Akademiuddannelse i Ledelse

Ledelse af bæredygtig udvikling

Vi står over for store forandringer, og bæredygtighed er kommet øverst på dagsordenen. Virksomheder og organisationer spiller en afgørende rolle i at skabe en bæredygtig fremtid, og vi er nødt til at tænke på ledelse på en ny måde. Vi skal tænke større og bredere.

Mange ledere og organisationer fokuserer allerede på bæredygtighed og bæredygtig ledelse, fordi det er afgørende for deres succes og fremtidige styrke. Men hvordan får vi bæredygtighed til at blive en naturlig del af vores organisation?

I faget Ledelse af bæredygtig udvikling vil du få viden og praktiske redskaber til at udvikle dit lederskab baseret på bæredygtige principper. Du vil også lære at inddrage medarbejdere og organisationen som helhed i denne proces.

Læs Ledelse af bæredygtig udvikling som del af Akademiuddannelsen i Ledelse eller Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling - eller som et selvstændigt fag.

DKK 5.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
19/08 2024 kl. 09:00-15:15
20/08 2024 kl. 09:00-15:15
26/08 2024 kl. 09:00-15:15
27/08 2024 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
uge 37
Ansøgningsfrist: 05/08 2024
Tilmeld

Hvad lærer du på faget Ledelse af bæredygtig udvikling?

På faget Ledelse af bæredygtig udvikling får du både viden og praktiske redskaber, så du kan arbejde med ledelse af bæredygtighed på din arbejdsplads. Du vil lære om begrebet bæredygtighed og få kendskab til cirkulær økonomi samt FN's verdensmål. Derudover vil du blive introduceret til forskellige teorier og metoder inden for bæredygtighed. Faget vil også styrke dine evner i ledelse af bæredygtighedsinitiativer og lære dig, hvordan du kan inddrage medarbejderne i processen.

Hvilken viden får jeg ved at tage faget Ledelse af bæredygtig udvikling?

 • Du vil opnå en bredere forståelse og udvikle kompetencer inden for ledelse med fokus på bæredygtighed.
 • Du lærer, hvordan du engagerer og aktivt inddrager dine medarbejdere i denne proces og bliver opmærksom på betydningen af kommunikation om bæredygtighed i din organisation.
 • Desuden vil du få indsigt i ESG (Environmental, Social, and Governance)-aspekter og lære at integrere dem i din ledelsespraksis.

Hvordan kan jeg anvende den nye viden fra uddannelsen på mit arbejde?

 • Din viden fra uddannelsen i Ledelse af bæredygtig udvikling kan have en væsentlig indvirkning på dit arbejde og organisationen som helhed. Ved at anvende den nye viden kan du bidrage til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i virksomheden. Dette indebærer at skabe bevidsthed om vigtigheden af bæredygtige tiltag og inspirere til handling på tværs af forskellige niveauer og afdelinger.
 • Ved at integrere bæredygtighedsprincipper og -metoder i din ledelsespraksis kan du også styrke virksomhedens konkurrenceevne. Ved at arbejde målrettet med ledelse og udvikling på bæredygtighedsområdet kan du identificere og implementere initiativer, der skaber forretningsmæssig værdi samtidig med at de adresserer samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer. 
 • Ikke alene gavner den nye viden virksomheden, men den bidrager også til din personlige udvikling som leder. Ved at udvikle dit eget lederskab inden for bæredygtighed kan du inspirere og motivere medarbejdere til at engagere sig i bæredygtige initiativer. 

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt uddannelsesforløb.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold

Uddannelseschef

Tag et webinar