AU i Bæredygtighed og grøn omstilling

Klimaregnskaber

I faget Klimaregnskaber vil du opnå kompetencer til at beregne relevante elementer af din virksomheds CO2-regnskab ved hjælp af nøgletal, der er relevante for virksomheden. Du får kompetencer til at sætte dig ind i den gældende lovgivning om globale og nationale målsætninger inden for klima, CO2-beregninger og dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens klimaregnskab.

Du vil lære at beregne CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at identificere muligheder for at reducere dette aftryk. Derudover vil du få viden om, hvordan du beregner virksomhedens scope 1 og 2 emissioner samt vurdere klimareduktionsinitiativer inden for scope 3.

Læs faget som del af Akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling eller som selvstændigt fag.

DKK 5.900
Omfang: 5 ECTS
Ansøgningsfrist: 21/10 2024
Tilmeld

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab, også kendt som en CO2-regnskab eller en miljøregnskab, er en metode til at kvantificere og rapportere en virksomheds eller organisations samlede udledning af drivhusgasser og dens indvirkning på klimaet. Det giver en systematisk måde at indsamle, registrere og evaluere data om virksomhedens eller organisationens klimapåvirkning.

Et klimaregnskab omfatter normalt både direkte og indirekte udledninger af drivhusgasser. Direkte udledninger, kendt som Scope 1-udledninger, inkluderer emissioner fra virksomhedens egne kilder, f.eks. brændstof til transport og energiforbrug på virksomhedens ejendomme. Indirekte udledninger, kendt som Scope 2-udledninger, omfatter emissioner fra den eksterne produktion af den energi, som virksomheden bruger, f.eks. elektricitet købt fra et kraftværk.

Derudover kan klimaregnskabet også omfatte indirekte udledninger fra aktiviteter, der ligger uden for virksomhedens kontrol, såsom Scope 3-udledninger. Disse kan inkludere emissionsrelaterede aktiviteter i forsyningskæden, transport af varer og tjenesteydelser, affaldshåndtering og ansattes pendling.

Formålet med et klimaregnskab er at give virksomheder og organisationer et nøjagtigt og omfattende billede af deres klimapåvirkning. Det gør det muligt for dem at identificere og vurdere de største kilder til drivhusgasemissioner og identificere muligheder for at reducere deres klimaaftryk. Et klimaregnskab kan også være nyttigt til at demonstrere virksomhedens bæredygtighedsindsats over for interessenter som investorer, kunder og samfundet som helhed.

Læs Klimaregnskaber, og opnå vigtig indsigt

I faget Klimaregnskaber vil du opnå følgende indsigt:

 • Udarbejdelse af et klimaregnskab og de relevante metoder og processer involveret.
 • Forståelse for begreberne Scope 1, 2 og 3, der beskriver forskellige kilder til CO2-emissioner i en virksomhed.
 • Metoder til at reducere CO2-aftrykket for produkter og processer med henblik på at minimere miljøpåvirkningen.
 • Viden om den globale og nationale lovgivning inden for klima og CO2-beregning og hvordan dette påvirker virksomheders praksis og rapportering.

Dét bidrager du med til din arbejdsplads

Hvordan gavner det min arbejdsplads, at jeg studerer Klimaregnskaber?

 • Du bliver i stand til at anvende grundlæggende viden om de vigtigste CO2-, energi- og miljøafgifter i relation til din virksomhed og dens produkter og forbrug.
 • Du vil kunne beregne CO2-aftrykket for produkter og processer og dermed identificere områder, hvor der kan gøres indsatser for at reducere CO2-udledningen.
 • Du vil kunne komme med forslag til tiltag, der kan reducere virksomhedens CO2-udledning.
 • Du vil kunne beregne scope 1 og 2 emissioner samt vurdere virksomhedens CO2-reduktionsinitiativer inden for scope 3.
 • Du vil kunne bidrage til at finde relevant dokumentation og udarbejde virksomhedens klimaregnskab.

Et klimaregnskab er vigtigt, da det giver virksomheder og organisationer mulighed for at identificere deres klimapåvirkning og målrette deres indsats mod at reducere drivhusgasemissioner. Det bidrager til at bekæmpe klimaforandringer, forbedre bæredygtighed og vise ansvarlighed over for interessenter.

Hvem henvender faget Klimaregnskaber sig til?

Faget Klimaregnskaber henvender sig til en bred målgruppe, der ønsker at opnå viden om udarbejdelse af klimaregnskaber og metoder til at reducere CO2-aftrykket. Dette kan omfatte virksomhedsledere, miljøspecialister, bæredygtighedsrådgivere, projektledere og andre interesserede i at forstå og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. 

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt fag.

Studieordning

Studieording pr. 1. maj 2023

AU i Bæredygtighed og grøn omstilling (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold

Uddannelseschef