August 2021

Poul Jacob Weiland

Blå Bog

Navn: Poul Jacob Weiland
Nationalitet: Dansk
Uddannelse: Finansbachelor
Dimitterede: Januar 2019
Nuværende Job: Erhvervsrådgiver hos Danske Bank
Født: 1986

Fem ord der beskriver IBA

  • Værdiskabende
  • Sjovt
  • Teamwork 
  • Praktisk
  • Virkelighedsnært.

Hvem er jeg

Jeg er født og opvokset i en lille landsby med navnet Ørby, som logger på nordsiden af Haderslev Fjord. Herudover har jeg boet i Holstebro, Marstal, Svendborg, Skårup, Hejls og senest i Christiansfeld.

Årsagen til at jeg har boet både på Fyn og på Ærø er, at jeg har en uddannelse som Sætteskipper bag mig. Med baggrund i den uddannelse har jeg oplevet verden på en anderledes måde, end de fleste kommer til. Det har været med til at danne den person, jeg er i dag.

Men jeg begyndte at tænke mere og mere på at stifte familie, så jeg skulle have lagt min karriere om. Økonomi har altid været vigtig for mig, så jeg valgte en finansiel uddannelse.

Min tid på IBA

Jeg valgte at studere på IBA, fordi det var det uddannelsessted, der var tættest på. Det var også vigtigt for mig, at uddannelsen var mere praktisk anlagt end f.eks. en HA. Men for at være helt ærlig, så var det med blandede følelser. 

  1. For IBA Erhvervsakademi Kolding havde netop fået lov at udbyde uddannelsen. Så vi var det første hold og
  2. vi blev placeret i midlertidige bygninger. 

Hovedmotivet var derfor den korte afstand til uddannelsesstedet.  

Dét jeg bedst husker fra min studietid
Det må være følelsen efter den første mundtlige eksamen, hvor vi som gruppe havde afleveret en opgave, vi skulle op og forsvare individuelt. Her klarede hele gruppen sig rigtig godt, hvilket var meget vigtigt for mig. Det var samtidig med til at give følelsen af, at det ville blive et fedt forløb.

Et at de stærkeste minder er undervisernes passion for elevernes succes, hvilket gentagne gange overraskede mig positivt. Der er dog naturligvis altid undervisere der skiller sig ud. Her kan nævnes Helle, Lucy, Lars, Finn og Henrik. Derudover skal de evige ture ned til kaffemaskinen i kantinen med min gode studiekammerat Mikkel nævnes. Her talte vi altid om investeringer.

Alt hvad vi møder i livet, præger os i et eller andet omfang, hvilket IBA også har gjort ved mig. Det vigtigste, jeg har taget med, er ændringen i mit fokus. Før lå det på, hvad andre gjorde/gør, og ud fra dette satte jeg ofte mit ambitionsniveau. Dette fokus/ambitionsniveau er ændret til, at jeg blot skal være et lille hak bedre end den person, jeg var dagen før.

Min karrierevej

Året efter dimission var jeg igennem et traineeforløb som erhvervsrådgiver hos Danske Bank i Vejle.
Jeg gennemførte traineeforløbet og har siden haft stillingen som erhvervsrådgiver i samme afdeling.  
I dag arbejder jeg i en afdeling, der hedder Erhverv Direkte, hvor vi rådgiver/betjener alle SMV’er i Danske Bank via et online setup.

En typisk arbejdsdag for mig 
Hovedsageligt arbejder jeg med rådgivning inden for de forretningsmæssige og finansielle aspekter af kundens virksomhed. Ud fra dette kan vi kortlægge, hvilke produkter/løsninger, der kan skabe mest værdi for kunden.

Dagene er meget forskellige, da vi dækker alle brancher. Hvorfor samtalerne strækker sig fra alt inden for valget af det rigtige betalingskort, generationsskifte, oprettelse af virksomhed, exitstrategier, betalingsløsninger, fuldmagter, risikoafdækning og finansiering.

Dette gør arbejdet meget alsidigt og sikrer, at der altid sker et eller andet spændende i løbet af en dag.

Sådan har jeg gjort brug af min uddannelse fra IBA

I min stilling som erhvervsrådgiver bruger jeg næsten viden fra alle fag hver dag. Derud over bruger jeg de færdigheder, jeg har fået gennem teamwork hen over alle semestrene på IBA.

Sådan har min uddannelse fra IBA bidraget til min succes

Uddannelsen er fundamentet for, at jeg kan bestride den stilling, jeg har. For jeg har ikke anden brancherelateret erfaring.

Alumni visdom

Et råd jeg gerne selv ville have haft
Hold fokus på dig selv og dem, der bidrager positivt til din udvikling.

Et råd jeg gerne vil give videre
Sorter unødvendig støj fra og lyt til essensen i det, der bliver sagt. Hold fokus på det, du skal gøre, og ikke hvad andre gør.

Andet jeg synes de studerende skal vide
Det er ikke sikkert, at sidemanden har samme ambitioner som dig, uden at dette er negativt, da vi jo alle er forskellige. Derfor er det vigtigt at vælge din gruppe/team med omhu. Jeg startede med at sætte mig bagerst i lokalet. Dette gjorde, at jeg kunne se alle de andres skærme og ud fra dette vurdere, hvem der kunne være interessante at arbejde sammen med eller ej, i forhold til mit ambitionsniveau.

05-08-2021

IBA Alumni Poul Jacob Weiland