Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Få en stærk og grundlæggende forståelse for, hvordan en organisation er opbygget, og lær hvordan du kan være med til at skabe udvikling med en vækstskabende tilgang med mennesker i fokus.

Organisationsudvikling i HR-perspektiv tager fat på organisationstypers påvirkning på menneskers ageren og samarbejde internt. Du kommer til at arbejde med, hvordan teamet, herunder den enkelte, kan tilgå de udfordringer og forandringer, som er naturlige i den accelererende udvikling, virksomheden og samfundet er midt i.

DKK 4.900
Omfang: 10 ECTS
Ansøgningsfrist: 30/01 2023
Undervisning 10-12 mandage kl. 18:00 - 21:15. Du modtager velkomstinformation ca. 10 dage før 1. undervisningsaften. Her kan du se hvilken litteratur du skal købe inden holdstart - litteraturudgift udgør kr. 500. Faget afsluttes med mundtlig eksamen senest 30.6.2022 - eksamensdato aftales senest ved studiestart. Hvis du ønsker betaling via faktura, så udstedes og sendes denne sammen med din velkomstinformation - betalingsfrist 14 dage fra udstedelsesdato. En del af faget kan være e-learning. Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Du vil arbejde med konkret udvikling af organisationen med fokus på de forandringer, som dette medfører. Uddannelsen giver dig kompetencerne til, at du, ud fra et HR-perspektiv, kan tilgå den enkeltes, teamets og organisationens udfordringer og modstand. De redskaber, som du tilegner dig, gør bl.a. også, at du bliver en af de personer, som kontinuerligt kan facilitere og forankre udvikling og forandring.

Faget skal være med til, at du som HR-professionel eller leder i højere grad bliver præcis omkring, hvilken udvikling for potentiale, du kan forløse gennem dine medarbejdere og organisation som helhed.

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Forståelse for, hvordan din virksomhed er bygget op organisatorisk, og hvilke muligheder og udfordringer, det giver
 • Hvordan du ud fra et HR-perspektiv kan være proaktiv i udviklingen af din organisation
 • Hvordan du kan tilgå forandringer, så modstand bl.a. bliver vendt til konstruktiv udvikling
 • Hvordan du kan motivere din organisation til forandring og udvikling
 • Hvilke værktøjer du kan sætte i spil for at kunne motivere det enkelte menneske i organisationen
 • Hvordan du tilgår hierarkiet og de magtstrukturer, som organisationen består af.

Værdi for dig:

 • Viden omkring udvikling af organisationen i et HR-perspektiv
 • Værktøjerne til at motivere det enkelte menneske i organisationen
 • Kompetencerne til at udvikle organisationen og viden omkring de forandringer det kan medføre

Værdi for virksomheden

 • Du gør, at HR, i din virksomhed, bliver en værdiskabende funktion, hvor dine kompetencer kan være med til at flytte virksomhedens udvikling i et langsigtet perspektiv
 • Du tilfører din virksomhed kompetencer, så I kan tilgå konkrete forandringer, og du bliver en af spydspidserne i, at forandringen kan blive forankret i organisationen
 • Du kan være med til at netop din virksomhed begynder at arbejde udviklende og proaktivt med medarbejderne, når organisationen skal udvikles imod nye forretningsområder
 • Du sikrer, at samarbejdet på tværs af organisationen bliver drevet, så produkter og services både er i udvikling, men også bliver skabt med det stærkest mulige team.
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Målgruppe

Du arbejder enten direkte med HR-opgaver, skal arbejde med det i fremtiden, eller også er du leder med ansvar for et team eller en afdeling. Du ønsker at dygtiggøre dig inden for feltet, da du ved, at kompetenceudvikling bliver et direkte konkurrenceparameter i fremtidens marked.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Human Resource

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Human Resource. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus. 

Hvis du læser Akademiuddannelse i Ledelse kan du tage dette fag som valgfag.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. august 2022 (Revideret)

AU i Human Resource (PDF)

Studieordning pr. 30. marts 2022

AU i Human Resource (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator
Casper Middelbo
- Efteruddannelse er vigtigt. Både for virksomhedens skyld, men også for din egen.
Casper Middelbo
Personlig rådgiver, Danske Bank
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne