Professionsbachelor

Industriel 3D-print

Vil du være med til at sætte kursen for fremtidens brug af industriel 3D-print?

3D-print giver frihed til at udvikle produkter, som ikke hidtil har været muligt at fremstille på traditionel vis. Dette gør, at virksomheder kan arbejde med komponenter, der er specifikt designet efter behov. Denne mulighed har stor værdi for et bredt spektrum af brancher.

Professionsbacheloruddannelsen i Industriel 3D-print er den første og eneste videregående uddannelse af sin slags i Danmark. På uddannelsen vil du få mulighed for at arbejde med mange forskellige projekter og få praktisk erfaring med 3D-printing af produkter i mange materialer.

Med eksamensbeviset i hånden vil du blive en værdifuld medarbejder i de mange innovative virksomheder, der i stigende grad efterspørger viden om 3D-print.

På uddannelsen vil du ydermere tilegne dig faglige kompetencer, der sammen med dine kreative evner kan blive et vigtigt aktiv for en bred vifte af virksomheder. Du vil lære at anvende softwareprogrammer til design og styring, samt at give løsninger videre til samarbejdspartnere og fagpersoner.

Fakta

 • Studiestart: 01. september 2023 Ansøgningsfrist: 1. juli
 • Adgangskrav: Afsluttet Produktionsteknolog eller Automationsteknolog
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Industriel 3D-print nævnt i nyhederne

TV Syd var forbi IBA og IBA Nexttech og høre mere om den nye 3D-print uddannelse. Her mødte de blandt andre Christian, som glæder sig helt vildt til at begynde på uddannelsen i slutningen af august.

Se indslaget 5.50 minutter inde i nyhedsudsendelsen >>

Derfor skal du læse en professionsbachelor i Industriel 3D-print

På professionsbachelor-uddannelsen i Industriel 3D-print lærer du selvstændigt at kunne håndtere en 3D-printer og producere præcise prints. Dette vil give dig evnen til at håndtere komplekse, udviklingsorienterede 3D-problemstillinger i industrien. Du vil kunne analysere, designe og konstruere i sammenhæng med en produktionsvirksomhed, og det er kun fantasien, der sætter grænser for dit endelige produkt. På uddannelsen vil du lære at varetage opgaver som planlægning, udvikling og integration af 3D-printløsninger.

Uddannelsen er inddelt i følgende fagområder:

 • Teknologi, materialer og design
 • Forretningsudvikling og anvendelsesdomæner.

På uddannelsen vil du skifte bekendtskab med mange printere, der bruges til forskellige 3D-opgaver. Du vil blive introduceret til de mange aspekter i 3D-produktion, og du vil tilegne dig viden om alle printere, der er relevante i industrien – fra de almindelige FDM-printere til den nøjagtige resin-printer. Du vil lære om 3D-printning som additiv produktionsmetode, og i undervisningen vil du løbende få mulighed for at skabe prototyper til både mindre projekter og professionelt brug. 

På Industriel 3D-print på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg fra relevante personer fra erhvervslivet, temadage og projektuger. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

Undervisningen foregår to hele dage om ugen, så du vil kunne arbejde ved siden af.

Studiet er et fleksibelt fuldtidsstudie, hvor du selv kan planlægge din forberedelse og løsning af opgaver.

 

 

Job og karriere

Som uddannet i Industriel 3D-print vil du kunne arbejde bredt med opgaver inden for udvikling- og designprocesser. Du kommer typisk til at arbejde i private virksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af 3D-komponenter og produkter til andre virksomheder eller direkte til private.

Industriel 3D-print bliver anvendt i mange industrier, bl.a. inden for bygge og anlæg og sundhedssektoren, men også mange andre brancher bruger teknologien i deres daglige arbejde.

Uddannelsen kvalificerer dig også til stillinger med ledelsesfunktioner som projektleder og driftsleder, og den giver dig desuden mulighed for at arbejde i udlandet.

André Nørgaard
- 3D-print vil blive en kæmpestor del af industrien. Det er helt uundgåeligt, for at sige det rent ud.
André Nørgaard
Head of sales hos Lead Robotics
Læs hele historien her >>
Praktik

På Industriel 3D-printstudiet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

Vedkommende guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. 

De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i Industriel 3D-print på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Jeppe Lunøe Gjerding
- Jeg vil gerne være bedre til tysk, og jeg er sikker på, at det vil jeg også blive i løbet af mit udvekslingsophold. Det ville være fedt, hvis jeg kunne lære at bruge sproget erhvervsmæssigt, så det ikke altid er nødvendigt at slå over i engelsk. Fremadrettet tror jeg, det kunne være en stor fordel at være god til tysk.
Jeppe Lunøe Gjerding
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Uddannelsen giver adgang til relevante Masteruddannelser.

Industriel 3D-print uddannelsen
3D-print sikrer frostfri låse, når Koldings hjemmehjælpere kommer på besøg
Industriel 3D-print uddannelsen
Læs hele historien her >>
IBA Nexttech
Vores kolleger hos IBA Nexttech er blandt nordens førende, når det gælder praktisk erfaring med 3D-print. Deres specialviden spiller en vigtig rolle i den nye uddannelse. Oveni har IBA Nexttech et imponerende udvalg af 3D-printere, som de kommende studerende får glæde af.
IBA Nexttech
Læs mere om IBA Nexttech her >>

Ansøgning og optagelse

På Industriel 3D-print er der kun sommeroptag.

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12.00. Du kan dog stadig søge ind på de ledige pladser efterfølgende.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Vi forbeholder os ret til ikke at oprette holdet, hvis der ikke er min. 10 studerende. Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Så hører du fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Ansøgning til sommeroptag

Ansøgningsskema

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Adgangskrav

For at søge ind på uddannelsen Industriel 3D-print skal du have en uddannelse som enten Produktionsteknolog eller Automationsteknolog. Andre ansøgere vurderer vi individuvelt ud fra deres realkompetencer.

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk - Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk test som IBA udbyder.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke adgangskrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 1. juni.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer.

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Gennemsnit fra adgangsgivende eksamen
 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder).

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Martin Møhl
- Jeg tror meget på uddannelse, som er anvendelsesorienteret, og som kan relatere sig til industrien. Det vil sige, at man som underviser har en bred pallette af erfaring med sig. Jeg tror, det er motiverende for de studerende, og at det øger relevansen af undervisningen ganske betydeligt.
Martin Møhl
Underviser i Industriel 3D-print
Læs hele historien her ->>

Med 3D-print er det muligt at fremstille former, som ikke kan produceres på traditionel vis. Mulighederne omfatter f.eks. dele, der har komplekse indre kanaler, gitter eller honeycomb-strukturer.

Emil Lyck
- I løbet af studiet har vi faktisk været på virksomhedsbesøg hos Grundfos. Så da jeg sendte min ansøgning, viste det sig, at de havde en god fornemmelse for, hvad min uddannelse indeholder.
Emil Lyck
Læser Industriel 3D-print og har fået praktik hos Grundfos
Læs historien her >>
Casper Huhnke
- Der er behov for en hands-on uddannelse inden for 3D-print. De studerende skal arbejde praksisorienteret, så vi kan få udviklet nye produkter. IBA Nexttech har de teknologier og materialer, der skal til for at kunne løfte sådan en uddannelse og er allerede en samarbejdspartner for Alfa Laval. Vi ser frem til at udvide dette samarbejde.
Casper Huhnke
Technology Development Manager
Alfa Laval Kolding
Læs hele historien her ->>