Projektlederen

Med en kompetencegivende og videregående projektlederuddannelse bliver du i stand til at planlægge, lede og styre projekter professionelt fra start til slut på trods af mulig kompleksitet i projektet og omgivelserne.

Du lærer i praksis at styre projekterne og dit projektteam igennem et helt projektforløb med fokus på såvel leverancerne som på de gevinster projektet skal opnå. Du bliver også i stand til succesfuldt ­at kunne håndtere efterfølgende overdragelse, drift og vedligehold.

Du får styrket dine kompetencer og din adfærd igennem emner som kommunikation, motivation og konflikthåndtering og du får samtidig indsigt i dine egne styrker og svagheder i rollen som projektleder.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Mie Kiil Jørgensen
- Det skinner igennem, at underviseren har erfaring som projektleder. Han ved, hvad han taler om! Jeg har fået kendskab til konkrete og relevante projektredskaber, som jeg ikke kendte i forvejen. Nu kører mine projekter endnu bedre.
Mie Kiil Jørgensen
Marketingkoordinator
Flow Instruments, Siemens A/S

I starten af forløbet får du udarbejdet en personlig Belbin Teamrolleprofil, som du lærer at bruge i praksis på dit eget team.

På denne uddannelse i projektledelse arbejder du som projektleder i små teams, og du får direkte feedback på din projektledelse i form af evaluering fra de andre deltagere. På den måde bliver du opmærksom på, hvordan din ledelse fungerer, og får styrket dine kompetencer i ledelse og styring af et projekt.

Projektlederens indhold

Projektlederen er på 11 undervisningsdage, der er fordelt således, at du kan afprøve det lærte i praksis hjemme i din virksomhed, og løbende få feedback på din brug af projektledelsesværktøjerne fra vores undervisere. Du laver en opgave sideløbende med undervisningen, hvor du får mulighed for at benytte værktøjerne.

Du kommer derfor til at arbejde mindst to gange med alle værktøjerne – én gang på undervisningsdagene og mindst én gang hjemme i din virksomhed.

De sidste to dage er et fokuseret eksamensmodul, hvor du lærer og øver eksamensteknik og præsentationsteknik, frem mod eksamen i projektstyring.

IPMA Registrering®

At uddannelsen/kurset er IPMA® Registreret i Danmark indebærer, at mål og indhold af IBA Projektlederen er scoret i forhold til den danske NCB, ”Kompetencer i Projektledelse” – og at IBA Erhvervsakademi Koldings angivelser af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

Her kan du se diplomet hvor Dansk Projektledelse bekræfter IPMA registreringen.

Her kan du se IBAs score på Projektlederen.

Du lærer om:

Dag 1: Introduktion til projekter

 • Hvordan vi overordnet arbejder i projekter og projekttankegangen
 • Projektkendetegn og fokusområder i projektledelse
 • Business Case

Dag 2: Ide & Initieringsfasen

 • Projektformuleringen
 • Projektorganisering og situationsanalyser
 • SWOT
 • Forskellige former for mål og succeskriterier

Dag 3: Planlægningsfasen 1 (Fremgangsmåde og kommunikation)

 • Kommunikation i projekter og kommunikationsplanen
 • Udarbejde fase- og milepælsplan
 • Introduktion til Belbin Teamrolleprofil

Dag 4: Planlægningsfasen 2 (Rammer og risiko)

 • Ledelses- og kvalitetsplanlægning i projekter
 • Projektkompleksitet og projektets portræt
 • Risikoanalyse
 • Selve projektplanen

Dag 5: Planlægningsfasen (Budget og planstyring)

 • WBS
 • Estimering og successiv kalkulation
 • Netværksdiagrammer og den kritiske vej
 • Projektøkonomi, budget og følsomhedsanalyse
 • Projektopfølgning med Earned Value

Dag 6: Team og ledelse

 • Håndtering af forandringsprocesser
 • Teamsammensætning og teamudvikling
 • Aftaler i projektteamet - 5R

Dag 7: Gennemførelsesfasen

 • Projektlogs
 • Effektiv mødeafvikling
 • Ledelse, motivation og konflikter
 • Ændringshåndtering
 • Projektlederens fundament og magtbase
 • Projektkvalitet og -styring

Dag 8: Afslutningsfasen

 • Afslutning af projektet
 • Projektevaluering
 • Forankring og overdragelse til drift

Dag 9: Strategi og perspektivering

 • Portefølje- og programledelse
 • Organisationskulturens betydning for projekter
 • Udvikling af projektmodenhed i organisationen

Dag 10-11: Eksamensmodul

 • Repetition af stoffet
 • Eksamensteknik og fokusområder
 • Sparring og projektfremlæggelse på akademiniveau

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af de enkelte hold

Hvis der er ledige pladser optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold