Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

Kvalificér dig til at arbejde med de muligheder og udfordringer tværfagligt samarbejde giver i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af innovationsprocesser i virksomheder og organisationer. Herunder muligheden for at øge innovationshøjden ved at involvere personer med forskellige fagligheder i en konkret innovationsudfordring.

Modulet udvikler din evne til samarbejde i tværfaglige teams, herunder opmærksomheden på egen rolle og bidrag til teamet. Samtidig hermed stifter du bekendtskab med teknikker og metoder til at facilitere samarbejdet i tværfaglige teams.

Læs Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser som del af Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion eller som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Mulighederne og udfordringerne ved hvad tværfagligt samarbejde giver i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af innovationsprocesser i virksomheder og organisationer. Herunder muligheden for at øge innovationshøjden ved at involvere personer med forskellige fagligheder i en konkret innovationsudfordring.
 • Modulet udvikler endvidere den studerendes evne til samarbejde i tværfaglige teams, herunder opmærksomheden på egen rolle og bidrag til teamet. Samtidig med at den studerende stifter bekendtskab med teknikker og metoder til at facilitere samarbejdet i tværfaglige teams. 

Værdi for dig

 • Du får viden om tværfagligt teamsamarbejde og gruppe dynamikker og kendskab til grundlæggende begreber og teknikker indenfor facilitering af tværfaglige teams.
 • Du får viden om de muligheder og udfordringer tværfagligt samarbejde giver i forhold tilinnovationsprocesser.
 • Arbejd med de muligheder og udfordringer tværfagligt samarbejde giver i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af innovationsprocesser i virksomheder og organisationer. Herunder muligheden for at øge innovationshøjden ved at involvere personer med forskellige fagligheder i en konkret innovationsudfordring.
 • Modulet udvikler dine evner til samarbejde i tværfaglige teams, herunder opmærksomheden på egen rolle og bidrag til teamet. Samtidig med at du stifter bekendtskab med teknikker og metoder til at facilitere samarbejdet i tværfaglige teams.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Redskaber til at formidle egen faglighed og kompetencer i tværfaglige sammenhænge.
 • Observere og reflektere over teamets arbejdsproces og medlemmernes bidrag.
 • Bidrage til teamets fremdrift og løsning uoverensstemmelser og konflikter.
 • Udvikle, gennemarbejde og formidle innovative løsninger baseret på tværfaglighed.
 • Samarbejde med personer med forskellige, faglige og professionelle baggrunde.
 • Tilrettelægge og facilitere afgrænsede tværfaglige innovationsprocesser i forhold produkter eller processer.
 • Tilegne sig ny viden og færdigheder i forhold tværfagligt samarbejde og innovationsprocesser.
LOGO: Byg oven på, fagmoduler for faglærte

Byg oven på dit svendebrev med en praktisk uddannelse for faglærte.

En akademiuddannelse gør dig endnu bedre til det, du er god til.

Læs mere om 'Byg Oven På'

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2020):

​AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2017):

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter en tidligere studieordning, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler op til 6 år efter det seneste modul er afsluttet, eller afslutte uddannelsen efter den nye studieordning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser