Frem trivsel og mental sundhed aktivt Anti-stress lederskab og mindfulness

I mange danske virksomheder er stress ikke længere et tabu. Det er et signal om behov for forandring. Lær, hvordan du i dit lederskab kan anvende principperne bag anti-stress ledelse og høj-effektive mentale værktøjer som mindfulness til at styrke den mentale sundhed, trivsel og produktivitet på din arbejdsplads. Startende med dig selv og dit eget lederskab.

94% (fra bogen "Stop stress - håndbog for ledere" red.) af de stressramte danske medarbejdere angiver, at arbejdet er helt eller delvist kilde til stress. I faget lærer du at anvende autentisk, aktiv og bevidst ledelse og kommunikation i forebyggelse af stress og fremme af trivsel ved at løse de bagvedliggende årsager til stress.

Der er ingen hold i øjeblikket.

Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold

Fornavn

Efternavn

Email

Tlf:

Martin har uddannet sig til Akademileder. Hør om hans oplevelse her:

Mindfulness er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse og giver 5 ECTS point.
 
IBA udbyder faget i samarbejde med Steen Thomsen og Bjarne Nybo.
 
Steen Thomsen driver Nordsjællands Stressklinik og er certificeret stresscoach og certificeret instruktør hos Psykiatrifonden med 30 års erfaring som underviser. Steen er forfatter til bogen: "Bogen om vores stress."
 
Bjarne Nybo er grundlægger af Center for Mindfulness & Meditation og har 20 års personlig og professionel erfaring med mindfulness og meditation. Han er certificeret meditationsinstruktør og certificeret EQi-coach og har udgivet 4 bøger om emnet.

Om faget

Du vil gennem undervisningsforløbet få værktøjer til at sætte rammer for en anti-stress kultur samt lære at spotte egne og medarbejdernes stress-symptomer i tide, før de bider sig fast.
 
Du opbygger gennem uddannelsen færdigheder i at analysere de bagvedliggende årsager til stress, og hvordan du med den rette empati og kommunikation kan bruge de bagvedliggende årsager som afsæt til udvikling af en bæredygtig, innovativ og mentalt produktiv organisation, hvor medarbejderne trives. God trivsel giver arbejdsglæde. Arbejdsglæde kan måles i medarbejdernes produktivitet og kan ses på bundlinjen.
 
Målet er, at du efterfølgende er i stand til at forebygge og håndtere stress i en presset og hektisk hverdag, for dig selv og dine medarbejdere.

Du lærer om

 • Stress og hvilke symptomer man skal være opmærksom på
 • Når ledere får og giver stress
 • Kommunikation og adfærd, der fremmer trivsel
 • Hvordan viden om stress kan anvendes som katalysator for bæredygtige forbedringer
 • Opbygningen af en anti-stress organisation
 • Strukturen for den svære medarbejdersamtale
 • Hvordan du begrænser din stress med mindfulness, så den ikke styrer dig
 • Hvad du selv kan gøre for at øge dit nærvær, dit fokus og få mere energi
 • Hvordan du bruger mindfulness i pressede situationer
 • At god trivsel giver større arbejdsglæde og bedre resultater
Inden undervisningens start bliver du tilbudt en trivsels- og stress-screening.
 
Mellem de enkelte undervisningsdage får du hjemmeopgaver, som du skal arbejde med. Undervisningen er en blanding af oplæg, plenumdrøftelser, øvelser og refleksioner som afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase.

Værdi for virksomheden

 • Du tager del i det ansvar, som rigtigt mange virksomheder og ledere tager for den mentale sundhed og trivsel på arbejdspladsen.
 • Du lærer at se stress som en markør for et bagvedliggende problem og ikke bare som et problem i sig selv. Dermed kan stress, som kommer frem i lyset og ikke tales ned, være en katalysator for de nødvendige og tilstrækkelige forbedringer i organisationen.
 • En organisation, der aktivt arbejder med sundhedsfremme, får medarbejdere, der er mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mindre syge og trives bedre på arbejdspladsen. Mental sundhed og trivsel er en væsentlig del af et godt arbejdsmiljø. Du kan benytte et alsidigt sæt af metoder og værktøjer inden for stressforebyggelse og evidensbaserede metoder som mindfulness til at styrke den mentale sundhed og trivsel hos medarbejderne og dig selv.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Læs mere om akademiuddannelsen i Ledelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et "Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning". Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser