Vi skal både redde kloden og tjene penge samtidig

47-årige Tina Bladbjerg er blandt de flittigste til at besøge en boghandler. Hun er nemlig key account manager hos Gyldendal, og hun rejser rundt til boghandlere på Fyn og Jylland for at promovere forlagets nye udgivelser. Hver boghandel får besøg af hende tre-fire gange om året.

Men nogle gange hiver hun en dag ud kalenderen til sig selv. Så sætter hun sig til rette som studerende på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor Tina er ved at tage en Diplomuddannelse i ledelse.

- Jeg elsker at bliver klogere på et emne. At få ny viden, nye input, at få tid til at reflektere over nogle problemstillinger – og sin egen rolle i det – det er virkelig spændende, siger Tina.

Diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed

Bæredygtighed bliver i højere og højere grad et konkurrenceparameter, og derfor er det nødvendigt at kunne arbejde med forretningsudvikling og nye forretningsmuligheder i et bæredygtigt perspektiv. 

På diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed lærer du om bæredygtighed i virksomheden, dens produktion og værditilbud. Du får begreber og værktøjer til at afdække nye muligheder inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Kort sagt bliver du og din virksomhed klædt på til den grønne omstilling.

Læs mere om diplomuddannelsen her

Tina Bladbjerg

Selv om hun har fuldtidsjob som key account manager, prioriterer Tina Bladbjerg at sætte tid af til efteruddannelse. ”Man får skærpet sin viden, når man studerer sammen med andre, for ud over selve undervisningen, så bliver man præsenteret for mange synspunkter fra sine studiekammerater på den samme problemstilling”, siger hun.

Lige nu har hun valgt at læse faget Bæredygtige forretningsmodeller på IBA. Efter hendes vurdering er den grønne og bæredygtige dagsorden nemlig helt undgåelig for enhver moderne virksomhed, der ønsker at overleve. Derfor passer faget også fint sammen med hendes lederuddannelse, synes hun.

- Hvis man som virksomhed stadig vil være her om 50 år, er man nødt til at være proaktiv, når det gælder bæredygtighed. For ellers bliver man simpelthen overhalet af ny lovgivning, ny teknologi eller de krav, som kommer fra ens egne kunder. Og det er langt fra nok, bare man begynder at sortere sit affald, siger Tina.

Hun synes, at diplomfaget på IBA har en spændende tilgang til sit emne. For hvordan tager man bæredygtige initiativer som virksomhed, samtidig med at man styrker sin bundlinje? 

Tina Bladbjerg

Tina Bladbjerg bor i Kolding med sin mand, to børn og høns. Hun er uddannet boghandler i Kolding, men i dag kører hun rundt til boghandlere på Fyn og Jylland som key account manager for forlaget Gyldendal.

Ifølge Tina Bladbjerg er det nemlig vigtigt, at man har succes med begge dele. Uden den kommercielle vinkel er der slet ikke tale om en bæredygtig forretningsudvikling, pointerer hun.

- Vi skal drive vores virksomheder på en måde, så det ikke ødelægger vores klode. Det er helt afgørende for os alle sammen. Men hvis de bæredygtige initiativer får som konsekvens, at virksomheder må lukke, så udvikler vi jo ingenting. Så det gælder om at forstå de faktorer, vi skal kigge på, for at en løsning virkelig bliver bæredygtig, forklarer Gyldendals key account manager.

Tina Bladbjerg

- På Bæredygtige forretningsmodeller kobler vi teorien med vores egen hverdag i virksomhederne. Det kan jeg godt lide. Så er det ikke bare høje tanker om, hvordan man kan forandre verden. Vi taler om noget, der er forankret i virkeligheden, og som man kan gå hjem og afprøve i praksis.

Tina Bladbjerg understreger, at man ofte tænker på miljø og klima, når man taler bæredygtighed. Men hun minder om, at FN’s verdensmål har hele 17 punkter, der for eksempel også handler om fattigdom, sult, sundhed, adgang til uddannelse og ligestilling mellem kønnene.

- Det er ikke muligt at arbejde med alle verdensmål på én gang. Men man er nødt til at tænke sine handlinger ind i en større sammenhæng, siger hun og føjer til:

- Da hele samfundet stod stille under corona, var det godt for miljøet, fordi vi forurenede mindre. Men det er ingen løsning i det lange løb. For samtidig gik det menneskelige aspekt jo tabt, og mange brancher blev sendt helt i knæ. Det betød, at vi fik nogle helt andre udfordringer i stedet for, siger Tina.

Tina Bladbjerg

- Der skal være et forretningsaspekt, når man arbejder med bæredygtighed. For så optjener man et overskud, som virksomheden eksempelvis vil kunne anvende til ny teknologi, der skubber endnu mere til den grønne omstilling, siger Tina Bladbjerg.

Men hvordan lykkes vi så med den bæredygtige udvikling? Tina har ikke alle svarene, men hun er sikker på, at ny teknologi bliver en stor del af løsningen. Derfor har hun også besluttet sig for, hvad hendes næste valgfag på IBA skal være – nemlig Ledelse af digital transformation. På faget er der blandt andet fokus på at analysere, vurdere og formidle, hvordan ny teknologi kan gavne ens virksomhed.

- Ny teknologi giver os muligheder, som vi ikke kunne tænke ind på forhånd. Det er ikke alt, man finder på, som har en gang på jorden. Men der er næsten altid noget læring, man kan tage med sig og arbejde videre ud fra.

26-09-2022

Kontakt

Alis Sindbjerg Hinrichsen
- Når det gælder grøn omstilling, skal alle virksomheder i god tid spørge sig selv: ”Hvis vi skal i en mere positiv retning, hvad er det så, vi skal sætte i gang?” Og for at svare på det spørgsmål, skal man træne nogle kompetencer ind i virksomheden, så man evner at tænke i grøn innovation.
Alis Sindbjerg Hinrichsen
Senior Transformation Manager hos Lego og underviser i Bæredygtige forretningsmodeller på IBA