Bachelor

Euro-Asia Business Management

Denne uddannelse er for dig, der brænder for at arbejde i globale miljøer inden for salg, ledelse og markedsføring, og som ønsker at bo og studere i Kina i et par år.

På grund af det ekspanderende globale marked, har IBA udviklet et uddannelsesforløb med særligt fokus på samarbejdet med Asien.

På uddannelsen læser du to år i Shanghai, og du får dermed førstehåndserfaring med bl.a. sprog, kultur og historie, hvilket er nødvendigt for at opnå succes i samarbejdet mellem Europa og Asien.

Fakta

 • Studiestart: 25. august 2020 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 4 år
 • Økonomi: Undervisning på IBA er gratis for danske studerende. De to år på SFU koster ca. DKK 19.300 pr. år. Der ydes SU under de 2 år i Danmark.
Ansøg

Emil Rauff (t.v.) og Mikkel Nicolaisen har begge læst uddannelsen "Euro-Asia Business Management" på IBA og kom i august 2018 hjem efter to år på universitetet i Kina. Læs om deres erfaringer

Når du har bestået bacheloruddannelsen, kan du bl.a. få job inden for markedsføring og ledelse i såvel danske som internationale virksomheder, der har særlig tilknytning til det asiatiske marked.

Euro-Asia Business Management udgør samlet en 4-årig bacheloruddannelse, der består af en obligatorisk del, forskellige valgfag både i Danmark og i Kina, kinesisk sprog, praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

Hvad lærer du på studiet?

I uddannelsesforløbet Euro-Asia Business Management lærer du om marketing, ledelse, kommunikation og økonomi i en global kontekst. Herunder arbejder du med jura, forretningsforståelse, sprog og kultur, som gør dig i stand til at analysere forskelle og ligheder.

Det meste af undervisningen foregår på engelsk og du får kompetencer til at håndtere udfordringer og krav fra virksomheder, der opererer på det globale marked og i særdeleshed det asiatiske.

Du bliver automatisk en del af en dynamisk gruppe af internationale studerende, som alle har fokus på en international karriere, og som du vil kunne sparre og skabe et netværk med, både imens du læser og efter du er færdiguddannet.

Uddannelsens opbygning

Denne uddannelse giver dig to uddannelsesbeviser.

Imens du er i Shanghai, læser du ud over dine almindelige fag også kinesisk sprog, historie og kultur.

Bemærk at sprogfagene er obligatoriske, og at de skal bestås, inden du forlader Shanghai Lixin University of Accounting and Finance efter 2 år. De andre fag kan sammensættes på forskellig vis. Snak med studievejlederen om de forskellige muligheder.

Uddannelsen tager 4 år. Du læser markedsføringsøkonom i 2 år på IBA efterfulgt af 2 år på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance. Du opnår således at få en eksamen fra Kolding og en Bachelor of Management, Business Administration fra Shanghai.

Job og karriere

Med en en baggrund i Euro-Asia Management har du vist, at du er i stand til at tænke og begå dig internationalt, og dermed har du muligheden for at få et spændende job i internationale virksomheder, arbejde med eksport eller arbejde i udlandet med særligt fokus på det kinesiske marked. Du vil typisk kunne varetage funktioner som produktchef, marketingassistent, Key Account Manager, eksportchef, markedschef eller international marketing koordinator.

Praktik

På Euro-Asia Business Management forløbet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Erhverv, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Erhverv gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Erhverv modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Erhverv slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Erhverv har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på uddannelsesforløbet Euro-Asia Business Management på IBA får du en række forskellige internationale muligheder, der styrker din personlige profil betydeligt. 

I løbet af uddannelsen kommer du til at læse i både Danmark og Kina, og du opnår derfor solid førstehåndserfaring med både europæisk og asiatisk forretningskultur, samt et bredt netværk, der giver dig gode forudsætninger for en international karriere. 

Varighed

Uddannelsesforløbet tager 4 år (120 ECTS point + 120 kinesiske point). De første to år følger du undervisningen på markedsføringsøkonom på IBA og de følgende to år skal du følge undervisningen på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance.

Videreuddannelse

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du læse videre på kandidat- eller masterniveau enten på IBA eller på universiteter rundt om i verden.

Undervisere på IBA

 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Lektor
 • Line Ottosen
  Line Ottosen
  Lektor
 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Lektor
 • Inga Beckmann
  Inga Beckmann
  Lektor
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • René Jensen
  René Jensen
  Adjunkt
 • Nikolaj Svensson
  Nikolaj Svensson
  Adjunkt
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Adjunkt

Ansøgning og optagelse

Du kan kun søge ind på Euro-Asia Business Management til sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du søger online på www.optagelse.dk. Du skal søge ind via uddannelsen Markedsføringsøkonom, og du skal bruge optagelsesområdenummer 79260.

Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2.

Uanset om du søger ind via kvote 1 eller 2, skal du uploade dette ansøgningsskema (Word) sammen din online ansøgning på www.optagelse.dk.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Dobbeltuddannelse og dispensationsmuligheder

Bliver du berørt af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse, kan du læse mere om dine dispensationsmuligheder og ansøge om dispensation via skemaet her >>

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende