Få en studerende i praktik

Har I skrivebordet fuld af opgaver, der enten ikke har været tid til, eller som kunne trænge til et par friske øjne? Så har vi et rigtig godt tilbud til jeres virksomhed!

IBA Erhvervsakademi Kolding har hvert år en lang række erhvervsakademi- og professionsbachelorstuderende, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for virksomheder i 3 måneder eller mere.

Fakta

  • Studerende i praktik kan bl.a. løse opgaver inden for marketing, salg, web, økonomi og produktion.
  • Praktikken er normalt ulønnet.
  • Det bedste praktikophold præmieres i Årets IBA Praktik

Med et praktikforløb i jeres virksomhed får I en kompetent praktikant, der kan bidrage med ny viden og give en ekstra hånd med arbejdsopgaverne.

Desuden vælger den studerende oftest at skrive sin hovedopgave med udgangspunkt i en konkret problemstilling i virksomheden. Hovedopgavens indhold kan ligge i forlængelse af de opgaver, som den studerende har beskæftiget sig med i praktikperioden eller omhandle et helt nyt område.

Hvad kræver det af jer som virksomhed?

Et vellykket praktikophold kræver naturligvis en indsats fra begge sider. Den studerende får de bedste forudsætninger for at levere et godt stykke arbejde, når I som virksomhed introducerer den studerende i organisationen, stiller information til rådighed og sørger for jævnligt at mødes med den studerende for at give feedback på arbejdsopgaverne.

Inden praktikperiodens start indgår virksomhed og studerende en praktikaftale om form og opgaver, der godkendes af de involverede parter. Det giver et godt udgangspunkt for samarbejdet.

Tid og økonomi

Praktikopholdet starter i januar/februar eller i august og varer 3 måneder med fuldtidsbeskæftigelse. Praktikopholdet er som udgangspunkt ulønnet.

Det kan du få hjælp til

Læs mere om de arbejdsopgaver en studerende fra IBA kan bidrage med indenfor dit område.

Salg og marketing

Innovation og iværksætteri

Finans og økonomi

Regnskab

Web og multimedier

Jobportal

Kig forbi IBAs job- og karriereportal, og find din næste studentermedarbejder.

Her kan I indrykke gratis jobopslag, og søge efter studerende til studiejobs, praktikpladser og fuldtidsjob for nyuddannede. I kan også søge blandt de CV’er, som de studerende selv har lagt op.

Kontakt

Kontakt

Diplom i Markedsføring