Professionsbachelor

Finansbachelor

Med en professionsbachelor i Finans, populært kaldet ”Finansbachelor”, specialiserer du dig inden for rådgivning i den finansielle sektor, f.eks. i pengeinstitutter, forsikrings- eller revisionsbranchen.

Du får et dybdegående kendskab til emner som salg, finansiering, samt privat- og erhvervsøkonomi.

Du kan bl.a. få job i banksektoren, i forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer alt efter din valgte specialisering på uddannelsen.

Fakta

 • Studiestart: 25. august 2021 Ansøgningsfrist: 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 3,5 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 3,5 år (210 ECTS point). De første 4 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 5. semester skal du 5 måneder i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet. På 6. og 7. semester skal du igen følge undervisningen på IBA. Forløbet er desuden tilrettelagt efter, at du kan skrive dit bachelorprojekt ved siden af undervisningen på 7. semester.

Det lærer du på uddannelsen

Du kommer til at arbejde med salg og rådgivning med kunden i centrum. Du lærer at arbejde analytisk, samt at anvende it-værktøjer og beregningsredskaber i den hverdag, der møder dig i finansielle virksomheder.

Du får et grundigt kendskab til økonomiske og juridiske emner som f.eks. samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura. Du beskæftiger dig desuden med salg og kunderådgivning, og med hvordan man kommunikerer og præsenterer sine løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

Efter uddannelsens obligatoriske del vælger du mellem fem mulige studieretninger: finansielle forretninger, forsikring (herunder liv, pension og skade), ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Job og karriere

Med en PBA i finans får du kompetencer til at varetage rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Alt efter din specialisering kan du som færdiguddannet finansbachelor arbejde i banksektoren, realkredit, i forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer.

Praktik

På finansbacheloren er der 18 ugers obligatorisk praktik på 5. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på finansbacheloruddannelsen på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 5 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende og et studieophold i udlandet på 3. semester.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Finansbacheloruddannelsen er på samme niveau som andre bacheloruddannelser. Efter at have afsluttet uddannelsen kan du derfor søge om optagelse på en relevant kandidatuddannelse (f.eks. cand. merc.) på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis du supplerer med visse fag. Bemærk at det er de enkelte universiteter, der bestemmer adgangskravene og dermed også, hvilke supplerende fag, du evt. skal tage for at blive optaget.

Finansbacheloruddannelsen er på niveau med HD 2. del i finansiel rådgivning, og du har derved også direkte adgang til en finansiel masteruddannelse.

Undervisere
 • Finn Sander
  Finn Sander
  Lektor
 • Helle Berg Melgaard
  Helle Berg Melgaard
  Uddannelseschef
 • Helle Næss-Schmidt Risdal
  Helle Næss-Schmidt Risdal
  Lektor
 • Henrik Semmelin Sønnichsen
  Henrik Semmelin Sønnichsen
  Lektor
 • Jakob Graves Larsen
  Jakob Graves Larsen
  Lektor
 • Janne Kiær Madsen
  Janne Kiær Madsen
  Adjunkt
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor
 • Lucy Caroline Gabrielsen
  Lucy Caroline Gabrielsen
  Lektor
 • Martin Vegge
  Martin Vegge
  Lektor
 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Adjunkt
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Søren Hornbak
  Søren Hornbak
  Adjunkt
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Adjunkt

Vores første finansbachelorer blev udklækket i januar 2019. Stort tillykke!

Læs mere om hvorfor finansbachelorer er så vigtige og se de glade billeder >>

Ansøgning og optagelse

På Finansbachelor er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 45840, når du ansøger.


Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et krav, at du har bestået engelsk på minimum C-niveau og enten matematik på minimum B-niveau eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse inden for handel med speciale, kontor med speciale, It-supporter eller finansuddannelsen trin 2.

Søg før 22. marts kl. 12.00

Hvis du er EU-statsborger med en

 • Dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Erhvervsuddannelse
 • Udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island.

Det er et krav, at du har bestået engelsk på minimum C-niveau og enten erhvervsøkonomi på minimum C-niveau eller matematik på minimum B-niveau eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Når du søger via kvote 2 i optagelse.dk, skal du vedlægge en motiveret ansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden samt et CV. Du kan læse mere omkring en motiveret ansøgning i nedenstående fane. 

