Top up

Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Professionsbacheloruddannelsen er for dig, som ønsker at arbejde med marketing, ledelse og salgsstyring samt forretningsudvikling i en international kontekst, og som gerne vil lære mere marketing på et strategisk niveau.

Professionsbachelor-uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med to valgfrie elementer. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Internationale studieretninger

Du har på uddannelsen mulighed for at vælge mellem to spor – det danske spor eller det internationale spor (det internationale spor udbydes kun til sommeroptaget).

Ønsker du at sætte et internationalt præg på din uddannelse kan du:

Fakta

 • Studiestart: 31. januar 2024 Ansøgningsfrist: Ledige pladser
  Studiestart: 27. august 2024 Ansøgningsfrist: 1. juli / IKV 1. juni
 • Adgangskrav: Afsluttet Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Financial Controller, Handelsøkonom, Logistikøkonom eller Serviceøkonom.
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU

Engelsk titel: Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Se kommende Åbent hus arrangementer >>

Ansøg

Hør Louise fortælle om uddannelsen i international handel og markedsføring

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Opbyg kompetencer inden for international handel og markedsføring med fokus på bæredygtighed

Professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring kombinerer akademisk teori med praktisk erfaring gennem projekter og virksomhedscases. Du lærer om marketing, salg, økonomi, ledelse, styring af forsyningskæden og erhvervsret i forbindelse med international handel. Undervisningen fokuserer også på forretningsudvikling i et internationalt perspektiv, hvor du får indblik i forretningsmodeller, strategiprocesser og kunderelationer.

Bæredygtighed spiller en central rolle i uddannelsen, da virksomheder i stigende grad efterspørger kompetencer til at udvikle sig bæredygtigt og kommunikere dette. Du vil lære, hvordan bæredygtighed kan integreres i virksomhedens forretningsmodel og markedsføring, samt hvordan man kan positionere og kommunikere bæredygtighed.

På 1. semester deltager du i et projekt fokuseret på bæredygtighed, hvor du analyserer en virksomhed og branchen. Målet er at komme med anbefalinger til at styrke virksomhedens markedsposition gennem bæredygtighed og markedsføring.

På 2. semester kan du vælge valgfag inden for bæredygtighed. Du vil få viden om cirkulær økonomi, grøn forbrugeradfærd, livscyklusanalyse og grønne forretningsmodeller. Du vil lære at vurdere nødvendige processer for varig, bæredygtig udvikling og betydningen af virksomhedens partnerskaber, herunder etik og samfundsansvar. Du vil også blive bekendt med regler for kommunikation af virksomhedens bæredygtige aktiviteter.

I dine studier vil du arbejde med virkelighedsnære projekter og cases, der fokuserer på bæredygtige udfordringer og muligheder. Undervisningen foregår primært på dansk, men med engelsksproget undervisningsmateriale for at styrke dine sproglige og internationale kompetencer. Du har også mulighed for at tage en dobbelt bachelorgrad i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet via e-læring ved siden af dine fuldtidsstudier. Læs mere om dobbelt bachelor studiet her.

Henrik Sønderby Sørensen
- Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning for mig at geare midlertidigt ned for karrieren og tage mere uddannelse i stedet. Det har været sundt at fokusere på mig selv og på ny læring. Uddannelsen har også betydet, at jeg er kommet inden for i et spændende firma på en noget anderledes måde, end det ellers var sket.
Henrik Sønderby Sørensen
Innovationskonsulent
Har læst en pba i International handel og markedsføring
Læs hele historien her >>
Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende bachelor-projekt. Vær opmærksom på, at 2. semester kun foregår på dansk, uanset om du har valgt det danske eller det internationale spor.

Opbygning af uddannelse
 
Valgfag

I vores valgfagsforløb dykker vi dybere ned i spændende udfordringer og muligheder, som virksomheder står over for. Vi udforsker f.eks., hvordan man kan håndtere etiske overvejelser i forbindelse med forskellige aspekter af virksomhedsdrift. Vi undersøger også virksomhedens nuværende bæredygtige profil. Og hvordan man kan tage hensyn til den, når man gennemfører mindre eller større udviklingsprojekter på tværs af virksomheden og i samarbejde med kunder.

