Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Og er du interesseret i at komme i gang med en videregående uddannelse på akademi- eller diplomniveau? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Du har mulighed for at få et bevis, der dokumenterer disse kompetencer.

Bemærk: Fra 2024 bliver det gebyrfrit for dig at få foretaget en realkompetencevurdering.

Fakta

En realkompetencevurdering giver flere fordele:

 • Bliv optaget på en uddannelse, uden at opfylde de formelle adgangskrav.
 • Afkort din uddannelse.
 • Gem beviset til senere uddannelse.
 • Brug dit bevis til dokumentation ved jobsøgning.

Hvad er realkompetence-vurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) består af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et fag i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine uddannelser, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til at få:

 • Adgang til en uddannelse (Adgangsbevis).
 • Godskrevet et fag på en uddannelse (Kompetencebevis).
 • Godskrevet en hel uddannelse (Uddannelsesbevis).

Længere nede kan du læse mere om de tre beviser.

Hvorfor skal jeg få lavet en realkompetencevurdering?

Realkompetencevurderingen er din dokumentation for, at du enten opfylder adgangskravene på en uddannelse eller kan få merit (fritagelse) for en uddannelse eller et til flere fag på akademi- eller diplomuddannelserne.

 • Du kan blive optaget på en uddannelse, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav.
 • Du kan afkorte den uddannelse, du begynder på.
 • Du kan gemme beviset og bruge det, hvis du på et senere tidspunkt skal optages på eller færdiggøre en uddannelse.
 • Du kan bruge dit bevis til at dokumentere, hvad du kan, når du søger nyt job.

Hvad er adgangskravene til en akademi- eller diplomuddannelse?

Adgangskrav til en akademiuddannelse

Akademiuddannelsen er for dig, der er i job, allerede har erhvervserfaring og gerne vil have tilført ny viden og kompetencer. Det kan være inden for et område, hvor du allerede har erfaring. Det kan også være, at du har lyst til at udvikle dine kompetencer på nye områder.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have gennemført en gymnasial uddannelse eller anden relevant erhvervsuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Praktik under din erhvervsuddannelse tæller med som erhvervserfaring.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, så har du mulighed for at blive optaget via en realkompetencevurdering.

Adgangskrav til en diplomuddannelse

En diplomuddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, som du tager ved siden af dit job. Uddannelsen giver dig ny viden og kompetencer, som du kan bruge med det samme.  

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en relevant uddannelse, der som minimum er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, så har du mulighed for at blive optaget via en realkompetencevurdering.

Hvilke beviser kan jeg få på akademiniveau? - og hvad koster beviserne?

 • Adgangsbevis
  • ​Et adgangsbevis giver dig adgang til en akademiuddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. 
  • Hvis du ønsker at søge ind på en uddannelse, hvor du ikke opfylder de formelle adgangskrav, så kan du få vurderet dine individuelle kompetencer. Hvis vi vurderer, at din profil og erfaring imødekommer adgangskravene, kan du få et adgangsbevis til at kunne begynde på uddannelsen.
  • Adgangsbeviset er gebyrfrit.
 • Kompetencebevis
  • ​Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et modul - dvs. dele af en akademiuddannelse.
  • Hvis du mener, at du allerede har kompetencer, som svarer til et eller flere af fagene på en uddannelse, kan du søge om et kompetencebevis. På den måde vil du kunne springe dele af uddannelsen over.
  • Adgangsbeviset er gebyrfrit.
 • Uddannelsesbevis 
  • Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel akademiuddannelse. 
  • Hvis du mener, at du allerede har kompetencer, som svarer til en hel uddannelse, kan du søge om et helt uddannelsesbevis. Hvis vi vurderer og anerkender dine individuelle kompetencer, får du et uddannelsesbevis fra os.
  • Adgangsbeviset er gebyrfrit.

Hvilke beviser kan jeg få på diplomniveau? - og hvad koster beviserne?

