Akademiuddannelse i Ledelse

Coaching og konflikthåndtering

Bliv bedre til at løse konflikter. I faget lærer du at analysere og håndtere konfliktsituationer på både individ-, team- og organisationsniveau. Samtidig bidrager du til at forbedre den interne kommunikation i virksomheden. 

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse.

Vi arbejder medpraksisnære problemstillinger, der involverer coachingteknikker og konflikthåndteringsværktøjer og du lærer at vælge den rigtige løsningsmodel i forskellige arbejdssituationer.

Du får indsigt i coaching og forskellige coachingteknikker og lærer, hvordan du kan bruge dem til en bedre proces omkring konfliktløsning.

Læs som del af Akademiuddannelsen i Ledelse eller som selvstændigt fag

Denne tilmelding er for dig der er i job. Se tilmelding for dig, der er ledig >>

DKK 9.300
Omfang: 10 ECTS
Undervisningsdage:
22/08 2024 kl. 09:00-15:15
23/08 2024 kl. 09:00-15:15
29/08 2024 kl. 09:00-15:15
30/08 2024 kl. 09:00-15:15
05/09 2024 kl. 09:00-15:15
06/09 2024 kl. 09:00-15:15
12/09 2024 kl. 09:00-15:15
13/09 2024 kl. 09:00-15:15
Eksamen: :
uge 39
Ansøgningsfrist: 05/08 2024
Tilmeld

Hvad indebærer coaching og konflikthåndtering?

Coaching og konflikthåndtering er to separate områder, men begge spiller en vigtig rolle i at håndtere menneskelige relationer og udfordringer i en organisatorisk kontekst. 

 • Coaching: Coaching er en proces, hvor en coach (eller træner) arbejder sammen med en klient for at hjælpe klienten med at nå sine mål, udvikle sit potentiale og forbedre sin præstation. Coaching fokuserer på at stille spørgsmål, lytte aktivt, udfordre tanker og antagelser samt støtte klienten i at identificere og træffe handlinger, der fører til personlig og faglig vækst. En coach skaber en støttende og tillidsfuld relation, hvor klienten kan reflektere, opdage indsigt og træffe beslutninger.
 • Konflikthåndtering: Konflikthåndtering handler om at identificere, analysere og håndtere konflikter i en organisation eller mellem mennesker. Det indebærer at forstå årsagerne til konflikten, identificere de involverede parter, lytte til deres perspektiver og finde måder at løse konflikten på en konstruktiv måde. Konflikthåndtering kan involvere at facilitere dialog, opnå forståelse og finde fælles løsninger, der opfylder behovene hos alle parter. Målet er at minimere de negative konsekvenser af konflikten og skabe et harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

Både coaching og konflikthåndtering kan være værdifulde redskaber i arbejdsmiljøet. Coaching kan hjælpe med at udvikle medarbejdernes potentiale, øge deres præstation og trivsel, samt bidrage til deres karriereudvikling. Konflikthåndtering hjælper med at forebygge og løse konflikter, forbedre samarbejdet og skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan trives og yde deres bedste.

Begge discipliner kræver færdigheder som kommunikation, lytning, empati, problemløsning og konflikthåndteringsteknikker. Ved at kombinere coaching og konflikthåndtering kan man opnå et effektivt værktøjssæt til at støtte medarbejderes udvikling og sikre et sundt arbejdsmiljø præget af samarbejde og produktivitet.

Dét lærer du på akademifaget Coaching og konflikthåndtering

På akademifaget "Coaching og konflikthåndtering" får du indblik i forskellige emner. Du vil opnå kompetencer inden for coaching, konflikthåndtering og teamudvikling, hvilket vil ruste dig til at arbejde med og håndtere menneskelige relationer og udfordringer i en organisatorisk kontekst.

 • Coaching
 • Coachingteknikker
 • Konflikthåndtering og Konfliktløsning
 • Udvikling af teams og samarbejdsrelationer
 • De organisatoriske rammer og processerne omkring konfliktsituationerne.

Hvorfor er coaching og konflikthåndtering vigtigt?

Tiden er en væsentlig knaphedsfaktor i dagens samfund. Med effektive coachingkompetencer og færdigheder kan der spares tid, som kan bruges til andre værdiskabende aktiviteter, samt sikre bedre kvalitet af de udførte opgaver.

Dit fokus vil specielt være på lederens rolle, hvor du vha. dine coaching-kompetencer er med til at forbedre kommunikationen og dialogen på tværs af afdelinger og niveauer.

Skab værdi for din arbejdsgiver

Din viden fra faget Coaching og konflikthåndtering kan være med til at forbedre kommunikationen og skabe et bedre arbejdsklima på din arbejdsplads. Ved at være en effektiv kommunikator kan du opbygge gode relationer, øge samarbejdet og sikre, at budskaber bliver klart og tydeligt formidlet.

Derudover bidrager du til større effektivitet og bedre kvalitet i de udførte opgaver. Ved at være proaktiv og løsningsorienteret kan du identificere måder at optimere arbejdsprocesser og arbejde mere effektivt. 

En anden fordel er, at du sparer virksomheden tid og penge ved at håndtere eller helt undgå komplekse konfliktsituationer. Ved at være dygtig til konflikthåndtering kan du hurtigt og enkelt løse konflikter, der opstår i arbejdsmiljøet. Dette reducerer tidsforbruget og de ressourcer, der ellers ville være brugt på at håndtere langvarige og omfattende konflikter.

Gennem forbedret kommunikation, øget effektivitet og evnen til at håndtere konflikter kan du bidrage til en positiv arbejdskultur og levere resultater, der er til gavn for virksomheden.

Kort opsummeret så opnår du disse færdigheder:

 • Du forbedrer kommunikationen og skaber et bedre arbejdsklima i din virksomhed.
 • Du skaber større effektivitet, samt bedre kvalitet i de udførte opgaver.
 • Du sparer virksomheden tid og penge ved hurtigt og enkelt at håndtere eller helt undgå komplekse konfliktsituationer.

Hvem henvender Coaching og konflikthåndtering sig til?

Faget er for dig, der er nysgerrig i forhold til at udvikle dine kompetencer inden for coaching og konflikthåndtering. Du kan være leder, der ønsker at opnå en mere optimal kommunikation på arbejdspladsen. Du kan også være teamleder, der har til opgave at få en gruppe til at blive ent succesfuldt team.

Martin har uddannet sig til Akademileder. Hør om hans oplevelse her:

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Ledelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt uddannelsesforløb.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Studieordning

Studieordning pr. 1. januar 2023 

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning 2022 revideret juni 2022

AU i Ledelse (pdf)

Studieordning pr. 24. marts 2022

AU i Ledelse (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold

Uddannelseschef

Undervisere

 • Michael Hedegaard
  Michael Hedegaard
  Lektor
 • Martha Voss
  Martha Voss
  Underviser i Coaching og konflikthåndtering