Akademiuddannelse i Energiteknologi

Indeklima og energiforbrug i komplekse bygninger

Er du interesseret i at forstå komplekse bygningers energieffektivitet og skabe bæredygtige løsninger? Dette 10 ECTS-modul byder på en dybdegående uddannelse inden for energiforbrug, indeklima og tekniske installationer i større bygninger.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
21/02 2024 kl. 08:30-15:30
22/02 2024 kl. 08:30-15:30
28/02 2024 kl. 08:30-15:30
29/02 2024 kl. 08:30-15:30
13/03 2024 kl. 08:30-15:30
14/03 2024 kl. 08:30-15:30
20/03 2024 kl. 08:30-15:30
21/03 2024 kl. 08:30-15:30
Eksamen: :
Den 12. april 2023
Ansøgningsfrist: 28/02 2024
Tilmeld

Værdi for dig:

  • Energirigtige byggetekniske løsninger: Vi udforsker innovative byggetekniske løsninger med fokus på energieffektivitet, samtidig med at vi tager hensyn til arkitektur, indeklima, miljø og økonomi.
  • Bygningsautomationsopbygning: Herunder principper og virkemåde for varme-, ventilations- og belysningsanlæg. Vi lærer om BMS/CTS og hvordan disse systemer spiller en central rolle i moderne bygningers funktion.
  • Analyse af energiforbrug og indeklima: Vi træner i at gennemføre omfattende forbrugsanalyser baseret på energidata, energiadfærd og indeklimaundersøgelser. Dette inkluderer værktøjer til overvågning, måling, logning og analyse af en bygnings energi- og klimaregnskab.

Værdi for virksomheden:

  • Færdigheder: Du vil kunne måle, analysere og vurdere energiforbrug og klimabelastning i bygninger. Samtidig vil du være i stand til at foreslå egnede forbedringer til at reducere energiforbruget og klimapåvirkningen.
  • Indeklimaoptimering: Gennem måling, analyse og vurdering af indeklimaet i bygninger, vil du lære at identificere forbedringsmuligheder og beregne løsninger til at forbedre det optiske, termiske og atmosfæriske indeklima.
  • Rådgivning og effektivitet: Efter kurset vil du være i stand til at rådgive om energieffektiv drift af bygninger, evaluere el-, varme- og ventilationsanlæg med hensyn til energiforbrug og indeklima samt vurdere CTS-anlæg med fokus på energieffektivitet.

Hvorfor tilmelde sig?

  • Professionelle kompetencer: Dette modul udvikler dine evner til at håndtere udviklingsorienterede situationer i komplekse bygninger og giver dig kritiske redskaber til at søge og anvende ny viden.
  • Tværfagligt samarbejde: Du vil lære at arbejde i tværfaglige teams og deltage aktivt i udviklingen af energieffektive og bæredygtige løsninger.

Vores eksterne censur og mundtlige prøver baseret på individuelle eller gruppeprojekter sikrer, at du kan demonstrere din læring på en måde, der passer til din stil og styrker dine færdigheder i praksis.

Tilmeld dig AU's Modul C: Indeklima og energiforbrug i komplekse bygninger, og bliv en del af et spændende fagligt miljø, hvor du vil præge og sikkert forstå at håndterer fremtidens bæredygtige bygninger og samfund.

Er du klar til at skabe en bæredygtig fremtid? Tilmeld dig nu og bliv en del af fremtiden.

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse