Materialestyring

Få viden om materialestyringens indhold og formål i værdi- og forsyningskæde. Du får nutidig teori og metode inden for materialestyring og redskaber til at kunne analysere og træffe beslutninger om materialestyringsbehov samt valg af principper og metoder. 

Materialestyring kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Materialestyringens indhold og formål i værdi- og forsyningskæde.
 • Nutidig teori og metode inden for materialestyring.
 • Tilpasning af materialestyring til markedsbehov og virksomhedens logistiske situation og strategi.
 • Analyse af og beslutning om virksomhedens materialestyringsbehov samt valg af principper ogmetoder. 

Værdi for dig

 • Bliv i stand til at omsætte virksomhedens strategier og mål inden for kundeservice, lager og produktion til operationelle beslutninger inden for materialestyring.
 • Kend til hvordan virksomheden definerer sit behov for materialestyring og hvordan forskellige typer af forsyningskæder stiller forskellige krav til materialestyringen i værdikæden.
 • Forstå nutidig praksis samt ny central anvendt teori ogmetode.
 • Forstå materialestyringssystemets omkostninger samt fordele og ulemper.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Redskaber til at forstå og analysere materialernes vej igennem forsyningskæden og vælge relevantstyringsmetode.
 • Mulighed for at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden og indgå i udviklingsorienterede situationer inden for materialestyringsområdet og tilgrænsende faglige områder.
 • Tilegne ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til materialestyring og den ramme materialestyringen udføres i.
LOGO: Byg oven på, fagmoduler for faglærte

Byg oven på dit svendebrev med en praktisk uddannelse for faglærte.

En akademiuddannelse gør dig endnu bedre til det, du er god til.

Læs mere om 'Byg Oven På'.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2020):

​AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2017):

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter en tidligere studieordning, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler op til 6 år efter det seneste modul er afsluttet, eller afslutte uddannelsen efter den nye studieordning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser