Tryghedspuljen Du kan søge om op til 20.000 kroner

Hvis du er på det kommunale område, men blevet afskediget som følge af besparelser eller organisationsændringer, så kan du måske søge tryghedspuljen.dk om tilskud.

Du kan søge om op til 20.000 kroner til kompetencegivende uddannelser, som kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Bemærk, at du skal endnu ikke være fratrådt din stilling for at søge Tryghedspuljen.

Tryghedspuljen

Du kan søge om op til 20.000 kroner til kompetencegivende uddannelser, som kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Hvem kan ansøge puljen?

Du kan ansøge om midler fra Tryghedspuljen, hvis du er fastansat inden for det kommunale område og hører under overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet eller Sundhedskartellet. Hvis du er i tvivl, om du kan søge, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder.

Hvad kan puljen bruges til?

Der er brede rammer for, hvad Tryghedspuljen kan hjælpe dig med. Du kan søge om penge til eksempelvis kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også karrieresparring, -afklaring og individuel rådgivning.

Her kan du læse mere om Tryghedspuljen

Kontakt

  • Gitte Valentin Sørensen
    Gitte Valentin Sørensen
    Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser