Bachelor

Business Management across Europe

Uddannelsen er for dig, som sigter efter en international fremtid inden for handel, ledelse og markedsføring, og som ønsker at studere i udlandet i en årrække.

Du læser i tre forskellige lande, så du får grundigt indblik i og erfaring med bl.a. sprog og kulturer, samt hvordan de kan spille ind i internationale forretninger.

Når du er færdiguddannet, kan du bl.a. få job inden for ledelse og marketing i både danske og internationale virksomheder.

Fakta

 • Denne uddannelse bliver ikke længere udbudt.
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 3 år
 • Økonomi: 1. år: gratis for danskere // 2. år: 890 Euro // 3. år: Frankrig 6.400 Euro, England 7.800-8.600 GBP.

Læs mere om økonomien.

Ansøg

BA Business Management across Europe er en 3-årig bacheloruddannelse, der består af obligatoriske fag, forskellige valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Hvad lærer du på studiet?

Med bacheloruddannelsen Business Management across Europe får du viden om marketing, ledelse, kommunikation og økonomi i en europæisk kontekst, samt kendskab til, hvilke faktorer, der gør sig gældende i handlen mellem lande i Europa.

Du lærer også om jura, etik og psykologi, så du bliver i stand til at analysere forskelle og ligheder.

Bacheloruddannelsen i Business Management across Europe tager tre år og du kommer til at læse i tre forskellige lande. Dermed opnår du et grundigt indblik i og erfaring med forskellige kulturelle og forretningsmæssige handlemåder i Europa, hvilket styrker din internationale profil betydeligt.

De første 2 semestre læser du på IBA i Danmark. For at kunne deltage i Bacheloruddannelsen i Business Management across Europe er det en forudsætning, at du læser 3. semester på UCLL i Leuven, Belgien.

Efter 3. semester kan du vælge, om du vil gennemføre dit praktikophold på 4. semester i Danmark eller om du vil blive i Leuven, Belgien. Du kan evt. rejse til et andet land.

På det tredje år har du mulighed for at vælge mellem flere forskellige universiteter i enten Storbritannien eller Frankrig.

Hvis du i slutningen af første år ikke ønsker at læse på UCLL i Belgien, kan du vælge at afslutte markedsføringsuddannelsen på et almindeligt forløb på IBA.

Al undervisning foregår på engelsk alle tre år.

På bacheloruddannelsen Business Management across Europe på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve at to uger er ens.

Job og karriere

Med bacheloruddannelsen Business Management across Europe kan du arbejde inden for ledelse og marketing i både danske og udenlandske virksomheder, som har en stærk international profil. 

Praktik

På BA Business Management across Europe er der 12/14 ugers obligatorisk praktik på 4. semester. Det foregår normalt i Bruxelles, men du kan også vælge at finde en praktikplads et helt andet sted i verden.

Du bliver tilbudt forskellige kurser og aktiviteter, der skal hjælpe dig til at få en praktikplads. Vi afholder bl.a. karrieredage, hvor du har mulighed for at møde repræsentanter fra en række virksomheder. Desuden afholder vi forskellige workshops for vores studerende.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på bacheloruddannelsen Business Management across Europe på IBA får du en række forskellige internationale muligheder, der styrker din personlige profil betydeligt.

I løbet af uddannelsen kommer du til at læse i tre forskellige lande og du opnår derfor solid førstehåndserfaring med forskellige kulturer, samt et bredt netværk, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for en international karriere. 

Varighed

Studiet er normeret til 3 år (180 ECTS point). Det første år skal du følge undervisningen på IBA, det andet år skal du læse på University College Leuven-Limburg i Belgien og det tredje år kan du vælge mellem at læse på et universitet i enten Storbritannien eller Frankrig.

Videreuddannelse

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du søge om optagelse på forskellige masteruddannelser i enten Danmark eller udlandet.

Undervisere på IBA

 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • Inga Beckmann
  Inga Beckmann
  Lektor
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Lektor
 • Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lektor
 • Oksana Jørgensen
  Oksana Jørgensen
  Lektor
 • Ole Mehlsen
  Ole Mehlsen
  Lektor
 • Nikolaj Svensson
  Nikolaj Svensson
  Adjunkt
 • Michael Mikkelsen
  Michael Mikkelsen
  Adjunkt

Ansøgning og optagelse

Denne uddannelse bliver ikke længere udbudt.

------------------

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du søger online på www.optagelse.dk. Du skal søge ind via uddannelsen Markedsføringsøkonom, og du skal bruge optagelsesområdenummer 79260.

Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. 

Uanset om du søger ind via kvote 1 eller 2, skal du uploade dette ansøgningsskema (PDF) sammen din online ansøgning på www.optagelse.dk.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for uddannelsen, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener. 

Download skema til realkompetencevurdering (Word). Det skal du uploade sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende