisningen er varieret og består af dialog- og casebaseret klasseundervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og brug af digitale læringsmidler. IBA Erhvervsakademi Kolding og vores undervisere har et godt samarbejde med virksomheder, og det er med til at bringe virkeligheden ind i klasselokalet, koble teori og praksis og sørge for altid relevant undervisning. Du er i øjenhøjde med vores dygtige undervisere, der er klar til at klæde dig godt på til arbejdslivet efter studierne.

Job og karriere

Flere og flere virksomheder har brug for it-arkitekter. Dine kompetencer som it-arkitekt er efterspurgte, og du har muligheden for at påtage dig mange jobtitler af forskellig karakter. Du vil have bred mulighed for at arbejde i både den private og offentlige sektor, og dine muligheder er ikke kun indskrænket til it-branchen.

Med en professionsbachelor i it-arkitektur kan du søge stillinger som:

 • Informationsarkitekt/it-arkitekt
 • It-forretningskonsulent
 • Software- eller systemudvikler
 • Løsningsarkitekt
 • It-projektleder
 • Teknisk projektleder
 • User Experience Engineer.
Praktik

Du kan se frem til hele 20 ugers obligatorisk praktik på 5. semester. Det giver dig rig mulighed for at få værdifuld erfaring og bruge din viden fra studiet i en virksomhed, der er relevant for din uddannelse. Praktikopholdet er for mange lig med faglig udvikling, gode oplevelser og styrket CV og netværk.

Du kan selvfølgelig få hjælp til at finde den helt rigtige praktikplads. Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Søren Ø. Knudsen
- Jeg ser et kæmpe behov for uddannelsen, og jeg kan sagtens se os ansætte studerende fra it-arkitektur. Jeg tror, de kommer med en komplet profil.
Søren Ø. Knudsen
Direktør, Elbek & Vejrup
Læs: Forventer at ansætte it-arkitekter hvert år
Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på it-arkitektur på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 5 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende samt et studieophold i udlandet på 3. semester.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Jeg elsker Danmark over alt. Men der er bare så meget andet, jeg også gerne vil ud at opleve. Og jeg tror, man kender sin egen kultur bedst, når man også har lært noget om andres.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Uddannelsen er på samme niveau som andre bacheloruddannelser. Efter at have afsluttet uddannelsen kan du derfor søge om optagelse på en relevant kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis du supplerer med visse fag. Bemærk at det er de enkelte universiteter, der bestemmer adgangskravene og dermed også, hvilke supplerende fag, du evt. skal tage for at blive optaget.

Undervisere
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
 • Markus Klahn Laursen
  Markus Klahn Laursen
  Adjunkt
Flemming Kærgaard
- It-arkitektur er på mange måder den uddannelse, jeg altid har drømt om. Kombinationen af det tekniske og forretningsforståelse er fantastisk og giver mange muligheder.
Flemming Kærgaard
Studerende på it-arkitektur
Bent Hansen
- Med sådan en uddannelse i Kolding har vi lettere adgang til kompetente medarbejdere. Uddannelsen kobler klassiske it-discipliner med viden om forretningsprocesser, og det er netop det, vi har brug for
Bent Hansen
Bestyrelsesformand, Bredana Axcite A/S

Ansøgning og optagelse

På it-arkitektur er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Så hører du fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 60270, når du ansøger.

Kvote 1 og Kvote 2

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået matematik B inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en fuldført erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået matematik B inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter: (Skal dokumenteres)

 • Relevant erhvervserfaring i Danmark
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Søg før 15. marts kl. 12.00 hvis du:

Du skal søge i kvote 2 hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV).
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om genoptagelse på samme uddannelse.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis:

 • Du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.

 • Du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået matematik B inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV)  og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på niveau A

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Supplering hvis du mangler et specifikt adgangskrav af fag eller niveau

Hvis ikke du opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere via et GSK-fag eller HF-enkeltfag.

Hvis dit suppleringskursus afslutter efter ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du betinget optaget og vil kunne udmeldes hvis ikke faget bestås.

Du skal eftersende dit eksamensbeviset så hurtigt som muligt inden studiestart.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du ansøger i sommeroptaget, skal du selv undersøge på www.optagelse.dk om eksamensbeviset er blevet uploadet til din ansøgning.

Hvis du ansøger i vinteroptaget, skal du eftersende dit eksamensbevis for dit suppleringsfag til inden ansøgningsfristen.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift eller bevis overført fra eksamensdatabasen via www.optagelse.dk).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer.

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, anbefales du at sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Alexandra Juul Svendsen-Thorvaldsen, studerende
- It handler ikke kun om teknologi. Det handler i virkeligheden mere om mennesker, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Som jeg ser det, så er It-arkitektur en uddannelse, som kobler computer og mennesker sammen. Det er helt klart en af de vigtigste grunde til, at jeg har valgt uddannelsen.
Alexandra Juul Svendsen-Thorvaldsen, studerende
Læs også: Det fascinerer mig, hvad der sker inde i en computer
"Her på IBA går man virkelig op i videndeling." Fortæller Kevin, der læser PBA i it-arkitektur. Læs hele historien her.
Kevin Samuel Hougesen
- På uddannelsen lærer jeg noget inden for en masse forskellige emner. Vi arbejder både med kodning og forretningsmodeller. Så vi får lidt viden om det hele.
Kevin Samuel Hougesen
Læser til it-arkitektur
Læs Kevins historie her