Statistik

Bliv skrap til at tage de rette beslutninger ved hjælp af et grundigt statistisk forarbejde. På denne uddannelse lærer du om de grundlæggende statistiske begreber, modeller og metoder.

Du kommer til at arbejde med alt fra hypotesetests og dataindsamlings-metoder til stikprøveudvælgelse og opstilling af regressionsmodeller. Du bliver i stand til at udarbejde og analysere sandsynlighedsberegninger, samt til at tage højde for statistisk usikkerhed.

Du lærer desuden om begreber som konfidensintervaller, variansanalyse og stokastiske variable og du opnår praktiske redskaber til at udarbejde og fortolke økonomiske analyser for virksomheden.

Statistik er et valgfag på Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for

 •  Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
 •  Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 •  Konfidensintervaller og hypotesetest
 •  Ensidig variansanalyse
 •  Regressionsanalyse
 •  Stikprøveudvælgelse

Værdi for dig

 • Du får bred viden omkring grundlæggende statistiske begreber, modeller og metoder
 • Du får kompetencerne til at udarbejde og analysere sandsynlighedsberegninger
 • Du opnår forståelse for statistisk usikkerhed og hvad det gør for dine undersøgelser

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Du bliver i stand til at gennemføre dataindsamlinger, opstille og afprøve hypoteser samt udføre forskellige tests
 • Du kan deltage i virksomhedens økonomiske analyser og bidrage til, at beslutninger bliver truffet på et korrekt grundlag
Book et karrierermøde

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder eller skal til at arbejde inden for økonomi og regnskab og ønsker kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk statistik med en professionel tilgang.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.