Top up

Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Professionsbacheloruddannelsen er for dig, som ønsker at arbejde med marketing, ledelse og salgsstyring samt forretningsudvikling i en international kontekst, og som gerne vil lære mere marketing på et strategisk niveau.

Professionsbachelor-uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med to valgfrie elementer. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Fakta

 • Studiestart: 27. januar 2022 Ansøgningsfrist: Løbende optag
  Studiestart: 01. september 2022 Ansøgningsfrist: 1. juli kl. 12.00
 • Adgangskrav: Afsluttet markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelse.
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU

Engelsk titel: Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Se kommende Åbent hus arrangementer >>

Ansøg

Hør Louise fortælle om uddannelsen i international handel og markedsføring

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)
Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende bachelor-projekt.

1. semester:

 • Virksomhedens strategiske grundlag – 10 ECTS
 • Kunden som udgangspunkt – 20 ECTS

2. semester:

 • Branche og konkurrenter – 5 ECTS
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling – 10 ECTS
 • Valgfrit læringselement 1 – 10 ECTS
 • Valgfrit læringselement 2 – 5 ECTS

3. semester:

 • Praktik i 12 uger – 15 ECTS
 • Bachelorprojekt – 15 ECTS
Det lærer du på uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring bygger på en kombination af læring om akademisk teori, og en praktisk udførelse gennem projekter og virksomhedscases.

Du får bl.a. viden om marketing, salg, økonomi, ledelse, styring af forsyningskæden og erhvervsret  i forbindelse med international handel og samarbejde, samtidig med at du lærer om forretningsudvikling i et internationalt perspektiv. Undervisningen i fagområderne er opdelt i fælles temaer, som giver et holistisk overblik over hvordan fagene sammen kan skabe vækst og forretningsudvikling for virksomheder.

Igennem praksisnære øvelser får du et grundigt indblik i forretningsmodeller, strategiprocesser og virksomhedens kunderelationer, og du bliver klædt godt på til selvstændigt at kunne analysere og vurdere virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder.

Du bliver desuden i stand til at planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, og du opnår effektive redskaber til at håndtere produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, og projekter baseret på konkrete virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Undervisningen foregår på dansk, men meget undervisningsmateriale og nogle elementer i undervisningen vil være på engelsk, derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer.

Sideløbende med fuldtidsstudierne på professionsbacheloruddannelsen, har du mulighed for at tage endnu en bachelorgrad via e-læring i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet. Læs mere om dobbelt bachelor studiet her.

Uddannelsen er fuld af spændende oplæg. Her er det Rui Li fra IBA's Confucius Institute, der fortæller de studerende om Kina, kinesisk kultur, skikke, forretning og forretningspotentiale. Foto: Adam Sochorec

 

Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder.

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i International handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på f.eks. markedsføringsøkonomuddannelsen.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her >>

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.). Læs mere om IBA Alumni >>

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i International handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i International handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Læs mere om cand.merc. muligheder fx på SDU her >>

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Undervisere
 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Lektor
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Lektor
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Lektor
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor
 • Kelli Marie Terkelsen
  Kelli Marie Terkelsen
  Adjunkt
 • Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Lektor
 • Alla Rozova
  Alla Rozova
  International Coordinator – Recruitment, Admission (international students) and Case Team
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • Jane Haunstrup Bregner Carlsen
  Jane Haunstrup Bregner Carlsen
  Lektor
 • Mikael A. Rasmussen
  Mikael A. Rasmussen
  Uddannelseschef
Professionsbachelor i International handel og markedsføring.
Her ses underviserne fra International handel og markedsføring, der alle står klar til at lære fra sig og guide de studerende gennem uddannelsen.
Professionsbachelor i International handel og markedsføring.
Diana Aagaard
- Der er bare så mange ting, der giver mening i den her uddannelse, og det er en fed følelse at sidde med bagefter, siger Diana.
Diana Aagaard
Har læst PBA i International handel og markedsføring.
Læs hele Dianas historie.

Ansøgning og optagelse

Du kan søge ind på International handel og markedsføring både til sommer- og vinteroptag.

DER ER LEDIGE PLADSER PÅ UDDANNELSEN.

Du søger via ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via e-Boks i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i e-Boks bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Se flere detaljer om optagelseskrav under ”Ansøgning til vinteroptag” nedenfor.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.
 
