Bygningskonstruktioner og energiforbrug i simple bygninger

I dette fag vil du blandt andet lære om boligers klimaskærm, tekniske installationer, og indeklima med det formål at udføre avancerede energianalyser og rådgivning til boligejere om økonomisk rentable energitiltag.

Du vil få viden om byggeskik, energibesparende forbedringer, el- og varmeinstallationer, lovgivning, tekniske tegninger, energiforbrugsanalyse og bæredygtige materialer.

Efter modulet vil du have kompetencer til at håndtere energieffektivitet og klimapåvirkning i en-familieboliger, søge og anvende ny viden, og samarbejde tværfagligt for at finde løsninger.

Bygningskonstruktioner og energiforbrug i simple bygninger kan læses som et selvstændigt fag eller som en del af Akademiuddannelse i Energiteknologi.

Vær med til at danne et hold!

Skriv dig op her, så giver vi dig besked, så snart vi er mange nok.

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Du lærer blandt andet om:

  • Byggeskik, byggetekniske erfaringer, bygningskonstruktioner
  • Indhold af tekniske tegninger
  • Kortlægning af boligens el- og varmeforbrug samt brugernes energiadfærd
  • Energibesparende bygningsforbedringer med fokus på indeklima og bæredygtige materialer
  • Grundlæggende el- og varmeinstallationer.

Værdi for dig:

Når du har læst akademifaget Bygningskonstruktioner og energiforbrug i simple bygninger, har du viden om teorier, metoder og praksis inden for håndtering af udviklingsorienterede situationer vedrørende en-familieboligers energieffektivitet og klimapåvirkning.

Du kender til at anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af energiforbrug. Du lærer også om at forklare byggeskik, bygningskonstruktioner og beregne klimaskærmens varmetab

Værdi for virksomheden:

For din arbejdsgiver betyder din nye viden og færdigheder, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger til en-familieboligers energieffektivitet og klimapåvirkning. 

Du kan også kritisk søge og anvende ny viden om en-familieboligens indeklima og tilhørende installationer med fokus på energirigtige og bæredygtige løsninger, og formidle din viden med egnede værktøjer som regneark, præsentationssoftware og lign. på en motiverende måde

Målgruppe:

Uddannelsen er for dig, der med fokus på blandt andet byggeteknik, klimaskærm og vedvarende energikilder skal stå i spidsen for energieffektiv renovering og installation i bygninger og anlæg.

Måske er du selvstændig. Eller du er ansat i en installationsvirksomhed eller hos en rådgiver. Du arbejder muligvis i en produktionsvirksomhed eller hos leverandører/underleverandører af energisystemer.

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i  Energiteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt