Den strategiske HR-funktion

Få et teoretisk fundament for at kunne tænke HR ind som en vigtig del af forretningsudviklingen i din virksomheds hverdag. Arbejder du allerede med HR, eller har du planer om at skulle arbejde direkte med HR i fremtiden, så vil dette fag skabe den grundlæggende forståelse for og redskaberne til, at kunne agere mere strategisk og forretningsorienteret i arbejdet med HR.  

I faget arbejdes der både med forståelse og eksekvering på et strategisk, taktisk og operationelt plan. Uanset hvilket niveau du sidder på HR-mæssigt, bliver du i stand til skabe sammenspil imellem teori og praksis for bedre løsninger i din virksomhed.

Faget henvender sig både til dig som leder og HR-medarbejder, der ønsker at udvikle forståelsen og værktøjskassen inden for HR og strategi.

 • Daghold
 • Aftenhold
DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
23/08 2022 kl. 09:00-15:15
29/08 2022 kl. 09:00-15:15
30/08 2022 kl. 09:00-15:15
05/09 2022 kl. 09:00-15:15
06/09 2022 kl. 09:00-15:15
12/09 2022 kl. 09:00-15:15
13/09 2022 kl. 09:00-15:15
20/09 2022 kl. 09:00-15:15
Ansøgningsfrist: 15/08 2022
Eksamen afholdes i uge 41
Tilmeld
DKK 4.900
Omfang: 10 ECTS
Ansøgningsfrist: 01/09 2022
Undervisning 10-12 torsdage kl. 18:00 - 21:15. Du modtager velkomstinformation ca. 10 dage før 1. undervisningsaften. Her kan du se hvilken litteratur du skal købe inden holdstart - litteraturudgift udgør kr. 500-800. Faget afsluttes med mundtlig eksamen senest 31.1.2023 - eksamensdato aftales senest ved studiestart. Hvis du ønsker betaling via faktura, så udstedes og sendes denne sammen med din velkomstinformation - betalingsfrist 14 dage fra udstedelsesdato. En del af faget kan være e-learning. Vi tager forbehold for ændringer.
Tilmeld

Du får bl.a. viden og forståelse for:

 • Forståelse for hvordan og hvorfor din virksomhed udvikler sig forretningsmæssigt, som den gør
 • Hvordan du kan sætte HR mere i spil både på strategisk, taktisk og operationelt niveau
 • Hvordan du ved at arbejde strategisk med mennesker i din virksomhed, kan skabe konkurrencemæssige fordele
 • Hvordan HR som fagområde har udviklet sig, og hvordan HR-praksis kan bidrage til forretningsmæssig udvikling
 • Hvilke centrale teorier og perspektiver du med fordel kan bruge for at gøre arbejdet med HR værdiskabende for netop din virksomhed
 • Hvilke HR-roller der kan sættes i spil, og hvordan en HR-organisation kan fungere
 • Hvordan det er muligt at synliggøre den værdi som HR-organisationen, herunder du som HR-medarbejder, skaber.

Værdi for dig:

 • Viden om HR som fagområde
 • Forståelse for den forretningsmæssige udvikling i en virksomhed
 • Udvikling af konkurrencemæssige fordele ved at arbejde med HR

Værdi for din arbejdsgiver:

 • Du gør, at HR bliver en værdiskabende funktion og en driver for stærk og fremtidssikret forretningsudvikling
 • Du er med til, at I bliver bedre til at arbejde værdiskabende med mennesker i virksomheden
 • Du sikrer forståelsen, så man i fremtiden i virksomheden, kan arbejde strategisk, taktisk og operationelt, så der skabes synergi mellem strategi og handling
 • Du sikrer, at din virksomhed ikke negligerer de muligheder for øget indtjening, det skaber at arbejde strategisk rigtigt med medarbejderne. På den måde er du med til at øge muligheden for langsigtet vækst i netop din virksomhed.
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne

Målgruppe

Du arbejder enten direkte med HR-opgaver, skal arbejde med det i fremtiden eller også er du leder med ansvar for et team eller en afdeling. Du ønsker at dygtiggøre dig inden for feltet, da du ved at kompetenceudvikling bliver et direkte konkurrenceparameter i fremtidens marked.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Human Resource

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Human Resource. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus. 

Hvis du læser Akademiuddannelse i Ledelse kan du tage dette fag som valgfag.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. august 2022 (Revideret)

AU i Human Resource (PDF)

Studieordning pr. 30. marts 2022

AU i Human Resource (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

 • Bettina Frederiksen
  Bettina Frederiksen
  Underviser i Det strategiske lederskab og Den strategiske HR-funktion

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator
Casper Middelbo
- Efteruddannelse er vigtigt. Både for virksomhedens skyld, men også for din egen.
Casper Middelbo
Personlig rådgiver, Danske Bank
Bæredygtighed skal skabe værdi for virksomhederne