Bachelor

Euro-Asia Business Management

Denne uddannelse er for dig, der brænder for at arbejde i globale miljøer inden for salg, ledelse og markedsføring, og som ønsker at bo og studere i Kina i et par år.

På grund af det ekspanderende globale marked, har IBA udviklet et uddannelsesforløb med særligt fokus på samarbejdet med Asien.

På uddannelsen læser du to år i Shanghai, og du får dermed førstehåndserfaring med bl.a. sprog, kultur og historie, hvilket er nødvendigt for at opnå succes i samarbejdet mellem Europa og Asien.

Fakta

 • Studiestart: August 2023 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 4 år
 • Økonomi: Undervisning på IBA er gratis for danske studerende. De to år på SFU koster ca. DKK 19.300 pr. år. Der ydes SU under de 2 år i Danmark.
Ansøg

Emil Rauff (t.v.) og Mikkel Nicolaisen har begge læst uddannelsen "Euro-Asia Business Management" på IBA og kom i august 2018 hjem efter to år på universitetet i Kina. Læs om deres erfaringer.

Det lærer du på Euro-Asia Business Management uddannelsen

I uddannelsesforløbet Euro-Asia Business Management lærer du om marketing, ledelse, kommunikation og økonomi i en global kontekst. Herunder arbejder du med jura, forretningsforståelse, sprog og kultur, som gør dig i stand til at analysere forskelle og ligheder.

Det meste af undervisningen foregår på engelsk og du får kompetencer til at håndtere udfordringer og krav fra virksomheder, der opererer på det globale marked og i særdeleshed det asiatiske.

Du bliver automatisk en del af en dynamisk gruppe af internationale studerende, som alle har fokus på en international karriere, og som du vil kunne sparre og skabe et netværk med, både imens du læser og efter du er færdiguddannet.

Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsesforløbet tager 4 år (120 ECTS point + 70 kinesiske point). De første to år følger du undervisningen på markedsføringsøkonom på IBA og de følgende to år skal du følge undervisningen på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance.

Denne uddannelse giver dig to uddannelsesbeviser.

Imens du er i Shanghai, læser du ud over dine almindelige fag også kinesisk sprog, historie og kultur.

Bemærk at sprogfagene er obligatoriske, og at de skal bestås, inden du forlader Shanghai Lixin University of Accounting and Finance efter 2 år. De andre fag kan sammensættes på forskellig vis. Snak med studievejlederen om de forskellige muligheder.

Uddannelsen tager 4 år. Du læser markedsføringsøkonom i 2 år på IBA efterfulgt af 2 år på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance. Du opnår således at få en eksamen fra Kolding og en Bachelor of Management, Business Administration fra Shanghai.

Job og karriere

Med en en baggrund i Euro-Asia Management har du vist, at du er i stand til at tænke og begå dig internationalt, og dermed har du muligheden for at få et spændende job i internationale virksomheder, arbejde med eksport eller arbejde i udlandet med særligt fokus på det kinesiske marked. Du vil typisk kunne varetage funktioner som produktchef, marketingassistent, Key Account Manager, eksportchef, markedschef eller international marketing koordinator.

Praktik

På Euro-Asia Business Management forløbet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på uddannelsesforløbet Euro-Asia Business Management på IBA får du en række forskellige internationale muligheder, der styrker din personlige profil betydeligt. 

I løbet af uddannelsen kommer du til at læse i både Danmark og Kina, og du opnår derfor solid førstehåndserfaring med både europæisk og asiatisk forretningskultur, samt et bredt netværk, der giver dig gode forudsætninger for en international karriere.

Jeppe Lunøe Gjerding
- Jeg vil gerne være bedre til tysk, og jeg er sikker på, at det vil jeg også blive i løbet af mit udvekslingsophold. Det ville være fedt, hvis jeg kunne lære at bruge sproget erhvervsmæssigt, så det ikke altid er nødvendigt at slå over i engelsk. Fremadrettet tror jeg, det kunne være en stor fordel at være god til tysk.
Jeppe Lunøe Gjerding
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du læse videre på kandidat- eller masterniveau enten på IBA eller på universiteter rundt om i verden.

Undervisere
 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Lektor
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • Inga Beckmann
  Inga Beckmann
  Lektor
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Lektor
 • Nikolaj Svensson
  Nikolaj Svensson
  Lektor
 • René Jensen
  René Jensen
  Lektor
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Adjunkt
Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.

Ansøgning og optagelse

Du kan kun søge ind på Euro-Asia Business Management til sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Her kan du se en generel vejledning til, hvordan du søger ind på en professionsbachelor på IBA >>

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du søger online på www.optagelse.dk. Du skal søge ind via uddannelsen Markedsføringsøkonom - optagelsesområdenummer 79260.

Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2.

Uanset om du søger ind via kvote 1 eller 2 til uddannelsen, skal du uploade EABM registration for (Word) sammen med din online ansøgning til Markedsføringsøkonom på www.optagelse.dk.

Da Euro-Asia Business Management udbydes på engelsk, er det et krav at du har bestået engelsk B inden studiestart.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en fuldført en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Søg før 15. marts kl. 12.00

Hvis du er EU-statsborger med en

 • Dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Erhvervsuddannelse
 • Udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau B.

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Når du søger via kvote 2 i optagelse.dk, anbefaler vi at du vedlægger en motiveret ansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden samt et CV. Du kan læse mere omkring en motiveret ansøgning i nedenstående fane. 

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter. Du skal ligeledes opfylde de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på B-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Ansøgningsfristen for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
"Her på IBA går man virkelig op i videndeling." Fortæller Kevin, der læser PBA i it-arkitektur. Læs hele historien her.