Drone til inspektion

Som dronepilot giver det dig mange muligheder for at arbejde professionelt med droner til inspektion.

En drone kan nemlig bruges til en bred vifte af opgaver, som giver dig overblik. Du kan for eksempel foretage ejendomsinspektion. Med en drone er det hurtigt og nemt at inspicere både tag og facader. Det kan for eksempel være relevant til udbudsmateriale og 1 års og 5 års gennemgang efter afleveret projekt.

Droner har særlig vundet indpas i byggesektoren, hvor de kan bruges til at inspicere alt fra solcelleanlæg og vindmøller til skorstene og tag samt til at skabe overblik. De bruges imidlertid også til at inspicere både og skibe samt broer foruden kraner.

Det forventes imidlertid, at droner i de kommende år vinder indpas i mange andre brancher, fordi de er formidable til at få overblik på steder, hvor det ellers er vanskeligt og dermed ofte bekosteligt at komme til.

Drone til inspektion er et valgfag på Akademiuddannelse i Energiteknologi.

DKK 7.500
Omfang: 5 ECTS
Undervisningsdage:
26/04 2022 kl. 08:30-16:00
27/04 2022 kl. 08:30-16:00
28/04 2022 kl. 08:30-16:00
06/05 2022 kl. 12:00-14:00
12/05 2022 kl. 12:00-14:00
Eksamen: :
Den 19. maj 2022
Ansøgningsfrist: 12/04 2022
Den 15. og 23.9. udbydes som online vejledning på MS Teams.

Dette forløb udbydes i samarbejde med Solar Danmark.
Prisen er incl. e-bog i forbindelse med den studieforberedende pakke.
odtager information om din optagelse ca. 8 dage før 1. undervisningsdag. Informationen sendes til din mail.
Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Du lærer om:

 • Rammer, regler, love og bekendtgørelser for droneflyvning.
 • Lovgivning og etik, så du overholder privatlivets fred.
 • Luftrummet, andre aktører, VFR-kort og grundlæggende meteorologi.
 • Den menneskelige faktor og principper for godt luftmandskab.
 • Sikkerhed og kommunikation omkring droneflyvning.
 • Dronens komponenter og software.
 • Operationsprocedurer før, under og efter flyvning.

Værdi for dig:

 • Som dronepilot kan du planlægge, udføre og dokumentere flyvning i henhold til reglerne.
 • Du kan vurdere dronen og dens udstyr, så du er sikker på, at den er i god stand og sikker at flyve med.
 • Du lærer at kommunikere med myndigheder som Trafikstyrelsen og politiet.
 • Du kan vurdere ting, der har betydning for flyvningen, for eksempel vejret.

Værdi for virksomheden

Med dette fag på eksamensbeviset kan du hjælpe virksomheden med at få øje på endnu flere muligheder for at bruge den nye og interessante drone-teknologi. Det sikrer virksomheden en konkurrencefordel.

Målgruppe

Faget Drone til inspektion er perfekt til dig, der gerne vil bruge ny teknologi på nye områder og på den måde forny din branche. Du er interesseret i at følge med og finde på nye måder at udføre dit arbejde på. Du arbejder muligvis i bygge- og anlægsbranchen, hvor droner allerede har vundet indpas. Eller du arbejder i en helt anden branche, men hvor du kan se et muligt potentiale i at bruge droner til at få overblik. Eller du er muligvis bare nysgerrig efter at vide mere om drone til inspektion.

Dronecertifikat

Ønskes et dronecertifikat kræves der efterfølgende, at du aflægger en teoriprøve online på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, når du er færdig med faget og kan dokumentere mindst 5 timers flyvninger. Du får mere information samt bliver klædt på til prøverne på uddannelsen.

Den åbne kategori opdeles i tre underkategorier A1, A2 og A3 på grundlag af driftsbegrænsninger, krav til fjernpiloten og tekniske krav. Det nemmeste er at sammenligne dem i vægtområder:

Under 500g:

 • Krav: Dronetegn - A1/A3-certifikat
 • Må ikke flyve steder hvor der er andre personer
 • Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.

0,5 - 2kg:

 • Krav: Dronebevis- A2-certifikat
 • Må flyve ned til 50 m fra andre personer
 • Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.

2 - 25kg:

 • Krav: Dronetegn - A1/A3-certifikat
 • Må ikke flyve steder hvor der er andre personer
 • Krav: Dronebevis- A2-certifikat
 • Må flyve ned til 50 m fra andre personer
 • Skal flyve efter Dronebekendtgørelsen.
Diplomuddannelse i salg

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her