AU i Finansiel rådgivning

Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Forstå samfundsøkonomien og bliv en kvalificeret finansiel rådgiver med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel.

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Faget giver dig viden om prisdannelse på boligmarkedet, markedsformer og disses effektivitet, samfundsøkonomiske målsætninger, konjunkturpolitiske tiltag, rentedannelse og obligationsmarkedet i Danmark.

Derudover vil du ud fra relevante, teoretiske modeller og praksis kunne beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på mikro- og makroniveau med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel.

Samfundsøkonomi i ejendomshandel kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Udbud- og efterspørgselsmodeller
 • Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • Aktuelle samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet
 • Obligationsmarkedet i relation til finansiering af fast ejendom
 • Centrale makroøkonomiske målsætninger og begreber, EU’s indflydelse på dansk økonomi, samt centrale økonomiske modeller
 • Effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien

Værdi for dig

 • Du vil selvstændigt kunne håndtere komplekse problemstillinger vedrørende konsekvenser for   boligprisdannelsen af økonomiske forandringer og politiske tiltag
 • Mulighed for at blive kvalificeret finansiel rådgiver med fokus på boligmarkedet og ejendomshandel

Værdi for din arbejdsgiver

 • Kompetencer til at indgå i tværfagligt samarbejde om praksisnære udviklingsorienterede samfundsøkonomiske situationer på boligmarkedet
 • Nyeste viden om centrale økonomiske sammenhænge indenfor boligmarkedet og ejendomshandel

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker viden om centrale økonomiske sammenhænge indenfor boligmarkedet og ejendomshandel

Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt studie.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt