Solcelleanlæg

Bliv godkendt som VE-montør eller VE-installatør.

 • Hvordan placerer vi bedst vores nye solcelleanlæg?
 • Hvordan skal det vende, og hvordan skal det hælde, når vores ejendom er placeret på denne måde på matriklen?
 • Kan vores tag overhovedet bære et solcelleanlæg?
 • Er vores ejendom egnet til et solcelleanlæg?
 • Og hvad med klimaet – de siger det regner mere og mere, så er et solcelleanlæg en god idé?

Det er blot nogle af de mange spørgsmål, du med dette akademifag på eksamensbeviset kan hjælpe kunder med svaret på, så du kan give dem den bedst mulige rådgivning og vejledning.

Læg dertil, at du lærer, hvordan du skal bruge de europæiske teknologistandarder og vælge det rigtige værktøj og udstyr, så arbejdet overholder sikkerhedskrav og standarder.

Endelig får du også kendskab til, hvordan en solcelle er opbygget og virker, ligesom du får viden om strøm som bæredygtig, grøn energi.

Det er alt sammen baggrunden for, at dette modul kvalificerer dig til at blive godkendt som VE‐montør eller VE‐installatør.

Solcelleanlæg kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Energiteknologi.

DKK 7.500
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
13/05 2024 - 08:30-15:30 - T
14/05 2024 - 08:30-15:30 - T
15/05 2024 - 08:30-15:30 - T
24/05 2024 - 09:00-11:00 - O
31/05 2024 - 09:00-11:00 - O

T = Tilstede undervisning
O = Online undervisning
Eksamen: :
Den 6. eller 7 juni 2024
Ansøgningsfrist: 29/04 2024
Den 24. og 31. maj er online vejledning efter aftale med underviser.
Dette forløb udbydes i samarbejde med Solar Denmark og afholdes i Vejen.
Prisen er inkl. materialer til undervisning samt forplejning.
Du modtager information om din optagelse ca. 7 dage før 1. undervisningsdag. Informationen sendes til din mail.
Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Akademifaget Solcelleanlæg er et valgfag på Akademiuddannelsen i Energiteknologi.

Hvorfor vælge en VE-montør- eller VE-installatøruddannelse med fokus på solcelleanlæg?

Solcelleteknologi og dens betydning inden for vedvarende energi og bæredygtighed udgør kernen i vores uddannelse. Efterspørgslen efter solcelleanlæg på både inden for erhverv og blandt de private vokser hurtigt, og det er her, du kommer ind i billedet.

Som VE-montør eller VE-installatør med ekspertise inden for solcelleanlæg spiller du en central rolle i at opfylde denne efterspørgsel. Du har mulighed for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at installere og vedligeholde solcelleanlæg, der udnytter solens kraft til at generere ren, grøn energi. Du bliver rustet til at blive en vigtig aktør i den hastigt voksende solcelleindustri. 

Anders Koba Jensen
- Hvis Danmark skal nå sine klimamål i 2050, så tænker jeg, at der skal mere end ”windpower” til. Så skal der også bruges ”sunpower”.
Anders Koba Jensen
Indehaver af Brabrand El Aut. Elinstallatør
Læs hvordan Anders bruger uddannelsen>>

Dét lærer du, når du læser faget Solcelleanlæg

Når du vælger at studere faget Solcelleanlæg, vil du få tekniske kompetencer inden for installation, vedligeholdelse og reparation af solcelleanlæg.

Helt kort fortalt, lærer du om:

 • Montering af solcellesystemer.
 • Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
 • Aflevering af anlæg til kunde.

