AU i Finansiel rådgivning

Samfundsøkonomi

Forstå samfundsøkonomien og bliv en kvalificeret finansiel rådgiver

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Faget giver dig viden om centrale økonomiske sammenhænge, herunder enkle økonomiske modeller, for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi.

Derudover får du færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi, ligesom du bliver i stand til at kunne afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante faglige metoder til analysen heraf.

Du lærer at kunne anvende kendskabet til teoretisk og beskrivende økonomi på danske og internationale økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret finansiel rådgivning.

Læs Samfundsøkonomi som del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.

Derfor skal du vælge Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomi er for dig, der ønsker viden om centrale økonomiske sammenhænge i samfundet. Faget gør dig i stand til at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger og giver dig kendskab til økonomiske modeller.

 • Du opnår forståelse for samfundsøkonomien.
 • Du bliver i stand til at kunne relatere konjunkturbeskrivelsen til aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger.
 • Du har mulighed for at blive kvalificeret finansiel rådgiver, hvor du selvstændigt kommer til at rådgive kunder ud fra en forståelse af samfundsøkonomiens udvikling.
 • Du bliver i stand til at kunne behandle den valgte samfundsøkonomiske problemstilling hvor du enten anvender relevant teori og problemstillinger fra praksis eller empiriske data med tilknytning til projektets hovedproblem.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Mikroøkonomiens grundbegreber
 • Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning
 • Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer
 • Markedseffektivitet på et frit marked
 • Udvalgte mikroøkonomiske indgreb i markedet
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance
 • Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion
 • Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker.

Samfundsøkonomi giver værdi til din arbejdsgiver

 • Kompetencer til at give kvalificeret finansiel rådgivning
 • Nyeste viden om centrale økonomiske sammenhænge

Sådan tilmelder du dig Samfundsøkonomi

Tilmelding til faget foregår via www.finanstilmelding.dk 

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Sammensæt den rette uddannelse for dig

Kunderne inden for i banker, realkreditinstitutter, revisionsfirmaer eller hos ejendomsmægleren ønsker en professionel, ansvarlig og hurtig rådgivning. Det stille store krav til dig og ikke mindst din indsigt og forståelse for bl.a. økonomi, investering og finansiering.

Med en akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning får du værktøjskassen til at kunne analysere, planlægge og gennemføre den rådgivning, som kunden efterspørger.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Allan Klein Mikkelsen
  Allan Klein Mikkelsen
  Uddannelseschef
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold