Toldret

Styrk dine kompetencer inden for import og eksport.

Akademifaget Toldret er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Undervisningen giver dig en grundlæggende forståelse for og kendskab til told generelt og de primære retskilder inden for toldområdet.

Dine kompetencer inden for import- og eksportprocedurer, herunder også tarifering, bliver styrket. Desuden gør faget dig i stand til at kunne udføre opgaver inden for områder som toldværdi, toldpræference og oprindelse, rejsegodsregler og EU-Handel.

Læs Toldret som del af Akademiuddannelse i Skatter og afgifter eller som et selvstændigt fag.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
19/08 2024 kl. 09:00-16:00
26/08 2024 kl. 09:00-16:00
02/09 2024 kl. 09:00-16:00
09/09 2024 kl. 09:00-16:00
16/09 2024 kl. 09:00-16:00
23/09 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
Afholdes 9. oktober 2024
Ansøgningsfrist: 05/08 2024
Prisen er ekskl. litteratur
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Told og handelspolitik samt lovgivning, Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer og økonomiske procedurer
 • Informationskilder, for eksempel EU og SKATs hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB) og tarifering, eVita – EDB tariffen
 • Toldværdi og toldpræference samt oprindelse
 • Antidumping told og udligningstold samt definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import og eksport procedurer, fortoldnings- og udførelsesangivelsen samt toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler og EU – Handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf

Værdi for dig

 • Du får grundlæggende viden omkring told og handelspolitik, med lovningen der hører til i Danmark og EU
 • Du styrker dine kompetencer inden for import- og eksportprocedurer

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Nyeste viden inden for told og de tilhørende love i EU
 • Kompetencerne til at udføre opgaver inden for toldværdi, toldpræference og oprindelse, rejsegodsregler og EU-Handel

Målgruppe

Du har måske ansvar for økonomi i en mindre eller mellemstor virksomhed – sikkert en, der arbejder med import og / eller eksport. Du er muligvis selvstændig bogholder. Eller du er ansat i en bank og vil have et bredere kendskab til økonomi. Dette modul er for lige præcis dig, der gerne vil blive specialist inden for toldområdet og styrke dine kompetencer om toldprocedurerne for import og eksport.

Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.