Varmepumper

Lær at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper.

Med faget Varmepumper er du klædt på til at rådgive kunder og opsætte og montere varmepumper.

Med i bagagen har du en grundlæggende viden om forskellige varmepumpesystemers fysik og driftsprincipper. Du har samtidig kendskab til dimensioneringsgrundlaget for jordslanger og til de geotermiske ressourcer.

Du kan også rådgive kunder om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper og videregive din egen viden på en måde, så kunder forstår det.

DKK 7.500
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
02/05 2022 kl. 08:30-16:00
03/05 2022 kl. 08:30-16:00
04/05 2022 kl. 08:30-16:00
12/05 2022 kl. 12:00-14:00
20/05 2022 kl. 12:00-14:00
Eksamen: :
Den 25. maj 2022
Ansøgningsfrist: 18/04 2022
Den 12. og 20.5.22 udbydes som online vejledning på MS Teams.

Dette forløb udbydes i samarbejde med Solar Denmark, og afholdes i Vejen.
Prisen er inkl. materialer til undervisning samt e-bog i forbindelse med den studieforberedende pakke.
Du modtager information om din optagelse ca. 10 dage før 1. undervisningsdag. Informationen sendes til din mail.
Hvis du ikke ønsker at modtage e-bogen bedes du kontakte Louise Dupont Drejer på tlf. nr. 76527313 eller på mail ldd@solar.dk.
Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Med faget Varmepumper får du fod på relevante lovgivning på området: byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen. Du lærer om myndighedernes krav til miljø og sikkerhed. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi.
  • Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
  • Aflevering af anlæg til kunde.

Værdi for dig

  • Du får bred viden inden for rådgivning og montering af varmepumper
  • Du får redskaverne til at rådgive omkring forskellige energibesparende løsninger i forbindelse med etablering af varmepumper 

Værdi for din arbejdsgiver

  • Bred viden omkring relevant lovgivning på området
  • Forståelse for myndighedernes krav til miljø og sikkerhed ved opsætning af varmepumper

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Energiteknologi

- Kurset var vildt godt skruet sammen
Kristian Arentz
Har taget akademifaget Varmepumper
Elektriker og køletekniker, Akjær El ApS
Læs om Kristians oplevelse med uddannelsen >>
Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Diplomuddannelse i salg