Akademiuddannelse i Energiteknologi

Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø

Er du interesseret i at forstå sammenhængen mellem energieffektiv projektering, økonomi og miljøvenlige løsninger? Dette modul på 10 ECTS giver dig nøglen til at forstå og anvende væsentlige værktøjer og koncepter inden for energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø.

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
25/09 2024 kl. 08:30-15:30
26/09 2024 kl. 08:30-15:30
09/10 2024 kl. 08:30-15:30
10/10 2024 kl. 08:30-15:30
23/10 2024 kl. 08:30-15:30
24/10 2024 kl. 08:30-15:30
30/10 2024 kl. 08:30-15:30
31/10 2024 kl. 08:30-15:30
Eksamen: :
Den 19. november 2024
Ansøgningsfrist: 11/09 2024
Tilmeld

Værdi for dig:

  • Forståelse af globale klimaforandringer: Vi dykker ned i årsagerne til de globale klimaforandringer for at give dig et solidt fundament for at forstå vigtigheden af energieffektiv projektering.
  • Investeringsværktøjer og økonomiske analyser: Du lærer at anvende investeringsværktøjer som cost-benefit-analyse, nutidsværdi af fremtidige omkostninger og tilbagebetalingstid. Samtidig udforsker vi totaløkonomi (LCC) og livscyklusvurdering (LCA) for at vurdere projekters omkostninger og bæredygtighed.
  • Rådgivning om afgifter og tilskudsmuligheder: Vi udforsker afgiftsstrukturer og tilskudsmuligheder inden for energieffektiviseringstiltag og lærer, hvordan disse påvirker projekters rentabilitet.

Værdi for virksomheden:

  • Færdigheder i økonomisk vurdering og bæredygtig projektering: Du vil kunne anvende investeringsværktøjer, udføre totaløkonomiske beregninger og vurdere løsninger ud fra livscyklusvurderinger. Samtidig vil du kunne rådgive om økonomiske aspekter af energieffektive løsninger.
  • Energi- og bæredygtige løsninger: Vi vil træne dig i at vælge og formidle energieffektive og bæredygtige løsninger i projektsammenhæng, samtidig med at du kan vurdere og diskutere de økonomiske og klimamæssige konsekvenser af sådanne projekter.
  • Praktisk anvendelse af analyser og beregninger: Du vil opnå færdigheder i at anvende energianalyser og -forbrugsberegninger til at designe og implementere energieffektiviseringsprojekter.

Hvorfor tilmelde sig?

  • Professionelle kompetencer: Modul D giver dig færdigheder til at håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med bæredygtig projektering og ruste dig til at søge og anvende ny viden inden for økonomi og bæredygtighed.
  • Tværfagligt samarbejde: Du vil lære at samarbejde på tværs af fagområder for at integrere økonomiske og bæredygtighedsaspekter i dine projekter.

Deltag i AU's Modul D og bliv en del af en spændende rejse, hvor du vil forbinde økonomi og miljø med innovative energieffektive løsninger i projekter. Skab en bæredygtig fremtid - tilmeld dig nu!

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Book et karrierermøde