Inddrivelsesret

Når kunder ikke betaler – hvilke muligheder har I så som virksomhed? Det lærer dette fag dig

Akademifaget Inddrivelsesret er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Under undervisningsforløbet opnår du en bred forståelse for fogedordningen i Danmark og forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Du tilegner dig stor viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige samt får overblik og forståelse af arbejdet med at forebygge restancer.

Herudover vil du blive undervist i de særlige regler for inddrivelse, der gælder for inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder modregning, subsidiært udlæg samt lønindeholdelse. Andre emner i faget er: Klagebehandling, forældelse, henstand og eftergivelse og udlægsforretningens forberedelse/gennemførelse og afslutning/opfølgning.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
10/01 2022 kl. 09:00-15:15
11/01 2022 kl. 09:00-15:15
20/01 2022 kl. 09:00-15:15
21/01 2022 kl. 09:00-15:15
07/02 2022 kl. 09:00-15:15
08/02 2022 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
Eksamen: Tirsdag 15. marts 2022
Ansøgningsfrist: 27/12 2021
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

  • Beskrive de lovområder, der har betydning for inddrivelse af gæld
  • Identificere og vurdere lettere juridiske problemstillinger inden for tvangsinddrivelse
  • Vurdere, hvilket inddrivelsesskridt, der er mest optimalt i den enkelte sag
  • Beskrive øvrige muligheder for udøvelse af restanceforebyggende arbejde

Værdi for dig

  • Du får bred viden om retskilder og regler ved inddrivelse af gæld til det offentlige 
  • Du opnår kompetencer til at analysere og vurdere de enkelte sager og vælge den mest optimale løsning

Værdi for din arbejdsgiver

  • Nyeste viden inden for inddrivelsesret
  • Bred viden om gæld til det offentlige og inddrivelse heraf

Målgruppe

Faget er for dig, der gerne vil tilegne dig en bredere viden inden for erhvervsret generelt med fokus på inddrivelsesret. Du har måske ansvar for økonomi i en mindre eller mellemstor virksomhed. Du er muligvis selvstændig bogholder. Eller du er ansat i en bank og vil have et bredere kendskab til økonomi.

Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.