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 22. marts kl. 12.00


Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal ligeledes opfylde de fagspecifikke krav.

Ansøgningsfristen for IVK er 22. marts kl. 12.00.

Adgang til Finansbachelor, som færdiguddannet finansøkonom eller Financial Controller

Hvis du har gennemført uddannelserne som finansøkonom eller Financial Controller, giver det dig mulighed for at søge ind på Finansbacheloruddannelsen og få merit for dele af uddannelsen.

Når 5. semester begynder i august, lægger du ud med et praktikophold, og efter 2 år kan du kalde dig finansbachelor.

Da uddannelsen har et begrænset antal pladser, kræves det, at du søger om optagelse. Karaktergennemsnittet på Finansøkonom eller Financial Controller danner grundlag for, hvilke ansøgere vi vælger til de ledige pladser.

Ønsker du at blive optaget, skal du:

 • Være nyuddannet finansøkonom eller Financial Controller
 • Have gennemført “studieretning A” inden udgangen af juni. (Se evt. studieordningen). Du følger faget sideløbende med dit 4. semester på finansøkonom- eller Financial Controlleruddannelsen (som Financial Controller har du merit for studieretningen 'økonomistyring - eksternt regnskab'). Vær opmærksom på, at der vil være tale om egenbetaling for det ekstra fag
 • Have fundet en uddannelsesrelevant praktikplads.

Husk at sende en kopi af praktikaftalen sammen med den motiverede ansøgning, du finder i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er 1. juni.

Ansøgningsskema (Word) skal sendes til optag@iba.dk

OBS: Da du først bliver optaget på finansbacheloruddannelsen pr. 1. august, kan du ikke få SU i juli.

Har du yderligere spørgsmål skal du kontakte studievejleder Niels Jørgen Madsen på njm@iba.dk

Adgang til Finansbachelor efter 2. eller 3. semester på Finansøkonom eller Financial Controller

Finansøkonom eller Financial Controlleruddannelserne giver mulighed for at blive overført til finansbacheloruddannelsen efter 2. eller 3. semester. Du får merit for en række fag, og hvis du bliver optaget, bliver du finansbachelor på 2½ år.

Det er nødvendigt at søge om optagelse, og da uddannelsen har et begrænset antal pladser, udvælger vi på baggrund af karaktergennemsnit og en motiveret ansøgning.

For at søge om optagelse skal du:

 • Have bestået alle eksaminer på Finansøkonom eller Financial Controller til og med 2. eller 3. semester afhængig af, hvornår du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen er 15. juni (efter 2. semester) eller 15. december (efter 3. semester).

Ansøgningsskema (Word) skal sendes til optag@iba.dk

Har du yderligere spørgsmål skal du kontakte studievejleder Niels Jørgen Madsen på njm@iba.dk

Poul Jacob Weiland
- Jeg kan godt lide at arbejde med investeringer, for det er her, at vi almindelige mennesker får en chance for at få noget ekstra ud af vores penge. Investeringer er ikke kun for de rige.
Poul Jacob Weiland
Har læst Finansbachelor 2016 - 2019
Trainee hos erhvervsafdelingen hos Danske Bank
Læs hele Pouls historie >>

Chefstrateg i Carnegie Investment Bank, Henrik Drusebjerg, som også kaldes finansverdenens "rockstjerne" holdt gæsteforelæsning for IBAs finansøkonomer og finansbachelorer. Læs artiklen >>

Kontakt

 • Optag kontoret
  Optag kontoret
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Mikkel Nehlsen Sørensen
Mikkel er kommet ind på uddannelsen til Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding.
Mikkel Nehlsen Sørensen
Læs hele Mikkels historie >>
Lisa di Boscio Jakobsen
- Den største kvalitet, jeg vil fremhæve ved finansbacheloruddannelsen, er, at de studerende kommer med en modenhed og er målrettede i deres ønsker til en fremtidig karriere i Jyske Bank.
Lisa di Boscio Jakobsen
HR Partner i Jyske Bank
Ansvarlig for bankens unge i hele landet
Læs hvordan du får job i Jyske Bank