Akademiuddannelse i Energiteknologi

Energifysik og energisystemer

Hvilke energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og ‐anlæg er det fornuftigt at vælge? Det spørgsmål er blandt dem, du på Akademifaget Energifysik og energisystemer lærer at besvare.

Du lærer nemlig at bruge forskellige beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning. Derefter kan du foretage en fagligt funderet vurdering og udvælgelse – og ikke mindst argumentere for dit valg.

Energifysik og energisystemer er et obligatorisk fag på Akademiuddannelse i Energiteknologi.

Formålet med uddannelsen er at gøre dig i stand til selvstændigt at rådgive om energi‐ effektivisering og at kunne løse opgaver på tværs af bygningskonstruktions‐ og installationsområderne med inddragelse af nye og vedvarende energiformer. Derfor møder du på uddannelsen studerende fra mange fagområder. Du får et større netværk og drager nytte af andres viden, ligesom du deler dine egne erfaringer.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer blandt andet om:

  • Energimaskiner og -anlæg
  • Energilagre
  • Energibærere
  • Energikilder

Værdi for dig:

Når du har læst akademifaget Energifysik og energisystemer, har du viden om teorier, metoder og praksis inden for energiomsætning fra en form til en anden. Du kender til både teori og praksis inden for såvel traditionelle som nye former for energilagre, energibærere og energikilder. Du lærer også om relevant termodynamik, grundlæggende vvs- og el-teknik samt matematik og fysik.

Værdi for virksomheden:

For din arbejdsgiver betyder din nye viden og færdigheder, at du kan indgå i et tværfagligt samarbejde om løsninger inden for energiomsætning og ‐lagring.

Du kan også hele tiden holde din og dermed virksomhedens viden a jour, fordi du ved, hvordan du opsøger, tilegne dig og bruger ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

Målgruppe:

Uddannelsen er for dig, der med fokus på blandt andet byggeteknik, klimaskærm og vedvarende energikilder skal stå i spidsen for energieffektiv renovering og installation i bygninger og anlæg.

Måske er du selvstændig. Eller du er ansat i en installationsvirksomhed eller hos en rådgiver. Du arbejder muligvis i en produktionsvirksomhed eller hos leverandører/underleverandører af energisystemer.

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne