Akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling

Grøn omstilling i praksis

I faget Grøn omstilling i praksis opnår du viden og færdigheder, der vil gøre dig i stand til at bidrage til din virksomheds grønne omstilling med særligt fokus på en bæredygtig værdikæde.

Du liver i stand til at beregne ressourcers cirkularitet og vurdere eksisterende samarbejder med kunder og leverandører med henblik på at identificere løsningsmuligheder i forhold til grøn omstilling.

Faget giver dig kompetencer til at integrere bæredygtighed i hele værdikæden og en forståelse for den fulde ressourcecyklus i værdikæden.

Læs faget som del af Akademiuddannelse i Bæredygtighed og grøn omstilling eller som selvstændigt fag.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
23/08 2023 kl. 09:00-15:15
24/08 2023 kl. 09:00-15:15
30/08 2023 kl. 09:00-15:15
31/08 2023 kl. 09:00-15:15
06/09 2023 kl. 09:00-15:15
07/09 2023 kl. 09:00-15:15
13/09 2023 kl. 09:00-15:15
14/09 2023 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
Eksamen uge 39
Litteratur: Prisen er eksklusiv litteratur.
Ansøgningsfrist: 07/08 2023
Tilmeld

I faget Grøn omstilling i praksis vil du lære om følgende emner:

 • Den bæredygtige værdikæde, herunder hvordan forskellige processer og aktører kan integreres for at opnå en bæredygtig forretningspraksis.
 • Cirkulær økonomi, som handler om at optimere ressourceforbruget og reducere affald gennem genbrug, genanvendelse og genindvinding.
 • Sourcing af råvarer med fokus på at identificere og vælge bæredygtige alternativer og metoder til indkøb og anvendelse af materialer.
 • Leverandørkortlægning, hvor du vil lære at analysere og vurdere leverandørers bæredygtighed og tage hensyn til deres praksis i forhold til miljø, sociale forhold og økonomi.

Hvordan gavner det min arbejdsplads, hvis at jeg studerer Grøn omstilling i praksis?

 • Du vil kunne bidrage til at opstille kriterier for indkøb, der fremmer bæredygtighed og miljøhensyn.
 • Du vil kunne anvende og beregne cirkulariteten af enkelte ressourcer, hvilket kan hjælpe med at optimere ressourceforbruget og reducere affald.
 • Du vil kunne bidrage til at evaluere og vurdere den eksisterende supply chain og identificere løsningsmuligheder i forhold til grøn omstilling.

Hvem henvender faget sig til?

Faget Grøn omstilling i praksis henvender sig til dig, som vil have viden om virksomhedens grønne omstilling og en forståelse for hvordan det påvirker virksomhedens værdikæde.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt fag.

Studieordning

Link til studieordning

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold

Uddannelseschef