 
Ansøgning til sommeroptag

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via e-Boks i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i e-Boks bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte optagskontoret på optag@iba.dk

For at komme i betragtning til uddannelsen, skal du have en Markedsføringsøkonom.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, handelsøkonom eller Entreprenørskab og design, skal du tage nogle opkvalificerende kurser.

Har du en anden baggrund end ovennævnte, inviteres du til en optagelsessamtale.

Det opkvalificerende kursus for ansøgere uden Markedsføringsøkonom-baggrund foregår i uge 32 og 33. Forløbet er et selvstudie med aflevering af flere mindre opgaver undervejs samt en afsluttende opgave tirsdag d. 24. august. Derudover indeholder kurset 3 møder på IBA i uge 32 og 33. Møderne er ikke obligatoriske, men det anbefales kraftigt, at man deltager i dem.

Du bliver automatisk tilmeldt kurset, som vil blive præsenteret i dit optagelsesbrev. Bemærk, at du først er endeligt optaget, når du har bestået dette opkvalificerende kursus.

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.00. Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.
 

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.00. Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til top-up uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Karakter og ECTS i markedsføring, økonomi, jura og organisation
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Ansøgning til vinteroptag

Her finder du ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via e-Boks i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i e-Boks bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

For at komme i betragtning til professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring, skal du have en Markedsføringsøkonom.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom, handelsøkonom eller erhvervsakademiuddannelse i Entreprenørskab og design, skal du tage nogle opkvalificerende kurser. Har du en anden baggrund end ovennævnte, inviteres du til en optagelsessamtale.

Det opkvalificerende kursus for ansøgere uden Markedsføringsøkonom-baggrund foregår i uge 2 og 3. Forløbet er et selvstudie med aflevering af flere mindre opgaver undervejs samt en afsluttende opgave onsdag d. 26. januar. Derudover indeholder kurset 3 møder på IBA i uge 2 og 3. Møderne er ikke obligatoriske, men det anbefales kraftigt, at man deltager i dem.

Du bliver automatisk tilmeldt kurset, som vil blive præsenteret i dit optagelsesbrev. Bemærk, at du først er endeligt optaget, når du har bestået dette opkvalificerende kursus.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

For ansøgere med en norsk, svensk, islandsk, færøsk eller grønlandsk eksamen er der ikke krav om et dokumenteret danskniveau. Ansøgere fra Finland kan opfylde danskkravet, hvis de har svensk på tilsvarende niveau.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer som kan viser at ansøger har faglige kvalifikationer som kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter. Bemærk: Alle dokumenter skal være verificeret (stemplet og underskrevet) og være i PDF-format.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

For ansøgere med en norsk, svensk, islandsk, færøsk eller grønlandsk eksamen er der ikke krav om et dokumenteret danskniveau. Ansøgere fra Finland kan opfylde danskkravet, hvis de har svensk på tilsvarende niveau.

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16 eller mail.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vore Optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til top-up uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Karakter og ECTS i markedsføring, økonomi, jura og organisation
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (min. 3 mdrs. sammenhængende)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse du har ønsket i ansøgning, mod forventning ikke kan oprettes. Du kontaktes senest på dagen med ansøgningsfrist.

Robert Ravnsbæk
Robert har gjort sit fritidsjob til sin levevej
Robert Ravnsbæk
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsføring
Læs hele Roberts historie >>

Se, hvad Birgitte bruger sin uddannelse til i dag

Birgitte er marketingkoordinator hos Zebicon i Billund og er den første med sin uddannelse i virksomheden.

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)
Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
- Vi arbejder med vores app sideløbende med uddannelsen. Efterhånden som vi lærer nyt, kan vi tilføje det til vores virksomhed. Det giver et unikt perspektiv både til virksomheden og undervisningen, fortæller Peter.
Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
Stiftere af Zebter
Læser International handel og markedsføring
Læs hele historien >>

Læs mere:

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Esben Buchhave
- Jeg kan klart anbefale en PBA i international handel og markedsføring. Det har virkelig været en fornøjelse - fyldt med læring, personlig læring, socialt spas og en skøn, afslappende stemning.
Esben Buchhave
Tidl. studerende på PBA'en
Jon Ording Haug
Mød en underviser - Jon Ording Haug - som underviser på professionsbacheloruddannelsen
Jon Ording Haug
Underviser og finalist i konkurrencen Årets IBA Underviser 2019
Læs mere om populære Jon