Paulina foretrak at betale sin MBA-uddannelse selv

Umiddelbart lyder ”bruttolønsordning” måske knastørt. Som ren regnskabsteknik. Men hvis man spørger 30-årige Paulina Jakubowska, så handler ordningen i høj grad om frihed, stolthed – og retten til at vælge selv.

Paulina er HR-ansvarlig hos internationale PM Group i Odense. Hun har 3500 kolleger i flere lande, hvor virksomheden blandt andet arbejder med at designe og opføre store datacentre. Firmaet arbejder i øjeblikket på et stort dansk projekt, og sideløbende har Paulina blandt andet til opgave at tilpasse den strategi, der skal gøre PM Group klar til at vokse yderligere i Danmark.

Og så er hun lige blevet færdig med sin MBA, som IBA Erhvervsakademi Kolding udbyder i samarbejde med engelske Coventry University.

Fakta

Når man benytter sig af bruttolønsordningen til at tage en uddannelse, så indgår man en aftale med sin virksomhed om at gå ned i løn, mens uddannelsen står på. Lønnedgangen dækker udgiften for din uddannelse.

Det koster derfor ikke din arbejdsgiver penge, for du betaler uddannelsen selv - men du skal også betale mindre i skat, fordi din bruttoløn er mindre. På den måde sparer du op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen.

Hvis du vil høre nærmere om både MBA-uddannelsen og bruttolønsordningen, kan du kontakte uddannelseschef Lars Jespersen på IBA.

Måske har du ret til gratis uddannelse igennem din arbejdsplads? Læs mere her ->>

Billede af Paulina

Paulina Jakubowska har færdiggjort sin MBA, som udbydes i samarbejde mellem Coventry University Business School i England og IBA Erhvervsakademi Kolding. Hun har valgt at betale uddannelsen selv, og det er hun glad for.

Den toårige uddannelse valgte Paulina at betale af egen lomme med hjælp fra bruttolønsordningen. Helt overordnet betyder ordningen, at udgiften til uddannelsen er trukket fra hendes løn, før skatten bliver beregnet. Paulina har fået trukket 6800 kroner fra bruttolønnen hver måned, så på bundlinjen har hun fået cirka 3000 kroner mindre udbetalt i de to år, hun har brugt på at tage sin MBA.

- Det er selvfølgelig stadig mange penge hver måned, men uddannelsen er jo også en investering i ens arbejdsliv, fortæller Paulina.

Ordning giver frihed

Og hun er stadig rigtig glad for sin beslutning med at vælge selv at betale uddannelsen. For det giver altså frihed, mener hun, når man selv betaler regningen.

- Jeg kan ikke lide at blive låst. Hvis firmaet skal betale for en længere uddannelse, så skal man ofte skrive under på en fastholdelsesaftale. Men sådan en aftale betyder, at det er vanskeligere at skifte arbejde, hvis man gerne vil noget nyt med sit arbejdsliv, fortæller Paulina.

Billede af Paulina sammen med Lars Jespersen

Uddannelseschef Lars Jespersen og Paulina Jakubowska har talt sammen om bruttolønsordningen, inden hun begyndte på sit MBA-studie på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Hun tog selv fat på sin MBA-uddannelse, mens hun arbejdede for ét firma, og så har hun afsluttet sidste eksamen, efter hun er begyndt hos PM Group.

Ekstra stolthed

Paulina har oprindeligt en bachelor i designkultur og økonomi, og i årevis har hun arbejdet med HR for en stor produktionsvirksomhed. Undervejs læste hun akademi-faget Ledelse i praksis på IBA, og siden fik hun lyst til at fylde endnu mere viden på.

- Jeg havde masser af praktisk erfaring, men savnede noget mere teori på flere områder, siger Paulina.

Derfor indgik hun en aftale med sit daværende firma om at kunne tage en MBA – på egen regning. Hvis man skal benytte bruttolønsordningen, skal det være i forståelse med den virksomhed, man arbejder for.

- Ud over friheden ved bruttolønsordningen så gav det mig en stor motivation i løbet af uddannelsen, at jeg selv betalte. For man ejer selv sit forløb. Derfor gav det en ekstra stolthed, hver gang jeg bestod en eksamen undervejs, siger Paulina.

Billede af Paulina

Før hun begyndte på sin MBA, har Paulina Jakubowska i forvejen studeret på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor hun har læst akademifaget Ledelse i praksis.

24/08/2022

Kontakt