Professionsbachelor

Finansbachelor

En professionsbachelor i Finans – også kaldet Finansbachelor – er en videregående uddannelse, der gør dig i stand til at yde privatøkonomisk rådgivning og varetage opgaver i den finansielle sektor, herunder i pengeinstitutter og forsikrings- eller revisionsbranchen. På uddannelsen vil du få et indgående kendskab til forskellige økonomiske og juridiske emner, der gør dig i stand til at tackle komplekse problemstillinger i alle typer af finansielle virksomheder.

Gennem uddannelse vil du opnå en dybdegående viden om emner som salg, finansiering, samfundsvidenskabelig jura samt privat- og erhvervsøkonomi. Som nyuddannet finansbachelor kan du blandt andet  få job i banksektoren, i forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer alt efter din valgte specialisering på uddannelsen.

Fakta

 • Studiestart: 28. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 3,5 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Det lærer du på Finansbachelor uddannelsen

Du kommer til at arbejde med salg og rådgivning med kunden i centrum. Du lærer at arbejde analytisk, samt at anvende it-værktøjer og beregningsredskaber i den hverdag, der møder dig i finansielle virksomheder.

Du får et grundigt kendskab til økonomiske og juridiske emner som f.eks. samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura. Du beskæftiger dig desuden med salg og kunderådgivning, og med hvordan man kommunikerer og præsenterer sine løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

Efter uddannelsens obligatoriske del vælger du mellem fem mulige studieretninger: finansielle forretninger, forsikring (herunder liv, pension og skade), ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 3,5 år (210 ECTS point). De første 4 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 5. semester skal du 5 måneder i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet. På 6. og 7. semester skal du igen følge undervisningen på IBA. Forløbet er desuden tilrettelagt efter, at du kan skrive dit bachelorprojekt ved siden af undervisningen på 7. semester.

Uddannelsens opbygning.

 

Job og karriere

Med en PBA i Finans får du kompetencer til at varetage rådgivende og administrative funktioner i finansielle forretninger. Du kommer til at kunne løse opgaver for store virksomheder, der er bundet til internationale kapitalmarkeder, og du bliver i stand til at træffe strategiske beslutninger, der relaterer sig til alt fra investering til budgettering.

Alt efter din specialisering kan du som færdiguddannet finansbachelor arbejde i banksektoren, realkredit, i forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer.

Praktik

På finansbacheloren er der 20 ugers obligatorisk praktik på 5. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på finansbacheloruddannelsen på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 5 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende og et studieophold i udlandet på 3. semester.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Jeppe Lunøe Gjerding
- Jeg vil gerne være bedre til tysk, og jeg er sikker på, at det vil jeg også blive i løbet af mit udvekslingsophold. Det ville være fedt, hvis jeg kunne lære at bruge sproget erhvervsmæssigt, så det ikke altid er nødvendigt at slå over i engelsk. Fremadrettet tror jeg, det kunne være en stor fordel at være god til tysk.
Jeppe Lunøe Gjerding
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Finansbacheloruddannelsen er på samme niveau som andre bacheloruddannelser. Efter at have afsluttet uddannelsen kan du derfor søge om optagelse på en relevant kandidatuddannelse (f.eks. cand. merc.) på et universitet i Danmark eller i udlandet, hvis du supplerer med visse fag. Bemærk at det er de enkelte universiteter, der bestemmer adgangskravene og dermed også, hvilke supplerende fag, du evt. skal tage for at blive optaget.

Finansbacheloruddannelsen er på niveau med HD 2. del i finansiel rådgivning, og du har derved også direkte adgang til en finansiel masteruddannelse.

Undervisere
 • Finn Sander
  Finn Sander
  Lektor
 • Helle Berg Melgaard
  Helle Berg Melgaard
  Uddannelseschef
 • Helle Næss-Schmidt Risdal
  Helle Næss-Schmidt Risdal
  Lektor
 • Jakob Graves Larsen
  Jakob Graves Larsen
  Lektor
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor
 • Martin Wegge
  Martin Wegge
  Lektor
 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Adjunkt
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Lektor
 • Ditte-Maria Sørensen
  Ditte-Maria Sørensen
  Adjunkt
Victoria Holst Valentin
- Jeg opfordrer alle unge til at sætte farten ned og trække vejret, for livet er mere end gode karakterer. Jeg har aldrig selv gået efter at være den bedste.
Victoria Holst Valentin
Nyuddannet finansbachelor fra IBA
Fortsætter nu i en traineestilling hos Danske Bank i Kolding
Læs hele Victorias historie her >>

Ansøgning og optagelse

På Finansbachelor er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Så hører du fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 45840, når du ansøger.

Kvote 1 og Kvote 2

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

Finansuddannelsen (trin2), handelsuddannelse (med specialer), it-supporter, kontoruddannelse (med specialer).

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter: (Skal dokumenteres)

 • Relevant erhvervserfaring i Danmark
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.

Søg før 15. marts kl. 12.00 hvis du:

Du skal søge i kvote 2 hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV).
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om genoptagelse på samme uddannelse.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). 

Du skal søge om IKV, hvis:

 • Du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.

 • Du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på niveau A

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du p�� anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Supplering hvis du mangler et specifikt adgangskrav af fag eller niveau

Hvis ikke du opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere via et GSK-fag eller HF-enkeltfag.

Hvis dit suppleringskursus afslutter efter ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du betinget optaget og vil kunne udmeldes hvis ikke faget bestås.

Du skal eftersende dit eksamensbeviset så hurtigt som muligt inden studiestart.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du ansøger i sommeroptaget, skal du selv undersøge på www.optagelse.dk om eksamensbeviset er blevet uploadet til din ansøgning.

Hvis du ansøger i vinteroptaget, skal du eftersende dit eksamensbevis for dit suppleringsfag til inden ansøgningsfristen.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift eller bevis overført fra eksamensdatabasen via www.optagelse.dk).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer.

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, anbefales du at sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Katarina Bang Schalech
- Jeg kunne godt lide, at man har et langt praktikforløb under uddannelsen. Og det passer mig også godt, at uddannelsen er meget erhvervsrettet, sådan at man kan søge direkte videre ud i job bagefter.
Katarina Bang Schalech
Har læst Finansbachelor
Læs om Katarina her ->>

Drømmer du om at arbejde i den finansielle sektor?

Drømmer du om at arbejde med strategisk økonomistyring,  finansiel risikostyring, boligsalg eller finansiel rådgivning? På uddannelsen til finansbachelor får du alle de nødvendige værktøjer, der skal til for, at du kan begå dig i den finansielle sektor. Du bliver i stand til at læse komplekse rådgivningsopgaver i alle typer virksomheder. Dine fremtidige jobbeskrivelser kan blandt andet blive finansanalytiker, revisor, forsikringsagent eller økonomidirektør.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Katarina Bang Schalech
- Mit indtryk er, at de firmaer, som tager studerende ind i praktik, de er ofte interesserede i at ansætte folk i faste stillinger bagefter. De tager ikke bare praktikanter ind, fordi de synes, at det er noget, de skal eller bør.
Katarina Bang Schalech
Har læst Finansbachelor
Læs historien om Katarina her ->>
Test din viden om studielivet på IBA og i Kolding. Ta' quizzen.
Lea Donslund Nicolaisen
- Jeg kommer til at savne både studiegruppen og mine undervisere. De har været virkelig gode til at skabe et meget uformelt læringsmiljø.
Lea Donslund Nicolaisen
Dimittend fra IBA som Finansbachelor
Læs mere om Lea her