IDD jobprofil 4 og 5A

Pension

For at tilmelde dig faget Pension skal du tilmelde dig indenfor den IDD jobprofil du skal arbejde:

 • Pension IDD jobprofil 4 
  For dig som sidder med privatkunder og som endnu ikke har kompetencer inden pension eller som ønsker at genopfriske viden og gennemføre et studie. Du kan også være i uddannelsesforløb som fx. trainee.
   
 • Pension IDD jobprofil 5A 
  For dig som sidder som rådgiver for privatkunder med kompliceret risikoprofil, og som endnu ikke har kompetencer inden for pension eller for dig som allerede har kompetencer inden for pension og skal opgradere din viden til privatkunden med kompliceret risikoprofil.

Pension kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning

I faget Pension får du teoretisk og praktisk viden om at rådgive om pension til privatkunden, og faget opdaterer, udvider og udvikler dine kompetencer som rådgiver. Du kan udvide pensum til også at omfatte privatkunden med kompliceret risikoprofil.

Bestået eksamen giver certificering til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD jobprofil 4 eller IDD jobprofil 5A afhængig af dine arbejdsopgaver.

For at blive certificeret til IDD jobprofil 4 eller IDD jobprofil 5A, skal du på baggrund af en synopsis bestå en mundtlig eksamen samt en multiple-choice test (kompetencemåling).
Læs mere om kompetencemåling her.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Personskat
 • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
 • Produkter
 • Arv og begunstigelse
 • Forsikring og Bank
 • Investering
 • Personforsikring
 • § 41
 • Pensionsinfo
 • Behovsafdækning
 • Salg og kommunikation
 • Nedsparing.

Værdi for dig

 • Mulighed for at rådgive om pension på kundeniveau
 • Du får relevante metoder til behovsafdækning
 • Du får viden inden for bl.a. investering, personforsikring, nedsparing, arv og begunstigelse.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Bred viden inden for rådgivning omkring pension
 • Kompetencer til at udføre arbejdsopgaver i relation til IDD Jobprofil 4 eller IDD Jobprofil 5A.

Bemærk

 • Uddannelserne udbydes af IBA Erhvervsakademi Kolding og gennemføres i samarbejde mellem cphbusiness og IBA Erhvervsakademi Kolding.
 • Når du tilmelder dig akademifaget Pension, giver du samtidig din accept af, at IBA og cphbusiness udveksler personoplysninger fra din tilmelding i forhold til kursusadministration samt data om bestået / ikke bestået eksamen samt antal forsøg til brug for registrering i dumperegister efter gennemført studie. Du kan læse mere om indhold i dataudvekslingen her
 • Det valgte uddannelsessted varetager orientering og vilkår omkring tilmelding samt fakturering.

Kontakt