Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Lær at spare tid, penge og ressourcer med forbedringsprocesser.

Med Kvalitetsoptimering med Six Sigma bliver du i stand til at identificere kvalitetsforbedringer og klarlægge, hvordan eksisterende processer i en virksomhed kan optimeres og effektiviseres.

Kvalitetsoptimering er en metode, som hjælper til at forbedre processer, gennemføre forandringer og på sigt skabe økonomiske gevinster. Som forbedringsinitiativer komplementerer Six Sigma og Lean hinanden, men skal ses som to separate metoder, der tilsammen er stærke.

Six Sigma hjælper Lean med at reducere spild i værdiflowet ved at forbedre processernes ydeevne, og Lean hjælper Six Sigma med at øge processernes ydeevne ved at eliminere spild i processerne.

Kvalitetsoptimering med Six Sigma kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion.

Denne tilmelding er for dig, der er i job. Se tilmelding for dig, der er ledig>>

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
01/10 2024 kl. 09:00-15:15
02/10 2024 kl. 09:00-15:15
08/10 2024 kl. 09:00-15:15
09/10 2024 kl. 09:00-15:15
22/10 2024 kl. 09:00-15:15
23/10 2024 kl. 09:00-15:15
29/10 2024 kl. 09:00-15:15
30/10 2024 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
Uge 46
Ansøgningsfrist: 16/09 2024
Tilmeld
LOGO: Byg oven på, fagmoduler for faglærte

 

Byg oven på dit svendebrev med en praktisk uddannelse for faglærte.

En akademiuddannelse gør dig endnu bedre til det, du er god til.

Læs mere om 'Byg Oven På'

Six Sigma-processen er stærkt på vej ind i Europa, og store virksomheder som Grundfoss, Danfoss, LEGO og Vestas er allerede i fuld gang med at supplere deres Lean-processer med Six Sigma samtidig med, at de stiller krav til deres underleverandører om det samme.

Du kan imødekomme det stærkt stigende behov for medarbejdere med kendskab til Six Sigma med denne uddannelse, hvor du tilegner dig de helt rigtige kompetencer til professionelt at lede Six Sigma-projekter.

Kvalitetsoptimering med Six Sigma lærer dig at anvende Lean som et redskab og som en ledelsesfilosofi, og du opnår en forståelse for sammenhængen mellem f.eks. en synlig ledelse og forandringsledelse.

Du lærer også Six Sigma DMAIC-processen at kende og kan efterfølgende tilrettelægge forløb, hvor du anvender de forskellige trin i DMAIC-processen. Samtidig får du en lang række relevante værktøjer, som er knyttet til de enkelte trin i processen, f.eks. histogram, FMEA og proceskapabilitetsanalyse.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Lean
 • Six Sigma DMAIC-processen
 • Six Sigma værktøjer
 • SIPOC-analyse og IPO-analyse
 • Årsag-virkningsdiagram

Værdi for dig

 • Du får bred erfaring med forskellige forbedringsprocesser
 • Du får kompetencerne til at analysere, hvordan eksisterende processer i en virksomhed kan optimeres og effektiviseres
 • Du opnår viden og erfaring inden for både Six Sigma og Lean og forståelse for, hvordan de komplimenterer hinanden

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Du arbejder med effektivisering af virksomhedens processer
 • Du sparer virksomheden vigtige ressourcer som penge og tid
 • Du styrker din virksomheds konkurrenceevne

Målgruppe

Uddannelsen er for alle med interesse for optimering og effektivisering af en virksomheds processer.

Certificering

Du kan supplere din uddannelse med en Six Sigma Green Belt certificering.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2020):

​AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Tidligere studieordning (2017):

AU i Innovation, produkt og produktion (PDF)

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter en tidligere studieordning, kan afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler op til 6 år efter det seneste modul er afsluttet, eller afslutte uddannelsen efter den nye studieordning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Test dig selv: Gæt uddannelsen. Spil med her.