Erhvervsret

Forstå de juridiske problemstillinger i virksomheden – så du kan forebygge udfordringer.

Faget Erhvervsret er et obligatorisk fag på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Erhvervsretsfaget giver dig en bred viden og forståelse omkring erhvervsjura på både nationalt og globalt plan.

Gennem undervisningen tilegner du dig professionelle kompetencer til at identificere samt forebygge juridiske problemstillinger i virksomhedsmiljøet. Du får en bred forståelse for danske og internationale retssagers forløb, domstolenes systemer og retskilder.

Herudover deltager du i flere kontraktforhandlinger i forbindelse med læren om håndtering af erhvervsjuridiske problemstillinger. I undervisningen kommer du til at arbejde med virksomhedsformer og hæftelse og opnår en bred viden inden for de nedenstående emner.

Læs Erhvervsret som del af Akademiuddannelse i Skatter og afgifter eller som et selvstændigt fag.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
16/04 2024 kl. 09:00-15:15
17/04 2024 kl. 09:00-15:15
23/04 2024 kl. 09:00-15:15
24/04 2024 kl. 09:00-15:15
30/04 2024 kl. 09:00-15:15
01/05 2024 kl. 09:00-15:15
07/05 2024 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
uge 22
Ansøgningsfrist: 02/04 2024
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Aftaleret
 • Erstatningsret og forsikring
 • Forsikringsret
 • Lovgivning inden for national samt international køberet
  • E-handels lovgivning
 • Markedsførings- og konkurrenceret
 • Ansættelsesret
 • Insolvensret
 • Diverse hæftelsesforhold
 • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold

Værdi for dig

 • Du får en bred viden inden for erhvervsjura – både herhjemme og i udlandet
 • Du opnår viden inden for juridiske problemstillinger, så du på sigt kan forebygge udfordringer i virksomheden
 • Du får praktisk erfaring gennem uddannelsen, så du er klar til at bruge dine kompetencer direkte i virksomheden

Værdi for din arbejdsgiver

 • Du opnår kompetencerne til at kunne indgå som en central medarbejder i forhold til juridiske problemstillinger i virksomheden
 • Du får bred viden for forløbet ved en retssag, domstolenes systemer og retskilder

Målgruppe

Faget er for dig, der gerne vil tilegne dig en bredere viden og mere professionelle kompetencer inden for erhvervsjura i et nationalt samt internationalt virksomhedsmiljø. Du har måske ansvar for økonomi i en mindre eller mellemstor virksomhed. Du er muligvis selvstændig bogholder. Eller du er ansat i en bank og vil have et bredere kendskab til økonomi.

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.