Top up

Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Professionsbacheloruddannelsen er for dig, som ønsker at arbejde med marketing, ledelse og salgsstyring samt forretningsudvikling i en international kontekst, og som gerne vil lære mere marketing på et strategisk niveau.

Professionsbachelor-uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med to valgfrie elementer. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Fakta

 • Studiestart: 25. august 2021 Ansøgningsfrist: 1. juli
  Studiestart: 28. januar 2021 Vinteroptaget åbner den 1. oktober. Ansøgningsfrist: 1. december 2020
 • Adgangskrav: Afsluttet markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelse.
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU

Engelsk titel: Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Ansøg
Professionsbachelor i International handel og markedsføring.
Her ses underviserne fra International handel og markedsføring, der alle står klar til at lære fra sig og guide de studerende gennem uddannelsen.
Professionsbachelor i International handel og markedsføring.
Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende bachelor-projekt.

1. semester:

 • Virksomhedens strategiske grundlag – 10 ECTS
 • Kunden som udgangspunkt – 20 ECTS


2. semester:

 • Branche og konkurrenter – 5 ECTS
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling – 10 ECTS
 • Valgfrit læringselement 1 – 10 ECTS
 • Valgfrit læringselement 2 – 5 ECTS


3. semester:

 • Praktik i 12 uger – 15 ECTS
 • Bachelorprojekt – 15 ECTS
Det lærer du på uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring bygger på en kombination af læring om akademisk teori, og en praktisk udførelse gennem projekter og virksomhedscases.

Du får bl.a. viden om marketing, salg, økonomi, ledelse, styring af forsyningskæden og erhvervsret  i forbindelse med international handel og samarbejde, samtidig med at du lærer om forretningsudvikling i et internationalt perspektiv. Undervisningen i fagområderne er opdelt i fælles temaer, som giver et holistisk overblik over hvordan fagene sammen kan skabe vækst og forretningsudvikling for virksomheder.

Igennem praksisnære øvelser får du et grundigt indblik i forretningsmodeller, strategiprocesser og virksomhedens kunderelationer, og du bliver klædt godt på til selvstændigt at kunne analysere og vurdere virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder.

Du bliver desuden i stand til at planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, og du opnår effektive redskaber til at håndtere produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, og projekter baseret på konkrete virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Sideløbende med fuldtidsstudierne på professionsbacheloruddannelsen, har du mulighed for at tage endnu en bachelorgrad via e-læring i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet. Læs mere om dobbelt bachelor studiet her.

Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder.

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i International handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på f.eks. markedsføringsøkonomuddannelsen.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her >>

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.). Læs mere om IBA Alumni >>

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i International handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i International handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Læs mere om cand.merc. muligheder fx på SDU her >>

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Undervisere
 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Lektor
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Lektor
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Lektor
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor
 • Kelli Marie Terkelsen
  Kelli Marie Terkelsen
  Adjunkt
 • Oksana Jørgensen
  Oksana Jørgensen
  Lektor
 • Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Lektor
Robert Ravnsbæk
Robert har gjort sit fritidsjob til sin levevej
Robert Ravnsbæk
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsføring
Læs hele Roberts historie >>

Hør Louise fortælle om uddannelsen i international handel og markedsføring

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Ansøgning og optagelse

Du kan søge ind på International handel og markedsføring både til sommer- og vinteroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>
Ansøgning til sommeroptag

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet skal sendes til optag@iba.dk – Personfølsomme dokumenter, såsom eksamensbeviser og andre dokumenter med cpr. nr. skal sendes til vores e-Boks. Søg på: IBA - Erhvervsakademi Kolding.

For at komme i betragtning til professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring, skal du have en Markedsføringsøkonom eller anden tilsvarende baggrund.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom-, serviceøkonom- eller logistikøkonomuddannelse, skal du tage nogle opkvalificerende kurser. Har du en anden tilsvarende baggrund, inviteres du til en optagelsessamtale.

Det opkvalificerende kursus for ansøgere uden Markedsføringsøkonom-baggrund foregår i uge 33 og 34. Forløbet er et selvstudie med aflevering af flere mindre opgaver undervejs samt en afsluttende opgave tirsdag d. 25. august. Derudover indeholder kurset 3 møder på IBA i uge 33 og 34. Møderne er ikke obligatoriske, men det anbefales kraftigt, at man deltager i dem.

Du bliver automatisk tilmeldt kurset, som vil blive præsenteret i dit optagelsesbrev. Bemærk, at du først er endeligt optaget, når du har bestået dette opkvalificerende kursus.


Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal ligeledes opfylde de fagspecifikke krav.
 

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16 eller mail.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.


Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til top-up uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Karakter og ECTS i markedsføring, økonomi, jura og organisation
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Ansøgning til vinteroptag

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet skal sendes til optag@iba.dk – Personfølsomme dokumenter, såsom eksamensbeviser og andre dokumenter med cpr. nr. skal sendes via e-Boks til Erhvervsakademi Kolding.

For at komme i betragtning til professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring, skal du have en Markedsføringsøkonom eller anden tilsvarende baggrund.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom-, serviceøkonom- eller logistikøkonomuddannelse, skal du tage nogle opkvalificerende kurser. Har du en anden tilsvarende baggrund, inviteres du til en optagelsessamtale.

Det opkvalificerende kursus for ansøgere uden Markedsføringsøkonom-baggrund foregår i uge 33 og 34. Forløbet er et selvstudie med aflevering af flere mindre opgaver undervejs samt en afsluttende opgave tirsdag d. 25. august. Derudover indeholder kurset 3 møder på IBA i uge 33 og 34. Møderne er ikke obligatoriske, men det anbefales kraftigt, at man deltager i dem.

Du bliver automatisk tilmeldt kurset, som vil blive præsenteret i dit optagelsesbrev. Bemærk, at du først er endeligt optaget, når du har bestået dette opkvalificerende kursus.


Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal ligeledes opfylde de fagspecifikke krav.
 

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16 eller mail.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.


Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til top-up uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Karakter og ECTS i markedsføring, økonomi, jura og organisation
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Se, hvad Birgitte bruger sin uddannelse til i dag

Birgitte er marketingkoordinator hos Zebicon i Billund og er den første med sin uddannelse i virksomheden.

Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
- Vi arbejder med vores app sideløbende med uddannelsen. Efterhånden som vi lærer nyt, kan vi tilføje det til vores virksomhed. Det giver et unikt perspektiv både til virksomheden og undervisningen, fortæller Peter.
Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
Stiftere af Zebter
Læser International handel og markedsføring
Læs hele historien >>

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
 • Oksana Jørgensen
  Oksana Jørgensen
  Uddannelseschef
 • Betina Damgaard Sørensen
  Betina Damgaard Sørensen
  Koordinator for optag (danske studerende), SU og SPS
 • Stefan Rebsdorf Bekke
  Stefan Rebsdorf Bekke
  Koordinator for optag (danske studerende), SU og SPS
Jon Ording Haug
Mød en underviser - Jon Ording Haug - som underviser på professionsbacheloruddannelsen
Jon Ording Haug
Underviser og finalist i konkurrencen Årets IBA Underviser 2019
Læs mere om populære Jon
Fie Fedder Jensen
- Uddannelsen har givet mig en strategisk tankegang, og det hjælper mig hele tiden med at sætte struktur på opgaverne i en arbejdsdag, hvor det bare går sindssygt hurtig.
Fie Fedder Jensen
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsføring.
Læs hele Fies historie >>