Top up

Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Professionsbacheloruddannelsen er for dig, som ønsker at arbejde med marketing, ledelse og salgsstyring samt forretningsudvikling i en international kontekst, og som gerne vil lære mere marketing på et strategisk niveau.

Professionsbachelor-uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med to valgfrie elementer. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Fakta

 • Studiestart: 29. januar 2020 Ansøgningsfrist: 24. januar 2020
  Studiestart: 26. august 2020 Ansøgningsfrist: 1. juli
 • Adgangskrav: Afsluttet markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelse.
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU

Engelsk titel: Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Du kan finde litteraturlisten her >>

Ansøg

Hør Louise fortælle om uddannelsen i international handel og markedsføring

Uddannelsen bygger på en kombination af læring om akademisk teori, og en praktisk udførelse gennem projekter og virksomhedscases.

Du udvikler et solidt grundlag for at forstå og drive international handel, ligesom du opbygger kompetencer i, hvordan virksomheder arbejder strategisk med marketing, salgsledelse og forretningsudvikling.

Sideløbende med fuldtidsstudierne på professionsbacheloruddannelsen, har du mulighed for at tage endnu en bachelorgrad via e-læring i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet. Læs mere om dobbelt bachelor studiet her

Ernö Berezvay
- Jeg kan varmt anbefale andre at få et relevant studiejob. Det åbnede døre for mig.
Ernö Berezvay
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsføring
Læs hele Ernös historie >>

Hvad lærer du på studiet?

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring lærer du at forstå komplekse aspekter af international handel.

Du får bl.a. viden om salg, økonomi, marketing, erhvervsret og ledelse i forbindelse med international handel og samarbejde, samtidig med at du lærer om forretningsudvikling i et internationalt perspektiv. Undervisningen i fagområderne er opdelt i fælles temaer, som giver et holistisk overblik over hvordan fagene sammen kan skabe vækst og forretningsudvikling for virksomheder.

Igennem praksisnære øvelser får du et grundigt indblik i forretningsmodeller, strategiprocesser og virksomhedens kunderelationer, og du bliver klædt godt på til selvstændigt at kunne analysere og vurdere virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder.

Allan Dall
- Jeg fik job via IBAs Facebook opslag!
Allan Dall
Har taget uddannelsen International handel og marketing
Assistant Controller hos Lidl
Læs hvordan militær disciplin hjalp Allan gennem studiet >>

Martin og Frederik (her fotograferet med deres underviser Jon imellem sig) kan varmt anbefale valgfaget Advanced Marketing, hvor de samarbejder med flere virksomheder. Læs mere>>

Du bliver desuden i stand til at planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, og du opnår effektive redskaber til at håndtere produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, og projekter baseret på konkrete virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Sille Kirstine Rehmeier Raun
- Jeg brænder især for digital markedsføring og de sociale medier.
Sille Kirstine Rehmeier Raun
Har læst PBA i International handel og markedsføring
Læs om da Sille til sin dimission modtog prisen for årets højeste karaktergennemsnit >>

Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder. 

I 2013 havde 99% af nyuddannede professionsbachelorer i International handel og markedsføring haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene her.

Se, hvad Birgitte bruger sin uddannelse til i dag

Birgitte er marketingkoordinator hos Zebicon i Billund og er den første med sin uddannelse i virksomheden.

Uddannelsens opbygning

Semester 1:

Virksomhedens strategiske grundlag – 10 ECTS
Kunden som udgangspunkt – 20 ECTS


Semester 2:

Branche og konkurrenter – 5 ECTS
Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling – 10 ECTS
Valgfrit læringselement 1 – 10 ECTS
Valgfrit læringselement 2 – 5 ECTS


Semester 3:

Praktik i 12 uger - 15 ECTS
Bachelorprojekt - 15 ECTS

NIBS-teamet 2017-2018
- Det føles, som om vi lærer, hvad der svarer til et helt semester i løbet af blot 4 konkurrencedage, fortæller Max, om det at være en del af NIBS-teamet.
NIBS-teamet 2017-2018
Fra venstre Didde Skødt Falk (med teamets maskot i hånden), bagerst Madeline Le Saux (Maddy) og Alla Rozova, og forrest Maximilien Jacquemin (Max), Albert Garland Elam (underviser) og Jon Ording Haug (underviser).
Læs hvordan det er at være en del af NIBS-teamet >>

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i International handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

Hun guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Louise Bessermann Hansen
- På IBA har jeg følt mig hjemme, og fagene har virkelig ramt noget, der interesserer mig.
Louise Bessermann Hansen
Nyuddannet PBA i International handel og markedsføring
Har læst Markedsføringsøkonom
Læs hvordan Louise for anden gang modtog prisen for det højeste karaktergennemsnit >>

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
- Vi arbejder med vores app sideløbende med uddannelsen. Efterhånden som vi lærer nyt, kan vi tilføje det til vores virksomhed. Det giver et unikt perspektiv både til virksomheden og undervisningen, fortæller Peter.
Peter Martin Christensen og Sebastian Jensen
Stiftere af Zebter
Læser International handel og markedsføring
Læs hele historien >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i International handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Louise Vilstrup Johnsen
- Det er en fantastisk uddannelse. Og ved at læse den på engelsk har jeg foruden træning i det engelske sprog fået forståelse for forskellige kulturer.
Louise Vilstrup Johnsen
Marketingkoordinator hos BoConcept
Har taget uddannelsen International Sales and Marketing Management
Læs Louises historie >>

Varighed

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende bachelor-projekt.

