Projektledelse

Få styr på alle faser i projektarbejde, og brug projektlederværktøjerne til at komme sikkert gennem hele processen.

På akademifaget Projektledelse uddanner du dig i principperne for projektarbejde og projektledelse og bliver i stand til at anvende styringsmodeller og værktøjer i forhold til forskellige projekttyper.

Projektledelse tager udgangspunkt i et konkret projekt, hvor du bruger teori og modeller i forhold til projektarbejde i praksis.

Projektledelse er en del af Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion - men kan også læses som et selvstændigt fag.

Denne tilmelding er for dig der er i job. Se tilmelding for dig, der er ledig >>

 • Daghold
 • Aftenhold
DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
14/03 2024 kl. 09:00-15:15
15/03 2024 kl. 09:00-15:15
21/03 2024 kl. 09:00-15:15
22/03 2024 kl. 09:00-15:15
04/04 2024 kl. 09:00-15:15
05/04 2024 kl. 09:00-15:15
11/04 2024 kl. 09:00-15:15
12/04 2024 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
Uge 17
Ansøgningsfrist: 07/03 2024
Tilmeld
DKK 4.900
Omfang: 10 ECTS
Ansøgningsfrist: 27/08 2024
Undervisning 10-12 tirsdage kl. 18:00 - 21:15. Du modtager velkomstinformation ca. 10 dage før 1. undervisningsaften. Her kan du se hvilken litteratur du skal købe inden holdstart - litteraturudgift udgør kr. 500-800. Faget afsluttes med mundtlig eksamen senest 31.1.2025 - eksamensdato aftales senest ved studiestart. Hvis du ønsker betaling via faktura, så udstedes og sendes denne sammen med din velkomstinformation - betalingsfrist 14 dage fra udstedelsesdato. En del af faget kan være e-learning. Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Hvad er god projektledelse?

Helt grundlæggende så handler projektledelse om at have værktøjerne til at få et godt overblik over og kunne styre projektet igennem projektstyringens faser. Det at skabe fremdrift i dit projekt og det at lære at arbejde strategisk med projektet.

De grundlæggende principper for projektledelse inkluderer blandt andet:

 • Overblik over projektets faser: Forståelse af projektets faser, herunder identifikation af behov, planlægning, udførelse og afslutning.
 • Styring af projektets faser: Effektiv styring og opfølgning på hver fase af projektet, herunder fastlæggelse af mål, tidsplan, ressourcer og budget.
 • Skabe fremdrift: Aktivt arbejde med at sikre, at projektet skrider fremad, ved at opretholde en passende hastighed og overvinde forhindringer eller forsinkelser.
 • Strategisk arbejde: Identifikation og anvendelse af strategier og tilgange, der understøtter projektets mål og succes, herunder risikostyring, interessentanalyse og kommunikation.
 • Effektiv kommunikation: Sikring af klar og effektiv kommunikation mellem projektlederen, teammedlemmer, interessenter og andre involverede parter.
 • Ressourcestyring: Planlægning og tildeling af ressourcer, herunder personale, teknologi, finansiering og udstyr, for at opnå projektets mål inden for de givne rammer.
 • Kvalitetsstyring: Sikring af høj kvalitet i projektets leverancer ved at fastsætte og overvåge kvalitetsstandarder samt implementere kvalitetskontrolforanstaltninger.
 • Risikostyring: Identifikation, vurdering og håndtering af risici, der kan påvirke projektets succes, herunder udvikling af risikostyringsplaner og implementering af passende foranstaltninger.
 • Teamledelse: Effektiv ledelse af projektteamet, herunder delegering af opgaver, motivation, konflikthåndtering og fremme af samarbejde og engagement.
 • Kontinuerlig evaluering: Løbende vurdering af projektets fremskridt og resultater for at sikre, at det fortsætter i overensstemmelse med målene og justering af strategier eller planer efter behov.

Disse principper udgør fundamentet for en vellykket projektledelse og bidrager til at sikre, at projektet udføres effektivt, opfylder kravene og opnår de ønskede resultater.

Igennem praksisnære problemstillinger får du igennem forløbet et solidt indblik i alle projektstyringens faser. 

Få konkrete værktøjer i faget Projektledelse, og bliv en stærk projektleder

På akademifaget Projektledelse lærer du bl.a. om:

 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Agile projektformer
 • Ressourceallokering
 • Bæredygtighed og projektledelse.

