Ahmed valgte IBA til

Da Ahmed Al-Shakban skulle vælge, hvor han skulle læse sin Master of Business Administration (MBA), havde han mange uddannelsessteder i spil. Han skrev til flere forskellige universiteter og akademier, og det var her, IBA for alvor lagde sig i front.

- Kommunikationen med IBA var god og præcis. De andre steder jeg forespurgte, gik der alt for lang tid, før der kom svar. På IBA fik jeg både hurtigt og grundigt svar på mine spørgsmål, og jeg fik i det hele taget god vejledning. Og da jeg, undervejs i uddannelsen, havde brug for at tage et års orlov, var de også meget behjælpelige med det, fortæller en glad Ahmed.

Ahmed ønskede en multikulturel profil, og med IBAs samarbejde med Coventry University fik han netop det. Ét eksamensbevis fra England og ét fra Danmark.

MBA

Master of Business Administration in General Management, bedre kendt som MBA, er en uddannelse der giver et grundigt indblik i de mange eksterne faktorer, der har indflydelse på virksomhedens succes, konkurrenceevne og position på markedet.

Uddannelsen er for dig, der allerede har ledererfaring, og som ønsker at styrke dine internationale kompetencer.

Du får en række effektive redskaber og du lærer om:

  • Strategi
  • Økonomi
  • Ledelse
  • Marketing
  • HR

Du bliver i stand til at arbejde strategisk med virksomheden gennem researchmetoder, markedsføringsstrategi og medarbejderressourcer.

Al undervisning på uddannelsen foregår på engelsk.

Læs mere om uddannelsen >>

Et regime skifte

Ahmed er oprindeligt uddannet ingeniør i Irak, så skiftet til business med marketing og økonomi var en udfordring for ham. Og her var det en stor hjælp, at undervisningen på IBA er så virkelighedsnær. Han arbejdede med at masse ”real-life” cases og blev fulgt nøje af sine undervisere.

- Man får ikke bare lov til at sejle i sin egen sø. Underviserne følger op, og det er en fordel for mig, fortæller Ahmed.

Udover real-life cases og den tætte supervision sætter Ahmed især pris på, at undervisningen har taget meget udgangspunkt i hver enkelt studerende. På den måde har undervisningen handlet om hver deres individuelle ledelsesstil. Og Ahmed uddyber smilende:

- Hele uddannelsesforløbet blev skræddersyet, fordi de netop brugte MIN baggrund som udgangspunkt. Og alle de andres naturligvis.

Bliver i Danmark

I øjeblikket læser Ahmed dansk. Han bor i Horsens med sin kone, som har boet i Danmark, siden hun var 4 år. Ahmed og hende har en fælles datter. Når dansk-kurset er bestået, vil Ahmed søge job i en dansk virksomhed. 

Kontakt

På onsdag kan du blive vaccineret på IBA. Læse mere