Lidt mere uddybende lærer du om:

 • Installation af solcelleanlæg:
  Du bliver i stand til at installere solcellesystemer på  hustage, jordmonterede anlæg og i forbindelse med erhvervsbyggerier. 
 • Vedligeholdelse og reparation:
  Du vil lære at holde solcelleanlæg i optimal drift ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse og identificere og løse problemer, der kan opstå. 
 • Energioptimering:
  Du vil forstå, hvordan man optimerer effektiviteten af solcelleanlæg ved at overvåge og analysere deres ydeevne. 
 • Sikkerhed og efterlevelse af regler:
  Sikkerhed er afgørende inden for solcelleanlæg, og du vil lære de nødvendige sikkerhedsprocedurer og efterlevelse af lovgivning og regulering for at beskytte både dig selv og miljøet.
 • Teknisk dokumentation:
  Du vil blive fortrolig med at oprette teknisk dokumentation og rapporter, der er nødvendige for projektplanlægning, gennemførelse og vedligeholdelse.
 • Energieffektivitet og bæredygtighed:
  Du vil udvikle en forståelse for, hvordan solcelleanlæg bidrager til bæredygtig energiproduktion og reduktion af miljøpåvirkningen.

Værdi for dig

Du kan efter endt uddannelse beskrive solcelleprodukter og herunder omkostnings‐ og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer.

Du kan formidle oplysninger om mekanisk konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere og brugere.

Værdi for virksomheden

Uddannelsen gør dig i stand til at håndtere installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr.

Du lærer også at arbejde sammen med andre fagfolk. Det betyder, at du kan tage ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Det handler blandt andet om tilpasning af el-konstruktionen.

Hvem henvender faget Solceller sig til?

Uddannelsen er oplagt for dig, der vil VE-godkendes, så du kan installere VE-teknologien solcelleanlæg. Den statslige godkendelsesordning skal sikre høj kvalitet i VE-teknologier. Så ved at tage uddannelsen bidrager du til at sikre effektiviteten af solcelleanlæg.

Hvad er forskellen på en VE-montør og en VE-installatør?

En VE-montør og VE-installatør er begge involveret i installation og vedligeholdelse af vedvarende energianlæg (VE), men de har forskellige roller og ansvarsområder:

VE-montør:

 • Installerer VE-anlæg på stedet og sikrer, at installationen udføres korrekt.
 • Varetager ofte den praktiske implementering af VE-teknologier, herunder opsætning af solcellepaneler, vindmøller eller andre VE-komponenter.
 • Udfører vedligeholdelsesopgaver, såsom rengøring og mindre reparationer på VE-anlæg.
 • Kan have ansvar for den fysiske inspektion og testning af VE-udstyr.
 • Bidrager til teknisk dokumentation ved at registrere data om installation og vedligeholdelse af VE-anlæg.

VE-installatør:

 • Ansvarlig for planlægning og implementering af VE-anlægsprojekter.
 • Fokuserer på at udvikle og udføre tekniske løsninger, der passer til kundens behov og krav.
 • Håndterer ofte elektriske installationer i forbindelse med VE-anlæg og sørger for, at de tilsluttes korrekt til eksisterende elnet.
 • Er ansvarlig for at udføre nødvendige beregninger og dimensionering af VE-anlægget.
 • Spiller en rolle i udarbejdelsen af teknisk dokumentation og rapporter, der er nødvendige for projektgennemførelse og efterfølgende vedligeholdelse.

VE-montøren vil typisk fokusere på den praktiske implementering og installation af VE-komponenter, mens VE-installatøren vil have en mere ledende rolle med ansvar for projektplanlægning og teknisk design. Begge titler er afgørende for at sikre, at VE-anlæg installeres og vedligeholdes korrekt for at generere vedvarende energi på en pålidelig og effektiv måde.

Claus Bo Jensen
- Jeg har fået den teoretiske baggrund for, hvad det er for nogle aspekter, der spiller ind, når man skal dimensionere et solcelleanlæg.
Claus Bo Jensen
Overmontør og fagligt ansvarlig i Risbjerg El & Køleteknik A/S
Læs hvordan Claus bruger uddannelsen>>
Tag et webinar

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Jesper Mikkelsen
- Jeg vil gerne have, at vi får en grøn profil i firmaet, og derfor tager jeg akademifaget Solceller.
Jesper Mikkelsen
Indehaver af Givskud El
Læs hvordan Jesper bruger uddannelsen>>
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne