Global Økonomi

Forudse, hvordan global markedsøkonomi og globale samfundsforhold påvirker din arbejdsplads.

Akademifaget Global økonomi er et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Globaliseringen har åbnet mange muligheder for danske virksomheder og har gjort det meget lettere for os at udveksle varer, penge, viden, ideer og andet mellem verdens lande.

I dette fag opnår du en bred forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben økonomi i den globaliserede verden, som vi lever i.

Du vil blive undervist i micro- og makroøkonomiske problemstillinger, hvor du skal analysere indikatorer og nøgletal og dermed kunne forstå og vurdere virkningerne på de virksomheder, der opererer på det globale marked.

Ligeledes skal du kunne redegøre og analysere virkningen på samfundsøkonomien fra forskellige økonomiskpolitiske indgreb.

Læs Global Økonomi som del af Akademiuddannelse i Skatter og afgifter eller som et selvstændigt fag.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Centrale emner i faget:

 • Den globale økonomis grundlæggende begreber
 • Prisdannelsen under forskellige markedsformer
 • Velfærdsmæssige konsekvenser af indgreb i prisdannelsen samt velfærdsmæssige konsekvenser af eksternaliteter
 • Konjunkturudviklingen
 • De samfundsøkonomiske mål
 • Økonomisk politik
 • Udviklingen i penge- og valutamarkedet under frie kapitalbevægelser
 • Økonomiske modeller i forbindelse med mikro- og makroøkonomiske analyser
 • Strukturpolitiske indgreb
 • Konkurrenceevnen for et lands økonomi
 • Produktionsfaktorerne som grundlag for den langsigtede vækst i en samfundsøkonomi

Værdi for dig

 • Du opnår viden inden for mikro- og makroøkonomiske problemstillinger
 • Du får forståelse for konjunkturudviklingen
 • Du får kompetencerne til at udarbejde analyser inden for mikro- og makroøkonomi

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Bred forståelse for økonomien i hele verden
 • Du bliver en central medarbejder i forhold til virksomhedens konkurrenceevne i udlandet

Målgruppe

Faget er for dig, der gerne vil udvide din horisont og få en dybere forståelse for, hvad der foregår samfundsøkonomisk på global plan, og hvad det har af betydning for Danmark og den virksomhed, du arbejder i. Du har måske ansvar for økonomi i en mindre eller mellemstor virksomhed. Du er muligvis selvstændig bogholder. Eller du er ansat i en bank og vil have et bredere kendskab til økonomi.

Book et karrierermøde

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.