Du kan også se nærmere på, hvordan virksomheder kan brande sig selv gennem en bæredygtig forretningsmodel. Og hvordan man kommunikerer på en måde, der undgår beskyldninger om greenwashing. Vi fokuserer på, hvordan virksomheder med sociale formål kan være innovative og samarbejdsorienterede, hvor de digitale medier spiller en afgørende rolle. Et af fagene giver dig mulighed for at undersøge, hvordan virksomheder bedst kommunikerer disse budskaber på digitale platforme.

Hvis du ønsker at fortsætte dine studier på SDU og tage en kandidatgrad, tilbyder vi også valgfagsforløb inden for statistik, regnskab og finansiering.

På andet semester skal du vælge valgfag. Du kan se de tilgængelige valgfag i nedenstående oversigt.

Oversigt over valgfag på 2. semester.
Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder.

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i International handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på f.eks. markedsføringsøkonomuddannelsen.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her >>

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.). Læs mere om IBA Alumni >>

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i International handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i International handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Læs mere om cand.merc. muligheder fx på SDU her >>

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Undervisere
 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Lektor
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Lektor
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Lektor
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor
 • Kelli Marie Terkelsen
  Kelli Marie Terkelsen
  Lektor
 • Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Lektor
 • Alla Rozova
  Alla Rozova
  International Coordinator, Recruitment & Admission, Outgoing Student and Staff Mobility
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • Sarah Hedelund
  Sarah Hedelund
  Adjunkt

Der er ledige pladser på uddannelsen

Du søger ind på efteroptaget via dette ansøgningsskema (Word).

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via Digital Post via www.borger.dk i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Ansøgning og optagelse

På Professionsbachelor i International handel og markedsføring er der både sommer- og vinteroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Adgangskrav

For at søge om optagelse til uddannelsen kræver én af følgende uddannelser:

 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Financial Controller
 • Serviceøkonom
 • Logistikøkonom
 • Handelsøkonom.
Sådan søger du

IBA overgår til NemStudie til sommeroptaget 2024. Du skal derfor søge om optagelse til vores Top-up uddannelser via nemStudie.dk.

Du kan søge optagelse via NemStudie fra 1. marts 2024.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist:

1. juli kl. 12.00

Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Ansøgningsfrist via IKV:

1. juni kl. 12.00

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Søger du ind på dobbelt bachelor, skal du vedlægge bevis på minimum engelsk B eller tilsvarende såsom:

 • Engelsk A
 • Engelsk B
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • Oxford Online Placement Test med en testscore på minimum 75 – du har mulighed for at tage denne test på IBA.

Læs mere om vores engelsk krav her >>

Specielt for vinteroptag

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen er den 10. december.

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke adgangskrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 1. juni.

Udvælgelse

Når vi vurderer ansøgninger og tildeler studiepladser til kvalificerede ansøgere, indgår følgende i vurderingen af ansøgningen:

 • Relevant adgangsgivende uddannelse
 • Samlet karaktergennemsnit
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om motiveret ansøgning og krav til dokumentation her.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Michael Christensen
- Jeg har fået den uddannelse, der skal til, for at jeg kan få min egen forretning skudt afsted.
Michael Christensen
Har studeret International handel og markedsføring
Læs hele historien her ->>
Boglárka Anna Nagy
- IBA har nogle fantastiske omgivelser, så det har virkelig været dejligt at komme her. Det er et moderne og åbent sted at studere.
Boglárka Anna Nagy
Har læst en professionsbachlor i International handel og markedsføring
Læs hele historien her >>

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Mads Hedemark Johansen, professionsbachelor i International handel og markedsføring og modtager af studieprisen
- Jeg har fået masser af sjove og gode venskaber ud af at arbejde med studielivet på IBA. Det har været en virkelig fed oplevelse, der slet ikke kan gøres op i kroner og ører.
Mads Hedemark Johansen, professionsbachelor i International handel og markedsføring og modtager af studieprisen
Læs hele historien her >>
Jon Ording Haug
- Bæredygtighed har betydning for rigtig mange ting – også marketing. Med valgfaget Sustainable Branding har vi mulighed for at dykke ned i, hvilke muligheder virksomhederne har for at positionere sig bæredygtigt.
Jon Ording Haug
Underviser på professionsbacheloren i International handel og markedsføring