Varmepumper

Lær at opsætte, indregulere og rådgive om varmepumper.

Med faget Varmepumper er du klædt på til at rådgive kunder og opsætte og montere varmepumper.

Med i bagagen har du en grundlæggende viden om forskellige varmepumpesystemers fysik og driftsprincipper. Du har samtidig kendskab til dimensioneringsgrundlaget for jordslanger og til de geotermiske ressourcer.

Du kan også rådgive kunder om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper og videregive din egen viden på en måde, så kunder forstår det.

Varmepumper er et valgfag på Akademiuddannelse i Energiteknologi. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Få styr på relevant lovgivning på området

Med faget Varmepumper får du fod på relevante lovgivning på området:

 • Byggelovgivning
 • Autorisationslovgivning
 • Støjlovgivning
 • Jordvarmebekendtgørelsen.

Du lærer om myndighedernes krav til miljø og sikkerhed. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.

Dét lærer du på faget Varmepumper

Hvordan kan du opnå viden og forståelse for opgaver som opsætning og montering af varmepumper? 

På uddannelsen får du blandt andet indsigt og viden om:

 • Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi.
 • Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
 • Aflevering af anlæg til kunde.

Værdi for dig

 • Uddannelsen giver dig en værdifuld viden og kompetencer inden for rådgivning og montering af varmepumper. 
 • Med den nye viden vil du være rustet til at rådgive kunder og klienter om de bedste tilgange til at opnå energieffektive og miljøvenlige varmeløsninger. Du vil kunne identificere og anbefale de mest passende energibesparende tiltag og optimeringer, der passer til specifikke behov og budgetter.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Uddannelsen vil give dig en dybdegående forståelse af lovgivningen på området for varmepumper og energieffektivitet.
 • Varmepumpebranchen er underlagt krav fra myndighederne vedrørende miljømæssig bæredygtighed og sikkerhed. Ved at have medarbejdere, der har en grundig forståelse af disse krav, kan virksomheden sikre, at alle installationer udføres korrekt og i overensstemmelse med myndighedernes standarder. Du vil dermed opnå en forståelse for myndighedernes krav til miljø og sikkerhed ved opsætning af varmepumper.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Faget Varmepumper er en del af akademiuddannelsen i Energiteknologi. Du kan vælge at tage faget selvstændigt eller som en del af en hel uddannelse.

En fuld akademiuddannelse tager normalt omkring 2-3 år at fuldføre, og du kan vælge at studere på daghold, aftenhold eller en kombination af begge, alt efter hvad der passer bedst til dine personlige og arbejdsmæssige forpligtelser.

Uanset om du vælger at tage faget Varmepumper som et selvstændigt fag eller som en del af akademiuddannelsen, får du faglig viden kombineret med praktiske værktøjer, som du kan bruge i din hverdag.

Læs mere om akademiuddannelsen i Energiteknologi

- Kurset var vildt godt skruet sammen
Kristian Arentz
Har taget akademifaget Varmepumper
Elektriker og køletekniker, Akjær El ApS
Læs om Kristians oplevelse med uddannelsen >>
Book et karrierermøde

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Book et karrierermøde