Nu skal IBA holde teoriprøver for landets dronepiloter

Mange kommende dronepiloter skal nu møde fysisk frem til en teoriprøve, hvis de vil ud at flyve med deres drone.

Den nye regel træder i kraft fra den 5. oktober 2022, og den omfatter dronepiloter, der har brug for det såkaldte A2-dronecertifikat. Ofte drejer det sig om dronepiloter, der bruger deres drone i en arbejdsmæssig sammenhæng. Blandt andet giver certifikatet mulighed for at flyve tæt på mennesker i beboede områder.  

Drone til inspektion

IBA Erhvervsakademi Kolding skal afvikle de nye teoriprøver for dronepiloter hver måned ifølge aftalen med Trafikstyrelsen.

I forvejen underviser IBA i ”Drone til inspektion”. Det er et valgfag på akademiuddannelsen til Energiteknolog. Som en del af faget tager man A2-certifikatet. Det koster ikke ekstra, blot de 65 kroner i gebyr til Trafikstyrelsen.

Faget er for dem, som ønsker at arbejde professionelt med droneflyvning. Dronerne er nemlig velegnede til en bred vifte af inspektionsopgaver – som for eksempel bygninger eller ufremkommelige steder, der skal kontrolleres.

Billede af Eli med sin drone

Droneinstruktør Eli Winther Krogsholm fortæller, at IBA Erhvervsakademi Kolding har fået de første seks dronepiloter gennem den nye teoriprøve. De skal herefter forny deres prøve hvert femte år ifølge de nye regler.

Hidtil har man haft mulighed for at tage teoriprøven derhjemme foran computeren, men EU’s myndighed for luftfartssikkerhed, EASA, har besluttet, at en hjemmeprøve ikke længere er tilstrækkeligt. Nu skal dronepiloter i stedet møde op fysisk til prøverne for at opnå et A2-dronecertifikat. Og det skal foregå hos en udbyder, som er godkendt til at håndtere opgaven.

IBA Erhvervsakademi Kolding, som i forvejen underviser i faget Drone til inspektion, er et af de få steder i landet, der er blevet godkendt til at afvikle prøverne på vegne af Trafikstyrelsen.

- Jeg synes, at ændringen er en god idé. For det er jo korrekt vurderet, at det hidtil har været nemt at snyde med prøven, fordi man blot tog den derhjemme. På den måde var der ingen kontrol med, hvem der rent faktisk svarede på spørgsmålene, eller om der blev brugt hjælpemidler undervejs, forklarer Eli Winther Krogsholm, der er droneinstruktør hos IBA.

Årelang erfaring

Det er afgørende nyt, at prøverne afvikles som tilstedeværelsesprøver. Plus at man er overvåget, mens man tager prøven. Man må heller ikke benytte hjælpemidler. Dermed minder proceduren ganske meget om, hvad man kender, når man tager teoriprøven til et almindeligt kørekort.

IBA Erhvervsakademi Kolding har naturligvis en årelang erfaring i at afholde eksaminer. Det omfatter både de fysiske rammer, selve afviklingen af prøven - samt den fortrolige opbevaring af personlige data efterfølgende.

- Vi har hele det nødvendige set-up. Derfor var det også oplagt for os at byde ind på opgaven hos Trafikstyrelsen, siger IBA’s droneinstruktør.

Eli Winther Krogsholm tilføjer, at med aftalen er akademiet forpligtet til at afvikle drone-teoriprøven mindst en gang om måneden – på nær i sommerferien.

I Danmark er der cirka 8000 dronepiloter, der benytter droner professionelt som en del af deres arbejde. Det gælder for eksempel blandt fotografer, i ejendomsmæglerbranchen og inden for byggeriet.

Skal du møde fysisk til teoriprøve

 • Kravet om en overvåget A2-prøve gælder som udgangspunkt, hvis man flyver en drone i mellemklassen. Det vil sige droner på mellem 900 gram og lige under fire kilo. Frem til udgangen af 2023 er der dog visse overgangsregler, der afhænger af, om dronen har et C-mærke eller ej.
   
 • Hvis man vil vide, om ens drone er omfattet af den nye prøveform, kan man klikke ind på Trafikstyrelsens hjemmeside droneregler.dk.
   
 • Det kommer til at koste 500 kroner at tage teoriprøven for dronepiloter, som ønsker et A2-dronecertifikat. Hertil kommer et gebyr til Trafikstyrelsen på 65 kroner. Prøven består af en række multiple choise-spørgsmål, og den varer cirka en time.
   
 • Teoriprøven skal fornys hvert 5. år.
   
 • Reglen træder i kraft den 5. oktober 2022.

15/09/2022

Kontakt

Gitte Bielefeldt
- Droner er bestemt ikke kun for mænd, der har leget med modelfly. Man skal bare være villig til at prøve noget nyt.
Gitte Bielefeldt
Provstisekretær og dronepilot
Læs hele historien om Gitte Bielefeldt her
Eli Winther Krogsholm
- Jeg synes, at den nye prøveform er med til at sikre en professionalisering af droneflyvningen, når man skal benytte drone i en erhvervsmæssig sammenhæng.
Eli Winther Krogsholm
Droneinstruktør hos IBA