Akademiuddannelse i International transport og logistik

Supply Chain Management

Dette fag er ved at udgå som følge af en ændring af studieordningen og erstattes af Logistik og Supply Chain Management. Hvis du allerede har læst faget Logistik og gerne vil tage en hel uddannelse, så kontakt gerne vores uddannelseskoordinatorer.

På denne uddannelse lærer du en række centrale metoder og redskaber, som gør dig i stand til at analysere forsyningskæden og samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og forsyningskædens øvrige elementer, både på kort og lang sigt.

Du får kendskab til SCM forretningsmodeller på et strategisk, taktisk og operationelt niveau, og du får viden om målstyring som fx KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Book et karrierermøde

Hvad er supply chain management?

Supply Chain Management (SCM) handler overordnet om, at håndtere en virksomheds vare- og materialestrømme helt fra råvareleverandør til slutforbruger.

Du får bl.a. viden og forståelse for

Når du læser Supply chain management får du indsigt i hele forsyningskæden. Vi sætter fokus på, hvordan kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele, og hvordan virksomheden kan udnytte de fælles ressourcer.

Du lærer også om optimering af forsyningskæden med fokus på forsynings-, produktions-, og distributionsstrategien, og du får et indblik i forandringsprocesser i forhold til organisering og projektstyring.

Gennem uddannelsen kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Værktøjer til analyse af virksomhedens forsyningskæde
 • SCM forretningsmodeller
 • Forandringsprocesser
 • Målstyring.

Derfor skal du læse Supply chain management-uddannelsen

 • Du får de nyeste metoder og redskaber, til at kunne analysere virksomhedens forsyningskæde
 • Du lærer om begreber som KPI, SCOR, Balanced Scorecard og Benchmarking
 • Du får kompetencerne til at optimere virksomhedens forsyningskæde og får et indblik i de forskellige forandringsprocesser inden for projektstyring

Supply chain management giver værdi til din arbejdsgiver 

 • Du kan styrke virksomhedens kædesamarbejde, så det skaber konkurrencemæssige fordele
 • Du kan hjælpe virksomheden med at udnytte de fælles ressourcer

Sådan er Supply chain management-faget opbygget

Du kan tage faget Supply Chain Management som enten daghold eller aftenhold. Faget giver 10 ECTS point. ECTS står for European Credit Transfer System og et internationalt pointsystem der angiver rbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Målgruppe for faget

Når du vælger faget Supply Chain Management, arbejder du måske som analytiker eller konsulent på transport- og logistikområdet eller inden for indkøb. Det kan også være, at du er indkøber.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i International transport og logistik

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i International transport og logistik. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse