Top up Professionsbachelor i e-handel

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er for dig, der vil arbejde med optimering af den digitale forretning, have stor viden om datadrevet marketing og salg, og som vil lære at håndtere komplekse udviklingsopgaver og udvikle kreativt indhold til webshops.

Professionsbacheloruddannelsen i e-handel er en 1,5-årig overbygningsuddannelse, hvor du får teoretisk viden om digitale forretninger og konkret praktisk erfaring fra en dansk e-handelsvirksomhed, når du er i praktik i 12 uger under uddannelsen. Her kan du afprøve din viden og få praktisk erfaring med konkrete opgaver inden for e-handel.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2021 Ansøgningsfrist: 1. juli
 • Adgangskrav: Afsluttet Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Finansøkonom, Serviceøkonom, Logistikøkonom eller Handelsøkonom
 • Varighed: 1½ år
 • Økonomi: SU

Hvis du har en baggrund fra Entreprenørskab og design, skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Se kommende Åbent hus arrangementer >>

Ansøg

Hvorfor skal du læse e-handel?

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

De nye e-købmænd bliver nu endnu mere efterspurgte efter Coronakrisen.

Læs hele historien her >>

Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med førende danske e-handelsvirksomheder, som du får mulighed for at lære at kende indefra, når du er i praktik på 2. og 3. semester.

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 20-22 lektioners undervisning pr. uge. På 3. semester skal du samlet 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet.

Uddannelsen strækker sig over tre semestre. Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende bliver bragt på samme niveau med hensyn til teorier og modeller. Uddannelsens fagområder er:

Datadrevet marketing og salg: Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre. Udgangspunktet er at skabe og vedligeholde relationer med kunden i centrum.

E-handel: Strategiske analyser af den digitale forretning herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring, samt de tendenser der påvirker forretningen.

1. semester handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advances digital marketing. Du skal finde en praktikvirksomhed, som du allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.

På 2. semester får du specialiseret viden om Advanced Digital Marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. 

På 3. semester er du i praktik. Som afslutning skriver du et bachelorprojekt.

 

Undervisningen

Består af dialogbaseret undervisning, projektorienteret gruppearbejde, individuelle opgaver og med brug af digitale læringsmidler. Den teoretiske viden er tilrettelagt, så den understøtter opgaverne i praktikken.

Det lærer du på uddannelsen

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel får du teoretisk og praktisk viden om det digitale forretningsområde på et højt niveau.

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, Customer Experience, Advanced Digital Marketing, Creative Content og Google Analytics.

Du bliver uddannet til at kunne indgå i de teams, der arbejder med optimering af virksomhedens e-handel. Du skal kunne håndtere og bidrage til at løse de komplekse udviklingsopgaver i forbindelse med optimering og udvikling af den digitale forretning i virksomhederne.
Uddannelsen har to overordnede fagområder: Datadrevet marketing og salg samt e-handel.

Igennem arbejde med cases, projekter og virksomheder kommer du til at anvende studiets teorier og metoder løbende. På den måde lærer du at bruge de forskellige data til optimering af forretningen, at arbejde med e-handels brugerfladerne og markedsføringen overfor både eksisterende og potentielle kunder.
Uddannelsen lægger vægt på gruppearbejde og teams, der i samspil med deres undervisere skal arbejde med konkrete problemstillinger, så du og dine medstuderende bliver en helt central del af læringsforløbet. Underviserne bidrager med teorier og redskaber - og guider derefter dig og dine medstuderende igennem det praktiske arbejde.

Job og karriere

Danskerne handler for mere end 140 mia. kr. på nettet. Og det er både i danske og udenlandske webshops. E-handel er derfor en helt central del af mange virksomheders forretningsmodel, og der er et stadigt stigende behov for at optimere den digitale forretning. Bl.a. fordi e-handels-giganter som Amazon nærmer sig de danske forbrugere.

Behovet for optimering og udvikling af den digitale handel er udgangspunktet for de jobmuligheder, der venter. Med en professionsbacheloruddannelse i e-handel får du mulighed for at arbejde med den del af virksomhedernes forretningsmodel, som er i rivende udvikling.

Hvad enten du sidder i en ren e-handels virksomhed eller en virksomhed, hvor e-handel udgør en del af salget, så er der behov for en løbende optimering af både e-shoppen og den tilhørende markedsføring. Du vil således typisk få ansvaret for løbende at følge e-handlen, analysere data og optimere brugerflader, indhold, sortiment m.m. Et job der både indeholder krav til dine analytiske evner såvel som de mere innovative.

