Moms og Afgifter

Lær at arbejde med moms i almindelige virksomheder.

Akademifaget Moms og afgiftsret er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

I dette fag får du grundlæggende viden om indirekte skatter og primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Det primære fokus i undervisningen er på lovgivningen inden for momsområdet, hvor undervisningen vægter højt, at du og dine medstuderende får viden om momssystemets virkemåde. Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed.

Undervisningen fokuserer både på nationale og internationale regler, og du vil derfor blive undervist i at kunne anvende momsregler ved handelstransaktioner i Danmark og med udlandet. Samtidig lærer du at vurdere praksisnære problemstillinger inden for momsområdet, herunder især subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.

Hovedområderne i faget er: Moms, lønsumsafgift, punktafgifter og godtgørelse af energiafgifter.

Læs Moms og Afgifter som del af Akademiuddannelse i Skatter og afgifter eller som et selvstændigt fag.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
12/04 2024 kl. 09:00-16:00
19/04 2024 kl. 09:00-16:00
26/04 2024 kl. 09:00-16:00
03/05 2024 kl. 09:00-16:00
17/05 2024 kl. 09:00-16:00
24/05 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen: :
Afholdes den 7. juni 2024
Ansøgningsfrist: 29/03 2024
Litteraturen er eksklusiv litteratur
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Regnskabs- og fakturakrav i momsloven
  • Visse særlige opgørelsesmetoder inden for momsområdet
  • Principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter
  • Hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder

Værdi for dig

  • Du får grundlæggende viden om indirekte skatter og primære retskilder
  • Du opnår kompetencerne til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed

Værdi for din arbejdsgiver

  • Bred viden om skatter og retskilder – både nationale og internationale regler
  • Arbejde med praksisnære problemstillinger, som du kan bruge direkte i virksomheden

Målgruppe

Dette fag er for dig, som gerne vil blive bedre på lovgivning inden for momsområdet og gerne vil udbrede din viden omkring momssystemets virkemåde. Faget egner sig til dig, der har ansvar for økonomi i en mindre eller mellemstor virksomhed. Du er muligvis selvstændig bogholder. Eller du er ansat i en bank og vil have et bredere kendskab til økonomi. I hvert fald ønsker du en større viden omkring international handel og forståelse for danske samt internationale handelstransaktioner.

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.