Top up Professionsbachelor i e-handel

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er for dig, der vil arbejde med optimering af den digitale forretning, have stor viden om datadrevet marketing og salg, og som vil lære at håndtere komplekse udviklingsopgaver og udvikle kreativt indhold til webshops.

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er en 1,5-årig overbygningsuddannelse, hvor du får du teoretisk viden om digitale forretninger og konkret praktisk erfaring fra en dansk e-handelsvirksomhed, når du er i praktik under uddannelsen. På en stor del af uddannelsen er du nemlig tilknyttet en e-handelsvirksomhed, hvor du er i praktik 2-3 dage om ugen. Her kan du afprøve din viden og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel.

Fakta

 • Studiestart: 24. august 2020 Ansøgningsfrist: 1. juli
 • Adgangskrav: Afsluttet Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Finansøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonom eller Handelsøkonom
 • Varighed: 1½ år
 • Økonomi: SU

Hvis du har en baggrund fra Entreprenørskab og design, skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Du kan finde litteraturlisten her >>

Ansøg

Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med førende danske e-handelsvirksomheder, som du får mulighed for at lære at kende indefra, når du er i praktik på 2. og 3. semester.

Mette Buhl
- Jeg har faktisk lige ansat én fra uddannelsen i Århus. Hun kan alt med nyhedsbreve, photoshop, bannerannonce og frem for alt SEO. Hun har en multigod funktion, og da hun også har butikserfaring, kan hun træde til i butikken, når det brænder på. Hidtil har jeg lagt opgaver ift. webshoppen ud tre steder i byen. Med en medarbejder inden for e-handel har jeg det hele i huset, og jeg behøver f.eks. ikke at vente på at få opgaven løst ude i byen.
Mette Buhl
Indehaver af butikken og webshoppen Frk. Himmelblå i Kolding

Hvad lærer du på studiet?

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel får du teoretisk og praktisk viden om det digitale forretningsområde på et højt niveau.

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, Customer Experience, Advanced Digital Marketing, Creative Content og Google Analytics.

Du bliver uddannet til at kunne indgå i de teams, der arbejder med optimering af virksomhedens e-handel. Du skal kunne håndtere og bidrage til at løse de komplekse udviklingsopgaver i forbindelse med optimering og udvikling af den digitale forretning i virksomhederne.
 
Uddannelsen har to overordnede fagområder: Datadrevet marketing og salg samt e-handel.
 
Igennem arbejde med cases, projekter og virksomheder kommer du til at anvende studiets teorier og metoder løbende. På den måde lærer du at bruge de forskellige data til optimering af forretningen, at arbejde med e-handels brugerfladerne og markedsføringen overfor både eksisterende og potentielle kunder.
 
Uddannelsen lægger vægt på gruppearbejde og teams, der i samspil med deres undervisere skal arbejde med konkrete problemstillinger, så du og dine medstuderende bliver en helt central del af læringsforløbet. Underviserne bidrager med teorier og redskaber - og guider derefter dig og dine medstuderende igennem det praktiske arbejde.

Job og karriere

Danskerne handler for mere end 140 mia. kr. på nettet. Og det er både i danske og udenlandske webshops. E-handel er derfor en helt central del af mange virksomheders forretningsmodel, og der er et stadigt stigende behov for at optimere den digitale forretning. Bl.a. fordi e-handels-giganter som Amazon nærmer sig de danske forbrugere.

Behovet for optimering og udvikling af den digitale handel er udgangspunktet for de jobmuligheder, der venter. Med en professionsbacheloruddannelse i e-handel får du mulighed for at arbejde med den del af virksomhedernes forretningsmodel, som er i rivende udvikling.

Hvad enten du sidder i en ren e-handels virksomhed eller en virksomhed, hvor e-handel udgør en del af salget, så er der behov for en løbende optimering af både e-shoppen og den tilhørende markedsføring. Du vil således typisk få ansvaret for løbende at følge e-handlen, analysere data og optimere brugerflader, indhold, sortiment m.m. Et job der både indeholder krav til dine analytiske evner såvel som de mere innovative.

