AU i Bæredygtighed og grøn omstilling

Klimaregnskaber

I faget Klimaregnskaber vil du opnå kompetencer til at beregne relevante elementer af din virksomheds CO2-regnskab ved hjælp af nøgletal, der er relevante for virksomheden. Du får kompetencer til at sætte dig ind i den gældende lovgivning om globale og nationale målsætninger inden for klima, CO2-beregninger og dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab.

Du vil lære at beregne CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at identificere muligheder for at reducere dette aftryk. Derudover vil du få viden om, hvordan du beregner virksomhedens scope 1 og 2 emissioner samt vurdere klimareduktionsinitiativer inden for scope 3.

Læs faget som del af Akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling eller som selvstændigt fag.

DKK 5.900
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
22/11 2023 kl. 09:00-15:15
23/11 2023 kl. 09:00-15:15
29/11 2023 kl. 09:00-15:15
30/11 2023 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
18. december
Ansøgningsfrist: 06/11 2023
Tilmeld

I faget Klimaregnskaber vil du opnå følgende indsigt:

 • Udarbejdelse af et klimaregnskab og de relevante metoder og processer involveret.
 • Forståelse for begreberne Scope 1, 2 og 3, der beskriver forskellige kilder til CO2-emissioner i en virksomhed.
 • Metoder til at reducere CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.
 • Viden om den globale og nationale lovgivning inden for klima og CO2-beregning og hvordan dette påvirker virksomheders praksis og rapportering.

Hvordan gavner det min arbejdsplads, at jeg studerer Klimaregnskaber?

 • Du vil være i stand til at anvende grundlæggende viden om de vigtigste CO2-, energi- og miljøafgifter i relation til din virksomhed og dens produkter og forbrug.
 • Du vil kunne beregne CO2-aftrykket for produkter og processer og dermed identificere områder, hvor der kan gøres indsatser for at reducere CO2-udledningen.
 • Du vil kunne komme med forslag til tiltag, der kan reducere virksomhedens CO2-udledning.
 • Du vil kunne beregne scope 1 og 2 emissioner samt vurdere virksomhedens CO2-reduktionsinitiativer inden for scope 3.
 • Du vil kunne bidrage til at finde relevant dokumentation og udarbejde virksomhedens klimaregnskab.

Hvem henvender faget Klimaregnskaber sig til?

Faget henvender sig til alle, som gerne vil have viden om udarbejdelse af klimaregnskaber og metoder til at arbejde med reduktion af CO2-aftryk.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt fag.

Studieordning

Link til studieordning

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold

Uddannelseschef