Årets IBA Underviser 2019 Søren er både sjov og spændende

- Søren er den underviser, man glæder sig til at skulle have. Han gør alt sjovt og spændende. Og han udstråler energi og engagement. Når det så kobles med, at han har en ekstrem viden inden for sit fag, så har man opskriften på succes.

Sådan siger Danjel Haslund, når man beder ham karakterisere sin underviser på uddannelsen til Produktionsteknolog. En uddannelse, som 3. semesters studerende Danjel læser efter at have arbejdet som industritekniker i nogle år.

Underviseren, Danjel taler om, er Søren Schack Hansen. Han underviser i flere fag på den toårige uddannelse til Produktionsteknolog og gør det så godt, at han nu, sammen med 4 kolleger på IBA, er indstillet til prisen som Årets IBA Underviser. En ny pris hvor vinderen efter dyst med landets andre akademier, bliver præmieret hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Årets IBA Underviser

Underviser Helle Risdal vandt den 22. november 2019 titlen som Årets IBA Underviser. Forinden havde hun været indstillet sammen med 4 kolleger til prisen.

Finalisterne i 2019 er fundet ved at nærstudere de evalueringer af undervisningen, som kommer fra alle IBAs studerende.

Læs mere om Årets IBA Underviser

Årets 5 finalister var:


Den nationale underviserpris:

Vinderen af titlen som Årets IBA Underviser sender Helle videre til en landsdækkende jury. Juryen vurderer de 8 indstillinger fra alle landets erhvervsakademier og vælger én vinder. Navnet sender juryen videre i al fortrolighed til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vinderens navn bliver først afsløret ved en prisoverrækkelse hos ministeriet den 27. marts 2020.

Præmien på en halv million:

Præmien er en halv million kroner. 200.000 kroner som en personlig hæderspris til underviseren, og 300.000 kroner til at udvikle det gode og engagerende undervisermiljø på det vindende akademi.

Finalist til Årets IBA Underviser, Søren, bliver af sin kollega, Kim Riis, kaldt både dygtig, tør og sjov. Og ikke mindst god til at ruste de studerende til deres fremtidige arbejde.

Søren har arbejdet hos Danfoss Power Electronics som produktionsingeniør før han blev underviser. I følge sine studerende, er han kendetegnende ved at kunne forklare den samme færdighed på 100 forskellige måder.

- Søren formidler sit fag "konstruktion" ved at give virkelighedsnære og relevante eksempler på, hvordan man bruger de komplekse matematiske regnestykker og ligninger. Det gør det lettere at følge med i undervisningen og forstå, hvordan man skal anvende faget ude i virkeligheden, forklarer Nicolai Sidney, som selv kom direkte fra gymnasiet, da han i sommer begyndte på 1. semester på uddannelsen som Produktionsteknolog.

- Vi udvikler mennesker og gør dem parate til arbejdsmarkedet. Så vi måler vores succes i mængden af studerende, som kommer i arbejde. Og succesraten er tårnhøj. For alle de studerende, som blev færdige her i sommer, er allerede i job, fortæller Søren.

Nicolai og Danjel roser Søren for at have stor omsorg og virkelig lytte til sine studerende.

- Søren er altid klar til at hjælpe, hvis man har spørgsmål - også uden for undervisningstiden. Og hvis man har kritik af undervisningen, så er Søren klar til at tage nye undervisningsmetoder i brug i næste time, så vi studerende får maksimalt udbytte, fortæller Daniel.

Og det sidste bekræfter Sørens IBA-kollega, Kim Riis. Han roser Søren for altid at have alle med i sin undervisning og i det hele taget for at kende uddannelsen som sin egen bukselomme:

- Søren har et formidabelt overblik over sine fag og har sat sig fuldstændigt ind i uddannelsen. Han kan udfordre både uddannelseschefen, ledelsen og ministeriet, når studieordningen skal læses og fortolkes. Hans viden gør, at jeg som kollega ALDRIG sætter spørgsmålstegn ved det, han mener, der skal ske. For han har ret.

- Jeg giver individuel feedback til hver af de studerende, når de afleverer opgaver. Og jeg er også enormt villig til at uddybe min feedback mundtligt overfor de studerende. Så det tager jeg mig god tid til, fortæller Søren.

Søren har været ansat på IBA lige siden, at ministeriet gav tilladelse til, at IBA kunne udbyde uddannelsen som Produktionsteknolog i 2015. Han har gennem de fire år deltaget aktivt i at revidere studieordningen bag uddannelsen og ikke mindst forbedre eksamensformerne. Samtidig har han også fundet nye måder at synliggøre uddannelsens læringsmål på.

Af sin uddannelseschef, Hans Mikkelsen, er Søren også respekteret for sin ligefremme tone, og for at møde de studerende i et ”voksen-til-voksen” perspektiv. F.eks. når Søren direkte fortæller de studerende, hvis de ikke engagerer sig nok i deres studie.

Blå bog

Søren er født i 1986.

Er opvokset i landsbyen Kværs vest for Gråsten i Sønderjylland.

Er lektor på IBA og uddannet diplomingeniør i mekatronik.

Er gift med Mette og tilsammen har de 5 børn. To fra hvert sit tidligere forhold og ét fælles barn. Børnene er i alderen 13 til 3 år.

Er uddannet i Beredskabsstyrelsen og har senere taget en holdleder-uddannelse samme sted. 

Sørens kone driver en privat pasningsordning i deres hjem i Rødekro, og her er Søren godkendt af kommunen til at være hendes afløser. Så med mellemrum passer han de 5 dagplejebørn nogle timer om eftermiddagen, så Mette for eksempel kan hente deres yngste i børnehaven.

Søren er desuden vicekaptajn på den lokale brandstation og rykker jævnligt ud som frivillig brandmand.

Synger gospel sammen med hustruen en fast aften om ugen. 

16-10-2019

Kontakt

Hans Mikkelsen
- Sørens viden og store interesse for nye fremstillingsformer og teknologier smitter. Så blandt de seneste tre hold studerende, vi har sendt ud på arbejdsmarkedet som færdiguddannede produktionsteknologer, har flere med succes etableret egne virksomheder inden for konstruktion og 3D-printning. Begge Sørens kernefag.
Hans Mikkelsen
Uddannelseschef for produktionsteknologerne
Søren Schack Hansen
- Uddannelsen til Produktionsteknolog er jo fantastisk til at inddrage de studerende, fordi flere kommer med en faglært uddannelse, før de begynder at læse hos os. Så når vi snakker konstruktion, materialer og processer, så kan smeden fortælle, hvordan det foregår i virkeligheden, mens industriteknikeren kan fortælle om forarbejdningen.
Søren Schack Hansen
Finalist til Årets IBA Underviser 2019