På uddannelsen professionsbachelor i e-handel får du kompetencer til at arbejde inden for digitale strategier, konverteringsstrategier, optimeringsstrategier i forhold til kundeoplevelser og kundeloyalitet. Du bliver også i stand til at arbejde med en virksomheds digitale forretning, hvor du fx kan udarbejde kreativt indhold til webshops samt arbejde med datadrevet marketing og salg.

Du kan fx få job som:

 • E-commerce specialist
 • E-commerce manager
 • Digital marketing koordinator
 • Digital specialist
 • Marketingkoordinator
 • Content specialist
Søren Harresø
- Vi bruger mere og mere energi på vores webshop og skal følge med og blive ved med at lægge lag på. Så vi vil på sigt skulle kigge os om efter medarbejdere med kompetencer indenfor e-handel, som vi ikke selv har.
Søren Harresø
Indehaver af herretøjsforretningen og webshoppen Harresø i Kolding

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over tre semestre. Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende bliver bragt på samme niveau med hensyn til teorier og modeller. Uddannelsens fagområder er:

Datadrevet marketing og salg: Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre. Udgangspunktet er at skabe og vedligeholde relationer med kunden i centrum.

E-handel: Strategiske analyser af den digitale forretning herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring, samt de tendenser der påvirker forretningen.

1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advances digital marketing. Du skal finde en praktikvirksomhed, som du allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.

På 2. semester får du specialiseret viden om Advanced Digital Marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. En dag om ugen arbejder du i praktikvirksomheden, hvor du løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.

På 3. semester er du i praktik to dage om ugen. Derudover skal du fordybe dig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver du et bachelorprojekt.

Undervisningen

Består af dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og med brug af digitale læringsmidler. Den teoretiske viden er tilrettelagt, så den understøtter opgaverne i praktikken.

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel er der i alt 12 ugers obligatorisk praktik på 2. og 3. semester. Du følger den samme virksomhed og er med til at udvikle og implementere tiltag omkring virksomhedens e-handel. På 2. semester er du i praktik 1-2 dage om ugen og på 3. semester 2-3 dage om ugen sideløbende med din uddannelse.

Sammen med din praktikvirksomhed tilrettelægger du et forløb, hvor du får anvendt de værktøjer og metoder, som du har lært, i ’real life’ situationer.

Du vil ud over din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder fra IBA Karriere. De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Hvis du har spørgsmål om optagelse, opkvalificerende kurser, uddannelsens indhold, karrieremuligheder eller noget helt femte, er du meget velkommen til at udfylde kontaktformularen her. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Varighed

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 20-22 lektioners undervisning pr. uge. På 2. og 3. semester skal du samlet 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i e-handel på IBA har du forskellige internationale muligheder. Du har mulighed for at læse et semester i udlandet eller du kan vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfrie element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Undervisere

 • Anne Dorthe Larsen
  Anne Dorthe Larsen
  Adjunkt
 • Line Ottosen
  Line Ottosen
  Lektor
 • René Jensen
  René Jensen
  Lektor

Ansøgning og optagelse

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet skal sendes til optag@iba.dk – Personfølsomme dokumenter, såsom eksamensbeviser og andre dokumenter med cpr. nr. skal sendes via e-Boks til Erhvervsakademi Kolding. 

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Finansøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonom eller Handelsøkonom.

Hvis du har en baggrund fra Entreprenørskab og Design skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
Du skal til ansøgningen vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV.

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16 eller mail.
 
Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Læs mere:

Kontakt

Annette Gaardsted
- Vi har haft webshop i over 20 år, og e-handlen tager mere og mere over. I dag er vores e-handel meget større end omsætningen i vores butik i Kolding, og der er nu fem ansatte i webshoppen. Det lyder som en rigtig god ide at udbyde en uddannelse som professionsbachelor inden for e-handel. Sådan én kan vi sagtens få brug for i vores forretning.
Annette Gaardsted
Indehaver af tøjbutikken og webshoppen Lis G i Kolding