Hvad er Statens Voksen Uddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken i Danmark bliver dygtigere – særligt medarbejdere med korte uddannelser.

SVU er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

Enten får du SVU som kompensation for din løn, fordi du studerer i stedet for at arbejde - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Hvem afgør, om du kan få SVU?

Det er alene SVU-styrelsen, der afgør, om du kan få SVU. Vi sender dig automatisk de blanketter, du skal bruge for at søge.

Bemærk at IBA Erhvervsakademi Kolding IKKE kan holdes ansvarlig for, om du opnår SVU. Du kan altid framelde dig en uddannelse gebyrfrit, hvis du ikke får godkendt SVU.

Hvor meget kan du få?

SVU-satsen svarer til 60 % af dagpengesatsen.
 

Hvilke krav skal du opfylde?

De væsentligste krav er:

 • Du skal være i job - enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende.
 • Som lønmodtager skal du mindst have været i beskæftigelse i de seneste 26 uger på den arbejdsplads i Danmark, hvorfra du aftaler at have at fravær.
 • Du skal være fyldt 25 år, og du må ikke være nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder.
 • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere.
 • Du må ikke have afsluttet en videregående uddannelse.
 • Du skal være studieaktiv.

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Malene Schøning Hansen
  Malene Schøning Hansen
  Uddannelseskoordinator