Dét får du ud af faget Projektledelse

 • Med et uddannelsesforløb i Projektledelse bliver du godt rustet til projektarbejde på et højt niveau.
 • Du arbejder med projektledelse på et praktisk plan og lærer at holde overblikket og tage højde for alt lige fra ressourcer til netværk og gruppesammensætning samt til de forskellige styringsmodeller og værktøjer.

Hvad får du og din arbejdsgiver ud af faget projektledelse?

Faget projektledelse giver både dig og din arbejdsgiver en række fordele og gevinster.

Hvad får du ud af at faget projektledelse?

Som individ vil du opnå følgende ved at besidde projektledelseskompetencer:

 • Arbejde praktisk med virksomhedens projekter: Du vil få mulighed for at anvende dine projektledelsesfærdigheder og -metoder i praksis ved at deltage i virksomhedens projekter. Dette giver dig praktisk erfaring og mulighed for at anvende de lærte principper og teknikker i virkelige arbejdssituationer.
 • Udvikle virksomhedens projektkultur: Ved at implementere projektledelsesmetoder og -tilgange bidrager du til at skabe en stærk projektkultur i virksomheden. Dette indebærer at etablere klare mål, strukturerede processer og effektiv kommunikation, der fremmer succesfulde projekter og resultatorienteret arbejde.
 • Styrke virksomhedens effektivitet og praksis: Din viden om projektledelse vil bidrage til at forbedre virksomhedens effektivitet og arbejdspraksis. Du vil være i stand til at identificere og implementere bedste praksis inden for projektledelse, hvilket resulterer i bedre planlægning, styring af ressourcer, risikohåndtering og opnåelse af mål.

Hvad får din arbejdsgiver ud af at faget projektledelse?

Din arbejdsgiver vil også drage fordel af at have medarbejdere med projektledelseskompetencer:

 • Effektiv projektgennemførelse: Ved at have medarbejdere med projektledelsesfærdigheder kan virksomheden forvente mere effektiv gennemførelse af projekter. Dette indebærer bedre planlægning, ressourceallokering, tidsstyring og opnåelse af projektmål inden for de fastsatte rammer.
 • Forbedret kvalitet og resultater: Projektledelsesmetoder og -værktøjer hjælper med at sikre høj kvalitet i projektets leverancer og opnåelse af ønskede resultater. Virksomheden kan forvente bedre projektstyring, opfyldelse af kundebehov og tilfredsstillelse af interessenternes forventninger.
 • Øget konkurrenceevne: Ved at have medarbejdere med projektledelseskompetencer kan virksomheden differentiere sig på markedet. Evnen til at lede og gennemføre projekter effektivt giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel og mulighed for at tilbyde innovative løsninger til kunderne.

Samlet set får du som individ mulighed for at udvikle dine projektledelsesfærdigheder og anvende dem i praksis, mens din arbejdsgiver drager fordel af øget effektivitet, forbedret projektkultur og styrkelse af virksomhedens praksis.

Hvem henvender faget Projektledelse sig til?

Faget Projektledelse er for dig, der har brug for at være en effektiv projektleder. Du har måske ansvaret for større eller mindre projekter i virksomheden, eller det kan være, at du arbejder med selvstændig rådgivning inden for projektledelse.

Få hjælp til at finde den rette uddannelse inden for projekteledelse

Går du med drømme om en uddannrelse inden for projekter og ledelse? Har du brug for en opgradering inden for dit fag? Eller har du lyst til et brancheskifte, jobskifte eller en helt ny karriere?

Så kan et gratis og helt uforpligtende karrieremøde måske være noget for dig.

Læs mere om mulighederne for at få et karrieremøde iog få lagt en uddannelsesplan her.

Byg din egen akademiuddannelse (AU)

Du kan tage alle vores akademifag enkeltvis. De bliver typisk udbudt både som daghold og aftenhold, og du bestemmer selv, hvad der passer dig bedst.

Hvis du vælger at tage flere fag, kan du samle så mange ETCS-point, at du står med en fuld akademiuddannelse. Det vil typisk tage dig 2-3 år at få en fuld akademiuddannelse.

Læs mere om akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion

Certificering

Du kan supplere din projektstyringsuddannelse med en PRINCE2® certificering.

Læs om PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practitioner.

Se også vores uddannelse Projektstyring i praksis

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2020):

​AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2017):

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter en tidligere studieordning, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler op til 6 år efter det seneste modul er afsluttet, eller afslutte uddannelsen efter den nye studieordning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold

Undervisere

Tag et webinar