Julie Borring
- Hvis jeg kunne tage kandidatuddannelsen på IBA, så ville jeg gøre det. For IBA kan noget unikt – nemlig at kombinere teori og praksis, så teorien hænger bedre fast.
Julie Borring
Har taget uddannelsen International handel og markedsføring
Julie har i den grad kombineret teori og praksis. Læs hvordan

Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i International handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Brian Kamuk Josefsen til højre (her fotograferet med Sakib Hameed)
- Mit netværk fik jeg af at deltage i så mange aktiviteter på uddannelsen. Det selvsamme netværk var med til at hjælpe mig gennem uddannelsen. Og så var det oveni sjovt at være en del af.
Brian Kamuk Josefsen til højre (her fotograferet med Sakib Hameed)
Dimittender fra professionsbacheloren i international handel og markedsføring på engelsk
Yaahh vi gjorde det

Undervisere

 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Lektor
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Lektor
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Lektor
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor
 • Kelli Marie Terkelsen
  Kelli Marie Terkelsen
  Adjunkt
 • Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Ole Højgaard Scheffmann Pedersen
  Lektor
Dora Peter
- Jeg ved ikke, om jeg nogensinde skal tilbage til Ungarn, for jeg er vokset op med et "internationalt mindset".
Dora Peter
PBA i international handel og markedsføring
Læs Doras historie >>
Louise Quinn og Louise Bessermann
- Jeg er så taknemmelig for den hjælp, jeg fik fra IBA Karriere. Nu har jeg fundet min drømmepraktikplads, fortæller Louise Bessermann (til højre)
Louise Quinn og Louise Bessermann
Louise Quinn er karrierevejleder
Louise Bessermann læser international handel og markedsføring
Læs hele historien om hvordan Louise hjalp Louise >>

Ansøgning og optagelse

Her finder du ansøgningsskemaet (Word). Send det udfyldt med relevante bilag til optag@iba.dk

For at søge ind på professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring skal du have en Markedsføringsøkonom eller anden tilsvarende baggrund.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom-, serviceøkonom- eller logistikøkonomuddannelse, skal du tage nogle opkvalificerende kurser. Har du en anden tilsvarende baggrund, inviteres du til en optagelsessamtale.

Det opkvalificerende kursus for ansøgere uden Markedsføringsøkonom baggrund foregår i uge 3 og 4. Forløbet er et selvstudie med aflevering af flere mindre opgaver undervejs, samt en afsluttende opgave tirsdag d. 28. januar. Derudover indeholder kurset 3 møder på IBA i uge 3 og 4. Møderne er ikke obligatoriske, men det anbefales kraftigt at man deltager til dem.

Du bliver automatisk tilmeldt kurset, som vil blive præsenteret i dit optagelsesbrev. Bemærk at du først er endeligt optaget, efter du har bestået dette opkvalificerende kursus.

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at tage kontakt til vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16 eller via mail på njm@iba.dk.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til top-up uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Karakter og ECTS i markedsføring, økonomi, jura og organisation
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Dobbeltuddannelse og dispensationsmuligheder

Bliver du berørt af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse, kan du læse mere om dine dispensationsmuligheder og ansøge om dispensation via skemaet her >>

Ahmad Ramin Aryan
Da Ahmad studerede var han flink til at hjælpe sine studiekammerater med diverse udfordringer. Derfor modtog han IBAs Studiepris.
Ahmad Ramin Aryan
Har læst International handel og markedsføring
Læs hele historien >>
Nana Nørlund Rasmussen
- Min første uddannelse som markedsføringsøkonom henvendte sig til slutbrugeren. På overbygningen har jeg lært en masse om, hvordan jeg håndterer forholdet til kunder, som også selv er virksomheder.
Nana Nørlund Rasmussen
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsførng
Nana fik job i sin praktikvirksomhed

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
Jon Ording Haug
Mød en underviser - Jon Ording Haug - som underviser på professionsbacheloruddannelsen
Jon Ording Haug
Underviser og finalist i konkurrencen Årets IBA Underviser
Læs mere om populære Jon
Mads Zederkof
- Man skal gøre det ordentligt, når man gør noget. Så jeg har prøvet at bruge min tid på studiet så fornuftigt som muligt.
Mads Zederkof
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsføring
Læs hele Mads's historie >>