På uddannelsen professionsbachelor i e-handel får du kompetencer til at arbejde inden for digitale strategier, konverteringsstrategier, optimeringsstrategier i forhold til kundeoplevelser og kundeloyalitet. Du bliver også i stand til at arbejde med en virksomheds digitale forretning, hvor du fx kan udarbejde kreativt indhold til webshops samt arbejde med datadrevet marketing og salg.

Du kan fx få job som:

 • E-commerce specialist
 • E-commerce manager
 • Digital marketing koordinator
 • Digital specialist
 • Marketingkoordinator
 • Content specialist
Mette Buhl
- Jeg har faktisk lige ansat én fra uddannelsen i Århus. Hun kan alt med nyhedsbreve, photoshop, bannerannonce og frem for alt SEO. Hidtil har jeg lagt opgaver i forhold til webshoppen ud tre steder i byen, men nu har jeg det inhouse.
Mette Buhl
Indehaver af butikken og webshoppen Frk. Himmelblå i Kolding
Praktik

På uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Du vil typisk være i en e-handelsvirksomhed, hvor du er med til at udvikle og implementere tiltag omkring virksomhedens e-handel.

Du vil ud over din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder fra IBA Karriere. De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i e-handel på IBA har du forskellige internationale muligheder. Du har mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfrie element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at en professionsbachelor i e-handel ikke giver den samme adgang til videreuddannelse som en professionsbachelor i International handel og markedsføring. P.t. vil du ikke kunne søge direkte ind på cand.merc. studiet på SDU. Kontakt studievejleder Niels Jørgen Madsen for yderligere information (njm@iba.dk).

Undervisere
 • Anne Dorthe Larsen
  Anne Dorthe Larsen
  Adjunkt
 • Jane Haunstrup Bregner Carlsen
  Jane Haunstrup Bregner Carlsen
  Lektor
 • Mikael A. Rasmussen
  Mikael A. Rasmussen
  Uddannelseschef
 • Mile Ninkovic
  Mile Ninkovic
  Adjunkt
 • Line Ottosen
  Line Ottosen
  Lektor
 • René Jensen
  René Jensen
  Lektor
Billede af Casper og Nanna

Casper og Nanna startede i august på den nye og meget populære uddannelse i e-handel.

Læs mere om deres opstart her >> 

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Hvis du har spørgsmål om optagelse, opkvalificerende kurser, uddannelsens indhold, karrieremuligheder eller noget helt femte, er du meget velkommen til at udfylde kontaktformularen her. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Tina Søgaard
- Det er kærkomment med sådan en uddannelse i e-handel. Det glæder mig, og jeg klapper i mine små hænder. Vi er i alle tilfælde aftagere fra den uddannelse.
Tina Søgaard
Indehaver af webshoppen Ecooking med 24 ansatte. Tina blev årets iværksætter i Kolding Kommune i 2017.

Ansøgning og optagelse

På E-handel er der kun sommeroptag. 

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>

Her kan du se en generel vejledning til, hvordan du søger ind på en erhvervsakademi- eller professionsbachelor uddannelse på IBA >>

Ansøgning til sommeroptag

Her finder du ansøgningsskemaet (Word).

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via e-Boks i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i e-Boks bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte optagskontoret på optag@iba.dk

For at komme i betragtning til uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

MarkedsføringsøkonomMultimediedesigner, Serviceøkonom, Logistikøkonom eller Handelsøkonom.

Ansøgningsfristen er 1. juli. Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Ansøgningsfristen er 1. juli. Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere til uddannelsen

Hvis der af kapacitetsmæssige årsager ikke optages alle ansøgere til uddannelsen, lægges der vægt på en eller flere af nedenstående faglige kriterier (ikke angivet i prioriteret rækkefølge):

 • Den motiverede ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring, inkl. værnepligt (maks. 12 måneder)
 • Relevant supplerende uddannelse og/eller kurser
 • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (min. 3 måneder)

Ansøgere kan ligeledes blive indkaldt til samtale før optagelse.

Læs mere:

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Josephine Thrane Jensen
- Uddannelsen i e-handel trak i mig. Jeg fik lyst til at vide mere og tænkte, at uddannelsen også ville gøre det muligt for mig at skille mig ud.
Josephine Thrane Jensen
Uddannet Markedsføringsøkonom på IBA.
Læser nu e-handel.
Læs hele Josephines historie >>
Annette Gaardsted
- Vi har haft webshop i over 20 år, og e-handlen tager mere og mere over. I dag er vores e-handel meget større end omsætningen i vores butik i Kolding, og der er nu fem ansatte i webshoppen. Det lyder som en rigtig god ide at udbyde en uddannelse som professionsbachelor inden for e-handel. Sådan én kan vi sagtens få brug for i vores forretning.
Annette Gaardsted
Indehaver af tøjbutikken og webshoppen Lis G i Kolding