Lederens forretningsforståelse

Omsæt virksomhedens økonomiske data til konkret handling.

På uddannelsen lærer du om de ledelsesøkonomiske principper, at prioritere og træffe strategiske beslutninger samt at udarbejde og vurdere investerings- og finansieringsforslag.

Lederens rolle er under konstant udvikling. Et helt centralt område, hvor lederen virkelig kan gøre en forskel, er dennes forståelse for økonomi og økonomiske sammenhænge i virksomhedens drift.

Læs som del af Akademiuddannelsen i Ledelse eller som selvstændigt fag.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
02/10 2023 kl. 09:00-15:15
03/10 2023 kl. 09:00-15:15
09/10 2023 kl. 09:00-15:15
10/10 2023 kl. 09:00-15:15
23/10 2023 kl. 09:00-15:15
24/10 2023 kl. 09:00-15:15
30/10 2023 kl. 09:00-15:15
31/10 2023 kl. 09:00-15:15
Ansøgningsfrist: 18/09 2023
Eksamen uge 46
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Resultatopgørelse, balance og likviditet
 • Nøgletal og anvendelse af disse
 • Likviditetsanalyser
 • Likviditetsstyring og -planlægning
 • Investerings- og finansieringsanalyser

Værdi for dig

 • Du bliver i stand til at knuse cifre og se logikken i talmaterialet og du lærer at læse et årsregnskab, se bag om tallene og forstå begreber, som likviditet, nøgletal og omsætningshastighed. 
 • Vi arbejder med praksisnære problemstillinger i undervisningen, så du undervejs bliver rustet til at anvende virksomhedens økonomiske data som ledelsesværktøj i den daglige og strategiske ledelse.

Hvordan viden fra din uddannelse kan bruges i din hverdag

 • Du styrker virksomhedens økonomi og konkurrenceevne vha. dine nye kompetencer.
 • Du reducerer risikoen for uforudsete økonomiske kriser ved selv at kunne læse og forstå regnskaberne.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger. Den er også for dig, der ønsker at kunne omsætte økonomisk viden og konkrete data til handling og prioritering af forskellige løsningsmuligheder i den daglige ledelse.

Martin har uddannet sig til Akademileder. Hør om hans oplevelse her:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Ledelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt uddannelsesforløb.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Dorthe Krogh
  Dorthe Krogh
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold

Uddannelseschef

Jan Mølgaard Nystrup
- Vi har stor glæde af samarbejdet med IBA om vores uddannelser, for vi har stor tillid til akademiet og kender hinanden. Vi synes, at IBAs undervisere er dygtige, og at kvaliteten er høj.
Jan Mølgaard Nystrup
HR-partner hos DSV
Læs om DSVs succes med lederuddannelse >>
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse
John Bøgelund Frederiksen
- Jeg tog af sted for at blive klogere på projektstyring i praksis. Og det blev jeg! Udover at jeg i dag oplever en markant bedre styring af mine mange projekter, oplever jeg også en meget større glæde blandt alle involverede aktører.
John Bøgelund Frederiksen
Kulturchef, Sønderborg Kommune