 • Adgangsbevis
  • Et adgangsbevis giver dig adgang til en diplomuddannelse, selvom du ikke opfylder adgangskravene. 
  • Hvis du ønsker at søge ind på en uddannelse, hvor du ikke opfylder de formelle adgangskrav, så kan du få vurderet dine individuelle kompetencer. Hvis vi vurderer, at din profil og erfaring imødekommer adgangskravene, kan du få et adgangsbevis til at kunne begynde på uddannelsen.
  • Beviset er gebyrfrit.
 • Kompetencebevis
  • ​Et kompetencebevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på et fag - dvs. dele af en diplomuddannelse.
  • Hvis du mener, at du allerede har kompetencer, som svarer til et eller flere af fagene på en uddannelse, kan du søge om et kompetencebevis. På den måde vil du kunne springe dele af uddannelsen over.
  • Beviset er gebyrfrit.
 • Uddannelsesbevis
  • Et uddannelsesbevis er et bevis på, at du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en fuld diplomuddannelse. 
  • Hvis du mener, at du allerede har kompetencer, som svarer til en fuld uddannelse, kan du søge om et uddannelsesbevis. Hvis vi vurderer og anerkender dine individuelle kompetencer, får du et uddannelsesbevis fra os.
  • Beviset er gebyrfrit.

Ansøg her

For at få en realkompetencevurdering skal du først screenes.
Send en mail til Gitte Valentin Sørensen på gvs@iba.dk og vedhæft CV med beskrivelse og dokumentation af erhvervserfaring, uddannelse, kurser, m.m.

Ansøgning om realkompetencevurdering på akademiniveau - sådan er processen

 1. Screening
  For at få en realkompetencevurdering skal du først screenes.
  Send en mail til Gitte Valentin Sørensen på gvs@iba.dk og vedhæft CV med beskrivelse og dokumentation af erhvervserfaring, uddannelse, kurser, m.m.
  Når din screening er godkendt, så kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.
 2. Udfyld ansøgningen
  ​Er din screening blevet godkendt, så er det nu tid til at udfylde selve ansøgningen. Inden du udfylder nedenstående ansøgningsskema, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte en uddannelseskoordinator, så vi kan drøfte din baggrund og dine muligheder.
 3. Afgørelse
  Når din ansøgning er behandlet vil du få svar på om din ansøgning er godkendt eller afvist. Hvis ansøgningen bliver godkendt, så vil du derefter modtage dit adgangs-, kompetence- eller uddannelsesbevis.
  Skulle du modtage en afvisning, så vil du få en begrundelse herfor.

Ansøgning om realkompetencevurdering på diplomfag - sådan er processen

 1. Screening
  For at få en realkompetencevurdering skal du først screenes.
  Send en mail til Gitte Valentin Sørensen på gvs@iba.dk og vedhæft CV med beskrivelse og dokumentation af erhvervserfaring, uddannelse, kurser, m.m.
  Når din screening er godkendt, så kan du fortsætte til den egentlige ansøgning om realkompetencevurdering.
 2. Udfyld ansøgningen
  Er din screening blevet godkendt, så er det nu tid til at udfylde selve ansøgningen. Inden du udfylder nedenstående ansøgningsskema, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte en uddannelseskoordinator, så vi kan drøfte din baggrund og dine muligheder.
 3. Afgørelse
  Når din ansøgning er behandlet vil du få svar på om din ansøgning er godkendt eller afvist. Hvis ansøgningen bliver godkendt, så vil du derefter modtage dit adgangs-, kompetence- eller uddannelsesbevis.
  Skulle du modtage en afvisning, så vil du få en begrundelse herfor.

Du kan også søge om merit

Merit betyder at få godskrevet noget fra én uddannelse til en anden. Det kan både være fra danske og udenlandske uddannelser. Søger du merit skal du kunne dokumentere at følgende nogenlunde svarer til hinanden:

 • ECTS point.
 • Læringsmål.
 • Uddannelsesniveau.

Der må maksimalt gå 6 år, fra du startede første fag, til du afslutter afgangsprojektet, fordi uddannelsen stadig skal være aktuel.

Fagoverførsler (dvs. fag fra uddannelser under samme bekendtgørelse) er underlagt 6 års reglen. Merit kan du søge på baggrund af fag, der er mere end 6 år gamle, hvis indholdet stadig er aktuelt.    

Ansøg om merit

Når din screening er godkendt har du mulighed for at ansøge om merit via ansøgningsformularen:

 

Ansøgningsskema

Inden du udfylder nedenstående ansøgningsskema, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte en uddannelseskoordinator, så vi kan drøfte din baggrund og dine muligheder.

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser